komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

A rendőrőrs megszűnésének háttere és új helye

Rendőrség-a-2-enA januári testületi ülésen Varga Tamás, az önkormányzat közrendi, környezetvédelmi és közlekedési bizottságának elnöke, egyben a rendőrőrs kezdeményezője interpellációjában vonta kérdőre a polgármestert a kettes lakótelepen működő rendőrőrs ügyében. A polgármester szerint kényszerhelyzetbe került a város, de természetesen kezelik a dolgokat.

Köztudott, hogy az irodát a város Lengyel Károly vállalkozótól, a Náruč idősek otthonának tulajdonosától bérelte, méghozzá ingyenesen. Keszegh Béla alpolgármester az interpellációra reagálva elmondta, hogy „az említett vállalkozónak volt a várossal egy ügye, amelyben a decemberi ülésen döntés született. Ezután Lengyel úr úgy döntött, hogy január elsejétől nem fogja ingyenesen a rendőrség rendelkezésére bocsátani ezt az irodát és a szerződést felmondta.“ Keszegh Béla szerint a rendőrőrs nem szűnt meg és a rendőrök továbbra is járőröznek a környéken. Meg kell viszont vizsgálni, hogy a rendőrőrsnek mekkora volt a kihasználtsága, a lakosok ugyanis nemigen keresték fel az irodát. Az alpolgármester úgy vélte, nehéz lesz a környéken olyan helyiséget találni, amelyet ingyenes bérletbe kapna a város. A városi rendőrség idei alacsony költségvetése miatt ugyanakkor nehéz lesz pénzt találni a kihelyezett rendőrőrs fenntartására.

Az ügyben megszólítottuk Varga Tamás bizottsági elnököt, aki sajnálatosnak tartja a kialakult helyzetet „Sok munka, fáradozás árán sikerült elérni, hogy lakossági kérésre ismét nyíljon kihelyezett rendőrőrs Komáromnak ebben a problémás térségében. Azt pedig, hogy a helyiség tulajdonosa egyik napról a másikra felmondta a várossal a szerződést, igen érdekesnek látom, hiszen a gyakoribb rendőri jelenlétnek köszönhetően a problémás körzetben javult a közbiztonság, nagyobb a nyugalom, nőtt a lakosok biztonságérzete. Sajnálom, hogy a város vezetése a vállalkozó eme döntését egyszerűen csak tudomásul vette, azóta sem ült le vele tárgyalni a rendőrőrs megmentése, illetve megtartása ügyében. Hiszen hasonló, ingyen bérelhető helyiséget nehéz lesz találni azon a környéken“ – mondta Varga Tamás. Horváth Attila képviselő ugyancsak a város és a vállalkozó közti korrekt kommunikáció hiányára mutatott rá felszólalásában.

Lengyel Károly, a Náruč idősek otthonának tulajdonosa tavaly ősszel kérvényezte a városnál egy bekötőút lezárását, hogy így kösse össze a kettes lakótelepen idősek otthonaként működtetett ingatlanjait; kérvényét a képviselő-testület elutasította. Portálunk felkereste az érintett vállalkozót, Lengyel urat, hogy teret adjon véleményének.

Írásbeli nyilatkozatát teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük:

„Hát igen, az egész úgy kezdődött, hogy szerettem volna az említett útszakaszt lezárni, hogy össze tudjam kerítéssel kötni az idősek otthonához tartozó épületeket. Ezt az ott élő beteg, idős klienseink biztonsága érdekében, védelmében szerettem volna megvalósítani. Erre a környék lakosai egy petíciót nyújtottak be a városhoz, amelyben tiltakoztak az útlezárás ellen. Ezért kérvényemet visszavontam. Ezután megszerveztem egy lakossági fórumot, amin a lakosok többsége beleegyezett egy olyan verzióba, hogy kössem össze a telkeket az út felett egy felüljáróval, amelyek alatt át tudnak menni a gyalogosok és biciklisták. Ez elfogadható volt nekem, függetlenül attól, hogy a felüljáró nem kis összegbe került volna. Így beadtam ismét a városhoz egy kérvényt, amelyben ennek az út feletti 2 méter magas felüljáró megépítését engedélyeztetném. Sajnos a képviselők elé egy megváltoztatott verzió került. Ugyanis köteleztek volna olyan magas (kb. 4 méter magas) felüljáró kiépítésére, amely alatt autók is közlekedhettek volna. Mégpedig két sávban. Megjegyzem, hogy szerintem valamelyik hivatalnok a tudtom nélkül átírta kérvényemet. Technikailag sajnos ezt nem tudtam elfogadni, megoldani. És ezért utasították el a második kérvényemet is. Nagyon szomorú vagyok, hogy mi vállalkozók vagyunk azok, akik munkát adunk a komáromiaknak és a város ezt nem becsüli. Nem értékelik a vállalkozókat. Adókat, területhasználati béreket fizetünk a városnak, nem is kicsiket és ez a köszönet. Amikor mi kérünk valamit a várostól, akkor elutasítanak. S nem utolsósorban megjegyezném, hogy én 12 éve vállalkozok itt, mondjuk Szabó Béla képviselő pedig 16 éve képviselősködik itt. Még egyszer sem jött el utánam, hogy felajánlja segítségét, vagy megkérdezze, miben segíthetné vállalkozói munkámat. Sajnálom, hogy városunk így néz ki. És ez egy általános jelenség. Nem tudom mi lesz Komárommal így tovább? Szóval ez az oka annak, hogy felmondtam a szerződést a városi rendőrséggel. Én eddig korrektül álltam a dolgokhoz, de elvártam volna, hogy ez kölcsönös  a város irányából is.”

A képviselő-testület februári ülésén elfogadta azt a javaslatot, amellyel a közrendi bizottság állt elő. Mégpedig a városi rendőrség rendőrőrsének átköltöztetését a II-es lakótelepi egykori posta épületébe, amely az E.B.Lukáč utcája és az Építők utcája kereszteződésében van. A rendőrség kihelyezett irodája március 1-től fog működni.

(komarom.online)

Hozzászólások

hozzászólás