komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny a Selye János Gimnáziumban

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium aulájában 2018. november 23-án. A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt Kalácska József és tanárkollégái hívták életre.

Cornides István 1920. december 7-én a felvidéki Komjáton született. Tehetségét nyolc évig a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta. Saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte fel magát. A jeles matematikus-fizikus 1968-tól nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását a volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, ahol 1990-től vendégprofesszorként taníthatott, és a komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziummal is rendszeres kapcsolatban állt. Cornides Istvánról a verseny megnyitóján egykori munkatársa, dr. Gál Tibor, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem nyugalmazott docense emlékezett meg.

2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen évente több tucat felvidéki és magyarországi középiskolás négy kategóriában vesz részt.

A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a Magyar Kultúra Napján, január 22-én került sor Horváth Katalin tanárnő, a gimnázium matematika tantárgybizottságának elnöke vezetésével. A díjakat – pénzjutalmakat – Cornides Istvánné megbízásából dr. Neszmélyi Edit, a Selye János Gimnázium nevében Andruskó Imre, igazgató, és A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köréből dr. Kalácska József, alelnök adták át.

1. évfolyam
1. Téglás Panna – Selye János Gimnázium, Komárom
2. Lisztóczki Gergő – Szent István Gimnázium, Budapest
3. Szobek Ádám – Szent István Gimnázium, Budapest
2. évfolyam
1. Koleszár Csoma – Bencés Gimnázium, Pannonhalma
2. Ráfli Ádám – Szent István Gimnázium, Budapest
3. Lapos Adrián – Selye János Gimnázium, Komárom
3. évfolyam
1. Baczó Domonkos – Szent István Gimnázium, Budapest
2. Jánosdeák Márk – Selye János Gimnázium, Komárom
3. Prohászka Eszter – Eötvös József Gimnázium, Tata
4. évfolyam
1. Bukor Benedek – Selye János Gimnázium, Komárom
2. Kovács Levente – Szent István Gimnázium, Budapest
3. Molnár Mátyás – Selye János Gimnázium, Komárom

Az iskolák versenyében az első helyen testvériskolánk, a budapesti Szent István Gimnázium, 2. helyen a komáromi Selye János Gimnázium, a 3. helyen pedig a tatai Eötvös József Gimnázium csapata végzett. Mindenkinek szívből gratulálunk!

(sjg, fotók: Fehér Erzsébet)

Téglás Panna Dr. Neszmélyi Edittől veszi át a díjat.
Andruskó Imre, igazgató, dr. Neszmélyi Edit, Téglás Panna, dr. Bukor Emőke és Szabó Endre, felkészítő tanárok
Andruskó Imre, igazgató, dr. Neszmélyi Edit, Téglás Panna, dr. Bukor Emőke és Szabó Endre, felkészítő tanárok
Andruskó Imre, igazgató, dr. Kalácska József, Lapos Adrián és Szabó Endre, felkészítő tanár
Andruskó Imre, dr. Kalácska József, Jánosdeák Márk, dr. Édes Erzsébet és Hevesi Anikó, felkészítő tanárok
Andruskó Imre, igazgató, dr. Neszmélyi Edit, dr. Kalácska József, Molnár Mátyás, Horváth Katalin, a verseny szervezője, Bukor Benedek, dr. Bukor Emőke és Hevesi Anikó, felkészítő tanárok
Jánosdeák Márk, Molnár Mátyás, Téglás Panna, Bukor Benedek, Lapos Adrián, a Selye János Gimnázium díjazott tanulói
A díjkiosztó résztvevői (balról): Horváth Katalin, dr. Neszmélyi Edit, Jánosdeák Márk, dr. Édes Erzsébet, Molnár Mátyás, Téglás Panna, Bukor Benedek, Lapos Adrián, dr. Bukor Emőke, Szabó Endre és Hevesi Anikó.
A díjkiosztó a tanári szobában zajlott.

Hozzászólások

hozzászólás