komaromonline.sk
HÍREK
Kitüntették az alapiskolák 2017/2018-es tanév legjobb tanulóit
  •   

Szerdán sor került a Tiszti pavilon dísztermében a városvezetés, a komáromi alapiskolák és a művészeti alapiskola 2017/2018-es tanév kiváló tanulóinak ünnepélyes találkozójára. Az ünnepség keretén belül Stubendek László Komárom polgármestere, Keszegh Béla alpolgármester és Szénássy Tímea az iskolaügyi és kultúrális bizottság elnöke kitüntették az iskolák legjobb tanulóit.

Eötvös Utcai Alapiskola:

Balla Kiara Priscilla

Az iskolai valamint az iskolán kívüli rendezvényeken tevékenyen részt vesz. A XVII. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos elődöntőjének aranysávosa, az országos döntő ezüstsávosa. A „Verőfény” nemzetközi versmondó vetélkedőn 2. helyet ért el. A Kossányi József regionális vers- és prózamondó verseny ezüstsávosa, a Dobré slovo szlovák nyelvű szavalóverseny járási forduló 2. helyezettje, kerületi forduló 5. helyezettje.

 

Ďurčovič Ádám

Az Eötvös Utcai Alapiskola egyik legjobb előmenetelű tanulója, aki a sportban is kiemelkedő eredményeket ér el, elsősorban a karateversenyek terén. A matematika olimpia járási forduló 2. helyezettje, a Kenguru matematikaverseny országos fordulójának ill. a Katedra matematikaverseny országos fordulójának győztese. A Zrínyi Ilona nemzetközi matematikaversenyen szintén 1. helyezést ért el. A Pitagorasz 5.évfolyamosok korosztálya járási fordulójának 1.helyezettje. A Pitagorasz 6. évfolyamosok korosztálya járási forduló 5. helyezettje, a Bendegúz NyelvÉsz nemzetközi verseny megyei fordulóban a 4. helyet szerezte meg.

 

Fónad Lili

Elsős korától részt vesz a vers- és prózamondó versenyeken. Versben is és prózában is bizonyította már tehetségét. X. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál aranysávosa, a zsűri különdíjasa. A XXVII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny országos elődöntőjének aranysávosa, országos döntő ezüstsávosa. A Kossányi József regionális vers- és prózamondó verseny aranysávosa.

 

Maczkó Fanni

Elsőosztályos korától részt vesz a különféle vers- és prózamondó versenyeken. Második osztálytól pedig aktívan bekapcsolódott a különböző tanulmányi versenyekbe is. A XXVII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjének aranysávosa. A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny országos fordulója 5. helyezettje, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló 11. helyezettje, a Bendegúz NyelvÉsz nemzetkőzi verseny megyei forduló 14. helyezettje, a Kossányi József regionális vers- és prózamondó verseny 3. helyezettje.

 

Madari Hanna

A „Celőke“ néptánccsoport és a „Tegergők“ bábcsoport aktív tagja. Tagja továbbá az iskola mellett működő „Kicsinyek Kórusának“ és a „Trubadúrock“ együttesnek. A XXVII. Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny országos elődöntő aranysávosa, az országos döntő ezüstsávosa. A „Pislákoló mécses“ regionális vers- és prózamondó verseny 2. helyezettje, a 43. Duna Menti Tavasz báb- és színjátszó csoportok országos seregszemléjének résztvevője.

 

Az Eötvös Utcai Alapiskola legjobb tanulói

 

Munka Utcai Alapiskola:

Majer Krisztián

Krisztián igazán sokoldalú tehetség, többféle tudományággal és művészettel egyaránt maximalista hozzáállással foglalkozik. Fő területe a matematika, ahol még idősebb korcsoportban is versenyez, de sikeres a helyesírás és a nyelvészet, a fizika, a földrajz vagy a programozás területén is, sőt részt vett angol nyelvi versenyen, a Szép Magyar Beszéd versenyen és a szavalóversenyen is.

 

Slezák Dóra

Dóra évek óta kiválóan képviseli iskoláját a különböző versenyeken. Ebben a tanévben a matematikaversenyek mellett helyesírási, nyelvész-, fizika-, földrajz- és angol nyelvi versenyen is indult. Szorgalmának és megbízható, precíz munkájának köszönhetően tanulmányi eredményei kitűnőek.

 

Bakoš Orsolya Virág

Orsolya a Munka Utcai Alapiskola nyolcadik osztályos tanulója. Kiemelkedő képességű, logikus gondolkodású tanuló. Orsolya sokrétű tehetséget tükrözi, hogy az idei tanévben is számos versenybe kapcsolódott be. Kitűnő eredményeket ért el a magyar nyelvi és szlovák nyelvi versenyeken. A tanulmányi versenyek mellett a sportversenyeken is megcsillogtatta ügyességét.

