komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Szénássy Zoltán Tanár Úrra emlékezünk

,,Bíztam az Úrban, bizakodtam, és ő lehajolt hozzám és meghallgatta kiáltásomat. ,,

Ősi komáromi családból származott, református szülők gyermekeként született és nevelkedett, a Komáromi Református Tanárképző Intézetben kezdte meg tanulmányait. Mindezek a tények is elégségesek voltak ahhoz, hogy Szénássy Zoltán olyan alappal induljon az életbe, a tanári pályára, hogy igaz hittel, ízig-vérig értelmiségi lokálpatriótaként tevékenykedjen haláláig.

A tanítóképzőt végül Pápán fejezte be, ezt követően pedig a pozsonyi Comenius Egyetem Pedagógiai Karán szerzett magyar-történelem szakos tanári oklevelet. Kezei között a hosszú évtizedek alatt több jeles tanár, óvónő, lelkész, író, jogász, orvos, mérnök formálódott. Jelentős volt kultúraszervező, helytörténészi tevékenysége is. Tanár Úr 2000-ben kezdeményezte a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület újraalapítását, melynek elnöke, később tiszteletbeli elnöke volt. Komárom híres szülötteiről,nevezetességeiről, a város múltjáról tartott előadásokat, mindeközben 16 könyve jelent meg, melyek közül 14 Komárom városához kötődik. Több évtizedes munkája elismeréséül Pro Urbe-díjban, Bátor helytállásért Pro Probitate –díjban részesült, 2010-ben Szülőföld-díjat, 2012-ben pedig posztumusz Külhoni Magyarságért –díjat kapott. Ennyi év után is fülünkben cseng legendássá vált mondata, miszerint: ,, Mindent le kell írni, mert ami nincs leírva, az nem is volt. ,, Az ő kezdeményezésére 6 emléktáblával, Szent István-szoborral és az aradi vértanúk emlékoszlopával gazdagodott városunk. Tanár Úr a nyugdíjaztatásáig volt a Komáromi Magyar Gimnázium tanára, de ezt követően-ahogy a felsoroltak is jelzik- fáradhatatlanul folytatta a munkát a magyar közösségért, a kitartás, tenni akarás élete végéig jellemző volt rá. Halála tíz évvel ezelőtt, 2011. november 28-án következett be. Életútjára, erős, megtartó hitére Pál apostol szavai örökérvényűek: ,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.,,/2 Tim.4,7/.

Tanár Úr! Kegyelettel emlékezünk, nyugodjon békében!

(dr. Farkas Adrianna, a Selye János Gimnázium tanárnője)

 

Hozzászólások

hozzászólás