komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Mindennapok a felvidéki Mária Rádió stúdiójában

MEGOSZTÁS:

2019/6/14

Érdekes, hogy az ember a saját városában már nem csodálkozik rá az emléktáblákra, észre sem veszi a megszokott macskakövek girbe-gurbaságát, a belvárosi házak ódon hangulatú fakapuit, elmegy a múltja, a jelene mellett, makacsul előre nézve. Sokszor így vagyok ezzel én is, most keresgélem hát a Jókai utcán a felvidéki Mária Rádió központját. Amikor végre megtalálom, csengetek, és miközben várakozok, eszembe jut, hányszor és hányszor mentem el a Szent Anna-kápolna előtt, mégsem tudtam, hogy a majd ötszázezer hallgatóval rendelkező, magyar nyelvű imarádió hangja innét, a „magasból “jut el a hívőkhöz, a vallásosan élőkhöz, a bizonytalanokhoz, az istenkeresőkhöz és az istenfélőkhöz.

Az épület vastag fala felfogja a külvilág zaját. A súlytalan csendben úgy érzem, mintha minden egyes lépcsőfokkal egyre jobban eltávolodnék a rohanó, gondokkal teli hétköznapi élettől. A lépcsők tetején, az ajtóban az intézményt működtető MIRJAM kft. koordinátora Kacz Gábor fogad.

A stúdióban éppen folyik az adás. Félek, megzavarjuk, de a hangszigetelt üvegfal mögött, Csepregi László, a rádió tejes állású alkalmazottja elmélyülten figyeli a villogó kis lámpákat, az imádságot mondó Zsidó Terézzel együtt, aki már régóta a százharminc tagból álló önkéntes csapat alázatos tagja. A műsoridő egyharmadában imákat, litániákat, zsolozsmákat és szentmiséket közvetítenek, így Isten igéje eljut azokhoz is, akik koruk, egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni a miséken. És májustól még messzebb, még több emberhez jut el az ima, még több ember részesülhet a hit összetartó és megtartó erejében általa, hiszen a frekvenciatanács döntése értelmében a felvidéki Mária Rádió elnyerte a Rozsnyó városát és környékét lefedő 90,05 MHz-es frekvenciát, ami az imarádió első önálló frekvenciája. Mindeddig kizárólag magyarországi antennákon keresztül sugározták az adást, innét, a komáromi stúdióból. „A napi nyolc órán át élőben közvetített műsorunk két vételkörzetben volt elérhető. – magyarázza készségesen Kacz Gábor – Városunkban és annak vonzáskörzetében, Kassán és környékén, valamint Szepsiben telkibányai sugárzással. A műsoridő további részében pedig a magyarországi Mária Rádió adásaiba kapcsolódtunk be. A későbbiekben további frekvenciákra is szeretnének pályázni. A cél, az egész délvidék lefedése, hogy a szórványmagyarsághoz is eljusson a Szűzanya hangja. Eredményeik így is magukért beszélnek, hiszen a vallási rádió az első és egyetlen, ami napi huszonnégy órában sugároz magyar nyelvű műsort. Ez azonban nem a mi személyes sikerünk. Többéves háttérmunka kellett hozzá. Nagy segítségünkre volt korábbi világi elnökünk, Ancsin Anikó jogász-közgazdász, Nagy Dávid, valamint a magyarországi Mária Rádió. A teljesség igénye nélkül. Megosztották velünk saját tapasztalataikat. Nagyon sok ember munkája van benne. “

 

A hangulatos folyosón, ami összeköti a stúdiót az irodával, megpillantok egy kisebb újsághalmot. Kérdésemre Kacz Gábor elmondja, hogy a felvidéki Mária Rádió ingyenes lapját, ami kétezer példányban jelenik meg, és szinte az összes példányt az azt igénylő hallgatóiknak postázzák ki, teljes mértékben az önkéntesek írják, szerkesztik, tördelik. És támogatják, ahogy a rádió működését is. Az 1998-ban megalakult Mária Rádió Világhálózata, amelyet a rádió a szóhasználatában Világcsaládnak neveznek, most már 72 országban közvetíti az evangélium üzenetét. Munkájukat, fennmaradásukat, fejlődésüket pedig kizárólag adományokból, támogatásokból fedezik, függetlenek minden egyházi és állami intézménytől.