 

Juhász Balázs
Balázs a Munka Utcai Alapiskola nyolcadik osztályos tanulója. Kiemelkedő képességű, logikus gondolkodású tanuló. Balázs az összes iskolai tantárgyból igyekszik maximális teljesítményt nyújtani, emellett iskolán kívüli tevékenységet is folytat. Az idei tanévben a matematika- és fizikaversenyeken mérette meg magát, melyeken kitűnő eredményeket ért el.

 

Téglás Panna

Az iskola példás magaviseletű, tisztelettudó, barátságos tanulója. Logikus gondolkodásának és szorgalmának köszönhetően tanulmányi- és versenyeredményei egyaránt kiválóak. Az idei tanévben főleg a természettudományi versenyeken mérettette meg magát. Az iskolai elfoglaltságain kívül szabadidejében is sokat foglalkozik a matematikával, hétvégenként előszeretettel vesz részt a matektáborok foglalkozásain.

 

A Munka Utcai Alapiskola legjobb tanulói

Jókai Mór Alapiskola:

Magyar Mátyás

Rendszeres résztvevője a nyelvi, matematikai és természetismereti versenyeknek. A Bendegúz – nyelvi verseny felvidéki fordulójának résztvevője, a Zrínyi Ilona matematikaverseny nyugat-szlovákiai területi fordulójának 9. helyezettje, a Kenguru országos matematikaverseny 5. helyezettje, a Pitagorasz matematikaverseny járási fordulójának 1. helyezettje a 4. évfolyamosok körében, illetve 6. helyezettje az 5. évfolyamosok körében.

 

Gyuricsek Szilárd

A diákparlament egyik kulcsembere. A matematika olimpia járási fordulója, a Kenguru matematikaverseny kerületi fordulója, a földrajz olimpiász járási fordulója eredményes megoldója.

 

Bara Boglárka

A matematikai és a magyar nyelvi versenyek előkelő helyezettje, ami fiatal kora ellenére méltó elismerés számára. Tudását önműveléssel, szorgalmi feladatok megoldásával bővíti. Emellett rajzol, a helyi zeneiskolát látogatja, de szívesen megméretteti tehetségét szavalóversenyeken, képzőművészeti versenyeken is.

 

Farkas Fanni

Az iskolában bekapcsolódik a szakköri tevékenységbe is és különféle tanulmányi versenyeken is részt vesz. A Kenguru matematikaverseny szlovákiai fordulójának 4. helyezettje, a matematika olimpia járási fordulójának 6. helyezettje, a Pitagorasz járási fordulójának eredményes megoldója. A Vámbéry Ármin földrajzverseny országos fordulójának 8. helyezettje csapatban.

 

A Jókai Mór Alapiskola legjobb tanulói

 

Marianum Egyházi Alapiskola:

Vámos Dóra

A Marianum Egyházi Iskolaközpont 4. B osztályos tanulója, akinél a tehetség mellé szorgalom, szerénység és kitartás is társul. Leginkább a szavalóversenyeken csillogtatta meg tehetségét, de szép eredményekkel büszkélkedhet a gimnasztika, rajz, és zene terén is. A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Országos Verseny a második kategóriájában aranysáv 3. helyezést ért el. A Pislákoló mécses szavalóverseny győztese. Gimnasztikai verseny járási fordulóján 2. helyezést érte el csapatban. Dóri ezen kívül tagja még a Schola Mariana kórusának is, valamint rendszeresen részt vesz különböző rajzversenyeken is. Furulyajátéval rendszeresen színezi, gazdagítja az iskola rendezvényeit.

 

Farkas Emma

Odaadó, szorgalmas, kitüntetett tanuló. Egyike azoknak, akik a Monitor 9 eredményei alapján felvételi vizsga nélküĺ kerüĺhettek be a középiskolába. Poznaj slovenskú reč kerületi fordulójának 4. helyezettje, a Hviezdoslav Kubín járási forduló 3. helyezettje, a Pislákoló mécses regionális forduló 1. helyezettje. Emellett a kémia olimpia járási fordulójának eredményes megoldója.

 

A Marianum Egyházi Alapiskola legjobb tanulói

 

Művészeti Alapiskola:

Barkó Sára

Andrássy Katalin zongoraosztályának végzős diákja. A Léván megrendezett XIII. Kadosa Pál Zomgoraverseny 2. helyezettje. A Győrben tartott 51. Ifjú Muzsikusok Találkozója ezüst sávosa, míg a komáromi IV.Egressy Béni Zongoraverseny arany sávosa, különdíjasa. A „Miniature Musicali“ regionális zongoraversenyen aranysávos, kategóriagyőztes, s a zsűri különdíjasa. Rendkívül sokat szerepelt az iskola nyilvános rendezvényein. A 2017/2018-as iskolaévben a „Legjobb végzős diák“ címmel kitüntetett  zongorista.

