komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Bemutatkozik a Munka Utcai Alapiskola – VIDEO

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.“
(Goethe)

Az ország alapiskoláiban ezekben a hónapokban folynak a nyílt napok és a bemutató órák, amelyek lehetőséget nyújtanak az intézményeknek arra, hogy a szülőknek ízelítőt adjanak pedagógiai programjuk lényeges mozzanataiból, betekintést nyújtsanak az iskola életébe, s a gyerekeket megismertessék leendő tanítóikkal.

Intézményünk a havi rendszerességgel megrendezett játszóházak során mutatkozik be a hozzánk ellátogató óvodásoknak s szüleiknek. A játékkal egybekötött munkához a kellemes környezetet a tiszta, ízlésesen díszített és jól felszerelt tantermek biztosítják, az alkotó – ismerkedő foglalkozásokat szakmailag felkészült, érzelmileg gazdag pedagógusok vezetik.

Az oktató – nevelő munkában alkalmazott módszereink az ismeretek színvonalas átadásán kívül kellő játékosságot és elegendő időt biztosítanak a tananyag elsajátítására. Sajnos vannak olyan laikusok és szülők, akik úgy gondolják, hogy akkor eredményes a munka, ha karácsonyra folyékonyan olvasnak a gyerekek, netán már hosszabb fogalmazások megírására képesek. Az iskolánk programjának címet adó „Iskola a gyermekekért” is azt sugallja, hogy hagyjuk a gyerekeket gyereknek maradni.

Minden család életében eljön az a pillanat, amikor a kicsi óvodás – valamiféle rá váró csodára számítva – boldogan újságolja mindenkinek: „Iskolás leszek!”. De valóban csoda várja majd az iskolában? Igen, ha mi, leendő tanítók hagyjuk őket gyermeknek maradni. A mi iskolánkban lehetőséget biztosítunk számukra, hogy megtartsák azt a varázslatos világot, amelyet maguk köré teremtettek. Igyekszünk ügyesen terelgetni őket a megismerés és felfedezés érdekes útján. Célunk, hogy ne támasszunk elérhetetlen követelményeket. Igyekszünk a családias, félelemmentes légkör kialakítására, mivel azt valljuk, hogy csak ilyen légkörben lehet tudással gazdagodni, önismeretben fejlődni.

Érdekes és változatos feladatok s a rendelkezésünkre álló interaktív tananyag segítségével nyílik lehetőség arra, hogy szinte észrevétlenül vezessük be a gyermekeket a tudás rejtelmes világába. Taneszközeink motiválóak, lehetővé teszik a tanulóknak, hogy fantáziájukat szabadon használják. A szellemi fejlődés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az életkorukból adódó mozgásigény kielégítésére is: erre nyújt lehetőséget a két jól felszerelt tornatermünk és a tanmedencénk.

Alsó tagozatos és ötödikes tanulóink a délutánt a napközis csoportokban folytatják, ahol nemcsak a házi feladataikat készítik el, hanem lazító, pihentető foglalkozásokon illetve szakköri tevékenységeken vesznek részt. A napközi otthon Fürge napközi néven az iskolai szünetekben is működik, színes programokat, sportolást, kézműveskedést, különböző játékokat kínálva az érdeklődő gyermekeknek.
Szeretettel várjuk hát nemcsak leendő elsőseinket, hanem azokat a nálunk tanulni vágyó gyermekeket, akiknek szülei, – azonosulva az általunk képviselt értékekkel – szintén fontosnak tartják, hogy gyermekeik az alapvető ismeretekkel felvértezve képesek legyenek az eredményes továbbtanulásra és az önálló ismeretszerzésre.

(A Munka Utcai Alapiskola vezetősége és pedagógusai)

Hozzászólások

hozzászólás