A tágas irodában nyoma sincs a máshol tapasztalt ridegségnek, nincs méregdrága berendezés, minden egyszerű, szerény, de annál otthonosabb. A falakon, a polcokon fényképek. Emlékezetes pillanatok, emlékezetes látogatások, nagy találkozások. Elhivatott emberekről, elhivatott csapatról, elhivatott közösségről. Jó lehet itt dolgozni, alkotni, tervezgetni. Hiszen tervekből nincs hiány. Nem is volt soha.
„Tényleg nincs. – mosolyodik el a rádió műsorigazgatója, Lépes Lóránt atya. – Még abban az időben, amikor Szentpéteren voltam plébános, úgy 2010-ben vezetés közben figyeltem fel a magyarországi Mária Rádió vallásos műsoraira. Januárban írtam a műsorszerkesztőknek egy szívélyes üdvözletet, amire kedvesen válaszoltak. Nagyon örültek a visszajelzésnek, egyre élőbb lett a kapcsolatom a vezetőséggel, míg egy napon felajánlották szakmai segítségüket a szlovákiai, pontosabban a komáromi Mária Rádió elindításához. Elindult a rádió bejegyeztetésének folyamata a Mária Rádió Világcsaládjának olaszországi központjában, és ezalatt részt vettem egy háromhónapos műsorigazgatói képzésen Rómában. Időközben átkerültem Komáromba, az őrsújfalusi plébániára. A rengeteg szervezés, munka meghozta gyümölcsét, és 2012. május 20-án a Szent András-templomban bemutatott szentmisét követően Róbert Bezák nagyszombati érsek felszentelte a Szent Anna-kápolna fölötti helységekben berendezett stúdiót, és még ezen a napon elhangzott a felvidéki Mária Rádió első beköszönése. A műsorstruktúra ugyanaz minden országban, ahol működik a Mária Rádió, de ezt mindenki saját tartalmakkal tölti ki. Mi azonban a műsorkészítés mellett fontos feladatunknak és küldetésünknek tartjuk a magyar nyelv, az anyanyelvünk ápolásának és megőrzésének támogatását. Most május 20-án ünnepeltük megalakulásunk hetedik évfordulóját. A nagyszabású, színvonalas ünnepi műsor után Tóth László püspöki helynök celebrált szentmisét. “

 

Lépések zaja szűrődik be, a stúdióban váltják egymást az önkéntesek, most kezdődik egy újabb műsor. Ezúttal egyháztörténeti. A hittanórákon, erkölcstani és szentségtani előadásokon kívül, a műsoridő harmadik harmadában nem közvetlenül a hittel foglalkozó, hanem „életvezetési” adásokat hallgathatnak az érdeklődők. Különböző szakterületek képviselőit, orvosokat, jogászokat, pénzügyi szakembereket szólaltatnak meg sokakat érintő témákban. Mindezt politikamentesen és reklámok sugárzása nélkül. Ahogy Kiss Róbert kanonok mondta – „A felvidéki Mária Rádió közösséget épít, embereket lelkesít, és a jó Isten jóságát hirdeti a hallgatóságnak, különösen azoknak, akik őszintén keresik lelkük nyugalmát. “

„Induláskor a stúdió technikai berendezését a Mária Rádió Világcsaládja biztosította. – fűzi hozzá Tóth Szilveszter a rádió szerkesztője, technikai vezetője, – A technológia, amivel dolgozunk teljes mértékben megfelel, hozza azt a szintet, amit minőségileg a hallgatók felé közvetíteni szeretnénk. Jó középkategóriás a stúdiónk felszereltsége. Viszont mindig vannak jobbak, a piacon ma már egyre elterjedtebbek a digitális keverőpultok. Mi még egy régebbi analóg darabbal dolgozunk. Ellenben, ha ennél sokkal bonyolultabb felszerelésünk lenne, nem tudnák olyan könnyen kezelni az önkénteseink. Van olyan országos kereskedelmi rádió, amelyik sokkal gyengébb felszereltséggel rendelkezik. Nincs okunk panaszra.”

Ahogy a hallgatóknak sem, hiszen a felvidéki Mária Rádió, a Mária Rádió Világcsaládjának egyik legszínvonalasabb tagja. „Mindenki, aki hallgatja a műsoraitokat, olyan rádióként ismer benneteket, amely bőséges időt szentel az imának, tanúskodva amellett, hogy annak, aki imádkozik, megnyílnak az ajtók, sőt mi több, sarkig kitárulnak az Úr előtt. “ – üzente Ferenc pápa a komáromi rádiósoknak.

Fejlődni azonban mindig lehet, soha nem szabad megtorpanni. Hitbéli, erkölcsi, lelki és szakmai támogatás nélkül azonban nehéz lenne a tovább lépés. Ennek bebiztosításában és megszervezésében vállal oroszlánrészt Szabó Zsolt mérnök, akit a közgyűlés a leköszönő Prof. Ing. Lapos Józsefnek PhD. utódjául választott. „ Egy éve lehetek a felvidéki Mária Rádió önkéntes elnöke. Számomra ez hatalmas megtiszteltetés és kihívás is egyben. Mivel csupán pár éve tértem meg, korábban meg sem fordult volna a fejemben, hogy közelebbi kapcsolatba kerülök a rádióval. Rádiónkat próbálom a tanácsaimmal, kapcsolati rendszeremmel is segíteni. Ahogy az előbb Lépes Lóránt atya is mondta, mindezért nem kapok fizetséget, viszont kapok kegyelmeket. És ez tényleg így van, mindenki, aki a Mária Rádiónak segít, kegyelmeket kap cserébe. Nagyon tetszik a családias légkör, az önzetlen segítés nehézségek esetében, az odaadó összefogás. Mindez példaértékű lehetne társadalmunk minden területén. A Mária Rádióban való tevékenység evangelizációs cselekedet, szerintem napjainkban az igére mindenkinek szüksége van. Az internetnek köszönhetően bárhol a világon hallhatóak vagyunk. Számomra, mint korábban versenyszerű kajakosnak a Mária Rádió olyan, mint egy világítótorony a hajósoknak, mely mutatja a helyes irányt jó és rossz időben, kellemes és kellemetlen élethelyzetekben egyaránt.”

Elköszönök. A Mária Rádió azonban velem, velünk marad.

(komaromonline.sk – JN)

MEGOSZTÁS:

Hozzászólások

hozzászólás

Copyright © 2016-2020 NEC ARTE NEC MARTE P.T. | Newsphere by AF themes.