komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Támogatások az életkörnyezetünk minőségének javítására és természeti értékeink védelmére

Komárom város önkormányzata a 2016-os évre jóváhagyott költségvetésében 10 ezer eurót különített el olyan kérvények támogatására, melynek célja életkörnyezetünk minőségének javítása és természeti értékeink védelme. Az elkövetkező időszakban lehetőség nyílik a kérvények benyújtására.

A teljes keretösszeg 10 ezer euró, egy kérvény maximálisan 2 ezer euróig terjedhet. Pénzügyi támogatást kérvényezhetnek fizikai személyek – vállalkozók, jogi személyek – kereskedelmi társaságok és jogi olyan személyek amelyek nem vállalkozási céllal alakultak, pl. polgári társulások, érdektársulások, nonprofit szervezetek, alapítványok és komáromi székhelyű társulások, melyek tevékenységüket városunkban végzik és a helyi lakosságnak nyújtanak szolgáltatásokat. Ugyanannak a kérvényezőnek az adott naptári évben csak egyszer lehetséges pénzügyi támogatást nyújtani.

A kérvényezőnek önrészt is kell vállalnia. Jogi személyek – kereskedelmi társaságok és fizikai személyek – vállalkozók esetében 50%-os önrészt kell felmutatni a teljes feltételezett költségekből. Azon jogi személyek esetében, melyek nem vállalkozási céllal alakultak, 30% – os az önrész. Az önrész felmutatása kötelező alapfeltétel a támogatás jóváhagyásakor.

A pályázat elsődleges célja az idei évben, életkörnyezetünk és lakosaink egészségének védelme, továbbá természeti értékeink megőrzése.

A kérvények írott formában, személyesen vagy postai úton adhatóak le a Városi Hivatal iktatójában (Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno). A kérvényhez szükséges nyomtatvány elérhető a Városi Hivatalban és a város honlapján (az ide vonatkozó 12/2015-ös számú önkormányzati rendelet a 28/2015-ös számú rendelet módosításában  ITT tekinthető meg). Ha szeretné letölteni a kérvényt, kattintson IDE!

Bármilyen kérdés esetén a hivatal városfejlesztési osztálya környezetvédelmi alosztályának alkalmazottai állnak a rendelkezésükre.

A beérkező kérvényeket a szakbizottságok ajánlása alapján folyamatosan bírálja el a városi képviselő testület; a pályázatokat szeptember 30-áig vagy a keretösszeg kimerítéséig lehetséges benyújtani.

(komarno.sk)

Hozzászólások

hozzászólás