komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

A legeredményesebb „Selyések” díjakkal a tarsolyukban lépnek ki az életbe

Az ember az élete legszebb időszakát a középiskolában tölti. Ebben a korban válik serdülőből felnőtté, ekkor kezdi keresni az olyan kérdésekre a válaszokat, mint a „Ki vagyok én? Mi lehet az én utam? Mit várok el az élettől?” A válaszok megtalálásában vállvetve segítenek a szülők és a pedagógusok, akik sokszor a legmeghatározóbbak a fiatalok életében. Lámpások.

A 370 éves történelme során a Magyar Örökség-díjas Selye János Gimnáziumból már több ezer fiatal lépett ki érettségivel felvértezve a nagybetűs életbe. Idén az iskola 136 végzőséből mindössze 68 diák tette le hagyományos módon az érettségi vizsgát. Abban pedig hónapokon át nem lehetett biztos senki, hogy alma materéből ünnepélyes keretek közt tud majd elballagni.

Június utolsó napján végül mégiscsak felcsendült az iskolában a Gaudeamus igitur. Andruskó Imre, az intézmény igazgatója a ballagó diákok „tarisznyájába “a 2006-ban az iskolában vizitáló Habsburg Ottó szavait tette útravalónak – „Az a jó európai, aki vállalja nemzetiségét, anyanyelvét, hazáját, a mi esetünkben szülőföldjét. “– majd arra bíztatta a diákságot, hogy – „Ne féljetek vállalni magyarságunkat, anyanyelvünket, közösségünket, a szlovákiai magyarok közösségét. Ne féljetek minden körülmények között ragaszkodni a nemzeti identitásunkhoz, hagyományainkhoz, az anyanyelven történő oktatáshoz, a magyar kultúra ápolóihoz.

 

 

Végezetül a negyedik évfolyam legjobbjai átvehették a kiérdemelt díjakat. Az iskola legjelentősebb elismerését, a Selye János-díjat a perbetei Pinke Andrea vehette át a nyolc éven át tartó kimagasló tanulmányi eredményéért. Andrea, csak arra az időre szakította meg az országos matematika verseny példáinak megoldását, míg az iskola tetőteréből „leszaladt” átvenni a díjat. A megmérettetés miatt magán a ballagáson már nem is tudott részt venni.

Pinke Andrea

Nem hagyhattam ki a versenyt, ugyanis nagy a tét. Szeretem a többi tantárgyat is, mindvégig tiszta egyes bizonyítványaim voltak, a számok világa azonban más. Az megfogott és nem engedett. Itt nincsenek sablonok. Ez a tudományág a logikán, a problémamegoldó képességen és a kreativitáson alapszik. Persze, azért gyakorolni kell. Kiskoromban apukámmal, aki építészmérnök-tanár néha közösen próbáltunk egy-egy matek feladványt megfejteni. Nehéz szívvel hagyom itt a gimit, mert már gyerekként is sokat olvastam róla és az volt a célom, hogy Selyés diák legyek. Mostanra új célok fogalmazódnak meg bennem. Vár rám a felvételi a müncheni és a heidelbergi egyetemen. A prágai Károly Egyetem természettudományi karára, tudományos matematika szakirányra már felvettek. Rendkívül hálás vagyok tanárnőmnek Édes Erzsébetnek, mert nagyban hozzájárult ahhoz, hogy eredményes legyek, és félelmek nélkül kezdhessem el az egyetemi éveket. Biztos, erős alapokat kaptam Tőle.” – mesél a terveiről a Andrea.

Idén a hagyományoktól eltérően egyelőre csak a végzősök vehették át az Ipóth-díjat, melyet az iskola egykori legendás tanára és igazgatója, a Szent Gorazd-emlékéremmel és Pro Urbe-díjjal kitüntetett RNDr. Ipóth Barnabás nyugdíjba vonulása után azzal a céllal alapított, hogy ily módon is motiválja és támogassa a különböző tantárgyi versenyeken, a matematika-, fizika-, kémiai olimpián, a Pitagoriászon és a magyar nyelvi versenyeken kimagasló eredményeket elért diákokat. A pénzjutalommal járó díj elnyerésének magas kritériumait a tanulmányi versenyek elmaradása miatt ebben a tanévben mindössze hárman, Pinke Andrea, Jánosdeák Márk és Lengyel Barbara teljesítette. A díjat dr. Ipóth Szilárd, a díjalapító fia és Hevesi Anikó tanárnő adta át.

Jánosdeák Márk

Nem számítottam rá, hogy én vehetem át ezt a komoly elismerést. Nagyon sokat jelent a számomra. Hevesi Anikó tanárnő, akinek köszönhetően megszerettem a fizikát, diákként Ipóth tanár úrtól tanulta meg, miképpen lehet érdekessé, izgalmassá tenni a tantárgyat. Gyerekkorom óta vonz az univerzum, rendszeresen jártam csillagászati táborokba és hobbiból a mai napig szívesen foglalkozom vele, kémlelem távcsővel az eget. A fizika viszont tele van izgalmas kérdésekkel, kihívásokkal. Az országos és a nemzetközi versenyekre készülve komoly feladatokat oldottunk. Magával ragadott. Szeptember közepétől a Manchesteri Egyetemen, ahová sikerült bejutnom, elméleti fizikát szeretnék tanulni. Célom a doktori iskola, hogy idővel a világunk működésének könnyebb megértéséért a már meglévő eredményektől és elméletektől pontosabbak kidolgozásában vehessek részt. A szüleimtől azt láttam és tanultam, hogy az életben rendkívül fontos, hogy az ember megtalálja azt, ami érdekli, ami mellett elkötelezi magát, és ha már egyszer megtalálja, akkor kitartóan, önmagából a legtöbbet kihozva tartson ki mellette, legyen az röplabda, csillagászat, borászat vagy fizika.” – vázolja lelkesen jövőbeli terveit a komáromi Jánosdeák Márk.

Az egykori bencés diák nevét viselő, harmadik alkalommal adományozott Palinay Gyula-díj várományosaként a Pro Patria-díjas Szakáll Lili IV.A osztályos tanuló neve szerepelt. A rendkívül sokoldalú és tehetséges Lili az országos spanyol nyelvi olimpián elért első helyezése és több matematika-fizika versenyen való eredményes részvételének és a kerületi második helyet elért röplabdacsapaton belüli játékának köszönhetően 2018-ban Milan Belica, PhD., Nyitra megye elnökétől átvehette a megye legsikeresebb diákjának járó oklevelet. „A nyelvtanulás már alapiskolás koromtól a hobbim. – meséli a komáromi Szakáll Lili – Angollal kezdtem, majd már itt a gimnáziumba jött hozzá a spanyol, ami Musitz Marietta német-spanyol nyelvtanárnő óráin teljesen elvarázsolt. A gimnázium által szervezett egyhetes katalóniai körutazásunk során egy kubai származású tanárnővel gyakorolhattuk a nyelvet. Hatalmas motiváció volt a számomra. Kicsit szomorú vagyok, hogy a gimnáziumban eltöltött utolsó évünk ilyen „történelmire “sikerült. A ballagáson nem is tudtam részt venni, mert pont akkor voltam felvételizni Magyarországon. Még nem lehet tudni, hogy melyik egyetemre, melyik szakra lesz elég az így megszerzett pontszámom. Mindenképpen olyan szakon szeretnék tovább tanulni, ahol a biológia és a kémia a fő tantárgyak közt van. Sok szép élménnyel és emlékkel gazdagodtam az elmúlt négy évben, amelyek nagy részét osztályfőnöknőnknek Farkas Titka Enikőnek köszönhetjük.

Szakáll Lili

Andruskó Imre elmondta, hogy „az iskola a 60-as évektől folyamatosan fejlődött és a hetvenes évekre már felzárkózott az ország legjobb gimnáziumai közé. Méltó utódja lett a bencés rendi jogelődjének. Töretlen jóhírének és nagy múltjának köszönhetően az intézmény diáklétszáma az egyre romló demográfiai adatok, a magyarság csökkenő száma ellenére is, évtizedek óta stabilan magas. Jelenleg 556 diák látogatja az iskolát, szeptembertől pedig 530 tanulóval számolunk. Az elmúlt iskolaévben a tanulmányi eredmények alapján a Selye János Gimnázium volt a megye legjobb iskolája. Amit az az adat is alátámaszt és jól mutat, hogy az előző években a végzősök 95%-a folytatta tanulmányait felsőoktatási intézményben. Míg régebben a hazai egyetemek mellett a prágai, brünni és a budapesti egyetemek vonzották leginkább a diákokat, az elmúlt években egyre merészebben választanak távoli egyetemeket a fiatalok. Az idei ballagóink közül például hatan jelentkeztek Dániába, de a német nyelvterületen lévő egyetemek is egyre népszerűbbek.”

A 2019/2020 -as tanév végén Pro Patria Díjban részesült komáromi Kovarčíková Sára is a németországi Münchenben szeretne tovább tanulni, ami nem meglepő, hiszen évek óta nagy sikerrel képviseli az iskolát a német nyelvi versenyeken. Az országos német olimpián, ún. „germanofón”, azaz német anyanyelvűek mezőnyében első helyezést ért el és ösztöndíjasként tanult Berlinbe és Hamelnbe, és fél évig egy németországi gimnáziumban volt vendégdiák.

„Mivel nagyon szeretem a természettudományokat, és nem igazán tudtam volna választani közülük, egy interdiszciplináris tudományágban gondolkodtam. Igy találtam rá a biotechnológia szakirányra, ami az egészségügyhöz is közel áll. Attól nem tartok, hogy nehézséget okozna az idegen nyelv, mert Fekete Judit és Szénássy Edit tanárnők felkészítésének köszönhetően sikerült jól elsajátítanom. Kezdetektől fogva tudtam, hogy a gimi az életemben egy köztes állomás, és eljön a nap, amikor tovább kell lépni. De nyolc év hosszú idő. Volt pár tanár, akiknek köszönhetően kinyílt előttem a horizont, akiktől rengeteget emberséget kaptunk és azt az útravalót, hogy a körülményektől függetlenül próbáljunk meg mindig jobb emberré válni és ne csak a tudásunkat pallérozzuk, ne csak a tanulmányainkra koncentráljunk, hanem önmagunk építésére is és igyekezzünk emberileg is fejlődni. Sok olyan tanítást kaptam, amire mindig emlékezni fogok. “– foglalja össze a Selyésként eltöltött nyolc évét Sára.

 

 

Végezetül még Andruskó Imre hozzáteszi, hogy ő az iskola összes diákjára egyformán büszke, mert mindazok, akik az ország egyik legjobb magyar tannyelvű gimnáziumában megállják a helyüket, nagy szorgalomról, tudásvágyról és kitartásról tesznek tanúbizonyságot.

További díjazottak:

Kaszás Attila-díjat kapott az Anconai szerelmesek című darabban nyújtott teljesítményéért Gál Réka Ágota kapta.

Igazgatói dicséretben részesesültek azok a tanulók, akik kitűnő tanulmányi eredmények mellett hazai, illetve nemzetközi tantárgyversenyeken értek el kimagasló eredményeket: Jánosdeák Márk, Kamocsai Anna, Kovarčík Sára, Pinke Andrea, Bajcsy Tünde, Koncser Viktória, Kozmér Barbara, Lengyel Barbara, Oros Boglárka Sára, Vajda Marián, Fonód Lilla, Gál Réka Ágota , Fehér Fruzsina Anna, Králik Máté, Majtán Flóra, Šenkár Viktória, Dékány Barbara, Juhász Eszter, Pivoda Vivien, Terbák Enikő Krisztina.

Király Püspök Alapítvány díjában részesült: Šagát Edina, Rancsó Sarolta, Fonód Lilla, Králik Máté és Terbák Enikő Krisztina.

Klapka-díjat vehetett át a kimagasló sporteredményeiért: Fehér Fruzsina Anna és Sánta János.

Rotary-díjat a kultúra, az anyanyelv ápolása terén kimagasló eredményért Oros Boglárka Sára, Bajcsy Tünde és Mezőszállási Márk kapott.

A Szülői Munkaközösség díját Kozmér Barbara és Kováč Szilárd kapták.

Paraszti István-díjat az a kimagasló eredményeket elérő diákok veheti át, aki orvosi pályára készül. Ebben a tanévben Juhász Eszternek ítélték oda.

(komaromonline.sk, JN)

 

Hozzászólások

hozzászólás