komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Tóth Bernadett és Berényi Kornélia kapták a Szlovákiai Civil Becsületrend Díjat

MEGOSZTÁS:

Ebben az évben Tóth Bernadett és Berényi Kornélia vehették át a Szlovákiai Civil Becsületrend Díjat, amelyet évente ítél oda a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás. Az ünnepélyes díjátadót szombaton tartották Komáromban, a Kultúrpalota dísztermében.

A Magyar Civil Becsületrend felvidéki ágaként 2014-ben alakult Szlovákia Civil Becsületrend Polgári Társulást, illetve az általuk alapított Díjat Klemen Terézia, a társulás elnöke mutatta be az egybegyűlteknek. Céljuk felmutatni és jutalmazni az önös érdek nélküli, emberi és erkölcsi értékek érdekében kifejtett tevékenységet. Ezt tükrözi jelmondatuk is: Virtute et exempla (Erénnyel és példával). A díjat odaítélő kuratórium tagjai megbecsült, közismert személyiségek, értelmiségiek, vállalkozók: Albert Sándor a Selye János egyetem volt rektora, Dusza János fizikus, Csiffáry Károly orvos, Fibi Sándor oktatási szakember, Élesztős Pál egyetemi professzor, Hulkó Gábor professzor, Dunajszky Géza pedagógus, író, Nagy János szobrászművész, Katona Márta vállalkozó, Kollár Zoltán vállalkozó és Vasik János újságíró.

 

Ezidáig mindig egy személy kapta a díjat. De mivel idén tíz személyre érkezett jelőlés, ezért a Civil Becsületrend Díjat nem egy, hanem két személynek ítélték oda: a szőgyéni Berényi Kornéliának és a komáromi Tóth Bernadettnek.

Berényi Kornélia főképp a kultúrális élet terén munkálkodik. Alkotótáborok, rendezvények, fesztiválok szervezése mellett a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségben és példaértékűen tevékenykedik. Sokrétű és áldozatkész munkásságáért 2012-ben a Magyar Örökség Díjat kapott és Tata város Díszpolgárává választották.

 

Tóth Bernadett és Berényi Kornélia (fotó/Szövetség a Közös Célokért-FB)

 

Tóth Bernadett, akit méltatója “hétköznapi hősnek” nevezett, a mélyszegénységben élőket segíti. Mint a komáromi városi hivatal szociális osztályának munkatársa aktívan tevékenykedik a közösség szolgálatában. Az alábbiakban Tárnok Magda méltatását közöljük:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
olyan ifjú hölgyet szeretnék ma Önöknek bemutatni, aki életét a közösség szolgálatára tette fel, viszont tevékenységével nem kérkedik, ő maga lett volna az utolsó, aki elképzeli, hogy aktivitásáért valaha díjat vehetne át. Dolgát csendben végzi, a dícséretet inkább mások szokták elmondani róla. Civil tevékenységére egyes szervezetek már Szlovákiaszerte felfigyeltek és csábítják őt tőlünk messzebre, de ő azt mondja, itt a helye szülővárosában, Észak-Komáromban.

 

Középen Tóth Bernadett édesanyjával és barátaival (fotó/FB)

 

Ez a személy Mgr. Tóth Bernadett, aki e kitüntetésre civil munkássága következményeképpen, megérdemelten kapott javaslatot.

Nagybetüs szociális munkásnak, segítőnek, embernek lehet őt titulálni, hiszen hivatalos munkaideje letelte után minden nap még hosszú órákat tölt a szegények megsegítésével, panaszaik meghallgatásával, ügyes-bajos dolgaik intézésével, az éhesek megetetésével, de bejelentésre akár az összeférhetetlen közeget is elindul kezelni, mindegy hány óra van éppen, teszi ezt saját maga és szerettei háttérbe szorításával. Tanúsíthatom, hogy még Karácsony napján is a városrészeket járja és osztja szét az összegyűjtőtt élelmiszercsomagokat a mélyszegény családoknak, vagy esetleg a fenyőfákat azoknak, akiknek nem jut rávaló abban az évben. Előtte pedig eget-földet megmozgat, hogy legyen mit kiosztani.

Bernadett az egyik kulcsember azon civilek közül, akik évek óta szervezik és megvalósítják a rászorulók meleg étellel való ellátását télen, de ezen az időszakon kívül – tavasztól őszig is dolgozik a szegényekkel, főleg a mélyszegény családokkal. Gyereket soha nem hagy éhesen, sajátjából az évek alatt sok pénzt áldozott erre, de, ha az adott pillanatban ez nem áll módjában, akkor megszerzi, ha kell vasánap este 10 órakor, vagy reggel 6 órakor.

Képzett szakemberként a marginalizált rétegeknek azért segít, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, de azért is, hogy esetlegesen megvédje az egészséges társadalmat a további devianciák elviselésétől. A szociális helyzet megoldását a gyermekek képzésében látja és több problémás helyzetre konkrét megoldásokkal tud szolgálmi.
Ő az egyik oszlopos tagja annak a civil bázisnak, akikhez a segítséget felajánlók is fordulhatnak és akik Bernadett felkérésére célirányos segítséget nyújtanak a valóban rászorulóknak. A támogatók feltétlen bizalmát élvezi, becsületességében nem kételkedünk.

Az egész segítő folyamatban a legfontosabb talán az, ha egy rászoruló úgy tud valakihez fordulni, hogy valós segítséget remélhet.

Szólítok hát most ide hozzánk egy hétköznapi hőst, Tóth Bernadettet, aki nem mindennapi erőbedobással küzd, néha a lehetetlen ellen is, és biztos vagyok benne, hogy munkásságával, emberszeretetével, elesetteknek való segíteni akarásával még ennél szélesebb körben is kiérdemli majd az elismerést.

 

Vendégek (fotó/Szövetség a Közös Célokért-FB)

(komaromonline.sk, fotók: FB)

MEGOSZTÁS:

Hozzászólások

hozzászólás