 

Szabó Fanni

Andrássy Katalin zongoraosztályának harmadikos diákja. A Léván megrendezett XIII. Kadosa Pál Zongoraverseny 3. helyezettje, a komáromi IV. Egressy Béni Zongoraverseny nívódíjasa. A Párkányban megrendezett „Miniature Musicali“ regionális zongoraverseny ezüst sávosa. Az iskola nyilvános rendezvényeinek rendszeres szereplője.

 

Gaál Eszter Veronika

6.osztály zongora szakos diák Bakos Márta osztályában. A XIII.Kadosa Pál Zongoraversenyen 3.helyezést ért el, míg a IV.Egressy Béni Zongoraverseny ezüst sávosa. A „Miniature Musicale“ regionális zongoraverseny bronz sávosa, az iskola nyilvános rendezvényeinek aktív szereplője.

 

Polák János Mihály

4.osztályos zongora szakos diák-Bakos Márta tanítványa. A IV. Egressy Béni Zongoraverseny arany sávosa, a „Miniature Musicali“ regionális zongoraverseny bronz sávosa. Aktívan szerepelt az iskola házi és nyilvános hangversenyein. Zongorán kívül dobolni is tanul Csintalan György osztályában. A 2. Érsekújvárott megrendezett dobosok versenyén 2 kategóriában is eredményes lett: játék kisdobon – bronz sáv, játék dobfelszerelésen – ezüst sáv.

 

Szalay Mátyás
A képzőművészet tagozat végzős diákja, Novák Ágota tanítványa. Tanulmányai ideje alatt mindig eredményesen képviselte az iskolát országos és nemzetközi rajzpályázatokon. Megbízható, szorgalmas tanuló, aki nem csak egyénileg bizonyított,de szívesen kapcsolódott be a csoportos munkákba is. Eredményes munkát adott le a Harmos Károly képzőművészeti pályázaton, s a Feszty Árpád nemzetközti rajzpályázaton első helyezést ért el. A díjat későbbi időpontban veszi át.

 

Simon Eliáš

A képzőművészet tagozat 5. évfolyamának diákja Szilva Emőke osztályában. Rendkívül tehetséges, értelmes gondolkodású, jó rálátással az őt körülvevő világra. A „Hogyan hasznosítom újra a hulladékot“ versenyen 1 helyezést ért el, míg a „Milyen lenne a te lombtoronyházad“ nemzetközi rajzversenyen, Budapesten szintén győzött.

 

Szabó Veronika

A továbbképző 3. osztályos, tánctagozatos diákja Varga Veronika osztályában. Nagyon tehetséges és céltudatos, aki rendszeresen sikeresen képviseli az iskolát. A Léván megrendezett „Showtime“ kerületi táncverseny 4. helyezettje, s az országos forduló győztese, kvalifikálva ezáltal magát az Európa-bajnokságra.

 

Selye János Gimnázium – Nyolcosztályos gimnázium:

Bangha Roland

Nyolcosztályos gimnázium negyedikes diákja. Művészi beállítottságú tanuló, különböző szavalóversenyeken kitűnő eredményeket ér el magyar és szlovák nyelven egyaránt, s érdeklik az idegen nyelvek is. A Jó Szó elnevezésű szlovák nyelvű szavalóverseny országos fordulóján az 1. helyet érdemelte ki szavalatával. Részt vett a szlovák iskolák legnagyobb szavalóversenyén is, a Hviezdoslavov Kubín kerületi fordulóján az első helyet szerezte meg, ezzel továbbjutott az országos fordulóra is. A Rimaszombatban évente megrendezésre kerülő Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny országos fordulóján vers kategóriában 2. helyezést ért el.

 

Fekete Lujza
Kitűnő tanulmányi eredményei mellett sok időt szán anyanyelve ápolására, tökéletesítésére. Különböző versenyeken indult el, a Tompa Mihály Országos szavalóversenyen, ahol kerületi arany sávos és országos 3. helyezett lett. A Szép magyar beszéd járási 1., kerületi 3. és országos 2. helyezettjeként zárta az idei versenysorozatot. Szabadidejében is a művészeteknek hódol: szeret rajzolni, rengeteg olvas és a helyi művészeti alapiskolában zongora szakra jár.

Ladislav Klepáček
A Pitagorasz járási 1. helyezettje, az országos forduló résztvevője. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 1., a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny 2. helyezettje. A díjat későbbi időpontban veszi át.

Bence Simonics
A matematika olimpia Z9 kategória járási 6-7.helyezettje, kerületi 7. helyezett. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei győztese, országos döntőse. A Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 28.helyezettje. Fizikaolimpia járási 7., kerületi 9. helyezett. A díjat későbbi időpontban veszi át.

 

 

Minden tanulónak gratulálunk és kívánunk kellemes vakációt!

 

(komaromonline.sk, FL)


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook