komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

A Selye János Gimnázium négy tanára részesült jeles külhoni kitüntetésben

A komáromi Selye János Gimnázium négy tanára részesült a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének javaslata alapján több évtizedes magas színvonalú pedagógiai munkássága és a fiatal tehetségek felkarolása terén végzett önzetlen és eredményes munkája elismeréseként a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerésében.

Dr. Deák Irén történelem–társadalomismeret szakos tanárnőnek a Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) elismerését ítélték oda. Az életmű díj évente egy olyan Kárpát-medencei pedagógusnak adományozható, aki mögött legalább 20 éven át tartó, kiemelkedően sikeres és példamutató tehetséggondozó tevékenység áll.

A nagy múltú intézmény tanári kollektívájához 1996-ban csatlakozó Dr.Deák Irén, immár több mint két évtizede készíti fel sikeresen és szisztematikusan diákjait a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma által szervezett társadalomtudományi- és történelmi tanulmányi versenyekre. Tanulói kitűnő eredményeket értek el külföldön, a Magyar Köztársaság középiskolások részére szervezett történelmi versenyeinek nemzeti fordulóiban: a Cultura Nostra és Gloria Victis versenyeken, valamint Erdélyben és a Székelyföldön zajló nemzetközi magyar nyelvű versenyeken. A tanulók felkészítése magas szintű ismereteket igényel, mivel a történelmi versenyek tárgya – a verseny jellege szerint – minden évben változik. Az általa vezetett csapatok többször eljutottak a magyarországi döntőbe, ahol értékes helyezéseket nyertek. A Cultura Nostra versenyen 2000-től 2011-ig diákjai háromszor álltak a dobogó legfelső fokán, és azóta is többször értek el értékes helyezést. A Gloria Victis versenyen tanulói évente vesznek részt a nemzeti fordulóban. Az utóbbi években tanulói különféle tematikájú történelmi versenyeken vettek részt. A 2010-es évek elején, két egymást követő évben is részt vettek az erdélyi Eurorégió nemzetközi versenyén, amelyeket mindkét alkalommal meg is nyertek. A tanulók felkészítése az Európai Unióról szóló különféle versenyekre magas szintű képzettséget igényel, a tanárnő kitartása és felelősségvállalása garantálja a sikert ezeken a versenyeken, de az oktatási folyamatban is. 2015-ben háromtagú csapatot készített fel, amely 3. helyet szerzett az Európai Unió Olimpiája elnevezésű verseny Nyitra megyei fordulójában. Az Európai Unió magyarországi versenyén a tanulói a 6. helyet szerezték meg.

A 2016/2017-es tanévben, sikeres szakmai munkájának köszönhetően a Young Digital European (Fiatal Digitális Európai) nevű versenyen, amelyen 121 középiskola vett részt, diákjai az 1. helyezést szerezték meg, melynek jutalma egy tanulmányi utazás volt Brüsszelbe, az EU intézményeibe, az Európai Bizottság szlovák képviselete szervezésében.

Pedagógus Szolgálati Emlékéremben – Szabó Endre, Szénássy Edit, Szinek Judit és dr. Deák Irén részesült.

Szabó Endre matematika-fizika szakos tanárként 1984- től megszakítás nélkül tanít fizikát egykori alma materében. Pályája legnagyobb sikerei a tehetséggondozáshoz kötődnek. Tanítványai számos szép sikert értek el hazai és magyarországi fizikaversenyeken. A legjelentősebb eredményeiket viszont a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiákon (IPhO) érték el. Tíz diákja összesen 17 alkalommal volt a csehszlovák ill. a szlovák válogatott öt tagú keretének a tagja, melynek keretén belül négy alkalommal szereztek bronz, egy alkalommal pedig ezüstérmet. Kimagasló pedagógusi munkájáért és a tehetséggondozásban elért eredményeiért 2003-ban legmagasabb hazai szakmai elismerésének számító Szent Gorazd-emlékérem kisplakettjét vehette át Martin Fronc oktatásügyi minisztertől.

Szénássy Edit számára az egyetemi évek Pozsonyban kezdődtek, ahol a Comenius Egyetem Filozófiai karán 1979-ben vette át oklevelét könyvtár és tudományos információk szakon. Másoddiplomáját német nyelv és irodalomból szerezte meg. 1994-ben került a gimnáziumba, ahol német nyelvet tanít. Diákjai mindig kimagasló eredményeket értek el a németolimpia kerületi és országos fordulóján, melynek köszönhetően többen közülük németországi ösztöndíjban is részesültek. 2008 júliusában tanítványa az országos első helyezést követően a szlovákiai válogatott tagjaként versenyzett a nemzetközi németolimpián Drezdában. A tanárnő magas szintű szakmai munkájának elismeréseként őt bízták meg a háromtagú szlovákiai diákcsapat vezetésével. 2017-ben szintén az ő diákja nyerte meg a Best in Deutsch német online versenyt, melynek nemzetközi mezőnye 3600 résztvevőből állt. A gimnáziumban 21 éve tartó DSD-Deutsches Sprachdiplom felsőfokú, ill. középfokú nyelvvizsgára való felkészítés és a vizsgáztatás során mindig magas fokú szakmai tudásról és igényes pedagógusi hozzáállásról tett tanúbizonyságot. Mindenkori célja az, hogy a német nyelvet és kultúrát minél jobban megszerettesse diákjaival. Ezért számos tanulmányi kirándulást szervezett az elmúlt évtizedek során német nyelvterületre. Szénássy tanárnő mindig arra törekszik, hogy az oktatás során a legújabb módszereket használja, ezért számtalan alkalommal vett részt színvonalas továbbképzéseken Németországban, 2007-ben Heidelbergben volt egyéves tanulmányúton. Pedagógiai munkája és a diákokhoz való viszonya, odaadása példaértékű mindenki számára.

Szinek Judit 1982 -ben szlovák nyelv és irodalom – polgári nevelés szakos tanárként lépett be az akkor még Magyar Tannyelvű Gimnáziumba. Közel négy évtizeden át tanította az államnyelvet magyarként magyar diákoknak. Példamutató emberi magatartásának, hozzáállásának, a felnövekvő nemzedék iránti elkötelezettségének és szakmai pedagógiai elhivatottságának köszönhetően a mindennapi oktatás mellett diákjai rendszeresen szerepeltek eredményesen a magyar iskolák számára rendezett nyelvi vetélkedőkön és szavalóversenyeken járási és kerületi szinten. Pályafutása során folyamatosan tovább képezte magát, hogy a modern pedagógiai törekvéseknek és kihívásoknak megfelelve még magasabb szinten tudja átadni tudását a jövő nemzedékének. A 38 tanév alatt hét osztályközösség osztályfőnökeként végzett kimagasló oktató és nevelő munkát. Tanítványai nagy része sikeres életpályát mondhat magának az élet különböző területein. Ezirányú sikeres munkája alapján kinevezték az osztályfőnökök munkaközösségének vezetőjévé és öt éve a gimnázium pályaválasztási és nevelési tanácsadója is.

A kitüntetések átadására augusztus 30-án, a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén Szepsiben kerül sor.

(komaromonline, JN)

Hozzászólások

hozzászólás