komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Szeretnénk méltók lenni az iskola több mint 50 éves múltjához

 

Az Építők utcáján található a több mint ötvenéves múltra visszatekintő Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola igazgatónőjével, Kóša Évával beszélgettünk, aki 1987-ben került az iskolába történelem-polgári nevelés szakos tanárként. Több mint harmincéves pályája során tevékenykedett nevelési tanácsadóként, egy évtizedig igazgatóhelyettesként, most pedig negyedik évét tölti az intézmény élén.

Jelen pillanatban három- és négyéves szakmunkásbizonyítvánnyal végződő szakon fodrászok, szakácsok, pincérek és cukrász-szakácsok képzése folyik az iskolánkban, de aki érez magában ambíciót tovább tanulhat nálunk és a kétéves felépítményi képzés végeztével érettségi vizsgát tehet amellyel megszerezheti a teljes szakközépiskolai végzettséget. A négyéves érettségi vizsgával végződő tanulmányi szakok közül a diákok a kereskedelmi akadémia valamint kozmetikus és sminkes szakon tanulhatnak. Továbbá a már említett két éves felépítményi nappali és esti tagozata ál a továbbtanulni kívánók rendelkezésére.

Vajon mennyire nyitottak a szakmunkásképzés iránt a fiatalok és melyik a szakok iránt a legnagyobb az érdeklődés? – tettük fel a kérdést az igazgatónőnek.
Nagyon örülünk, hogy az érdeklődés hiányára nem panaszkodhatunk. Ez annak is köszönhető, hogy tevékenységeink sokrétűek és aktív propagációs munkát végzünk az alapiskolás gyerekek körében. A három-és négyéves záróvizsgával végződő szakmákra nincs felvételi vizsga, itt az alapiskolában elért tanulmányi eredmények alapján válogatunk. Az érettségi vizsgával végződő szakokra, ahogy a többi középiskolában, nálunk is felvételi vizsgák vannak. Tulajdonképpen az összes szakma irányt megnőtt az érdeklődés. Népszerű a négyéves, érettségivel végződő kereskedelmi akadémia valamint a kozmetikus és sminkes tanulmányi szak is. Az iskolánkban tett érettségi előnye, hogy az érettségi bizonyítvánnyal egyben szakmát is kap a kezébe a diák, viszont ugyanúgy folytathatja a tanulmányait egyetemen, mint más középiskolás. Kikerült már iskolánkból tanár, jogász, ökonómus, menedzser, bankigazgató, sikeres vállalkozó, de például a belügyminisztérium szóvivője, vagy paraolimpiai bajnok is.

A gyengébb osztályzatokkal érkező, kevésbé motivált diákokat hogyan próbálják meg felzárkóztatni?

Mi azt valljuk, hogy minden diák valamiben kiváló és sikeres lehet. A hagyományos pedagógiai módszerek mellet a modern pedagógia eszköztárát is igyekszünk bevetni annak érdekében, hogy a diákjainkkal megszerettessük a választott szakot, és a szakmát. Diákjaik rendszeresen bekapcsolódnak különböző szakmai versenyekbe. Kozmetikus sminkes szakon van szlovák bajnokunk és abszolút győztesünk országos szakácsversenyen. Rendkívül sokat jelent az előmenetelük és a motivációjuk szempontjából, hogy bekapcsolódhatnak nemzetközi projektekbe, mint például az Erasmus+ illetve eTwinning. 2012-től rendszeresen részt veszünk az először Comenius és Leonardo, ma pedig Erasmus+ néven ismert projektekben. Ezeken a programokon keresztül lehetővé tesszük diákjaink számára, hogy szakmai és idegen nyelvi tudásukat (angol, német) külföldön is elmélyíthessék. Ami a nemzetközi projektmunkánkat illeti, a Nyitra Megyei Önkormányzaton belül a legtevékenyebb iskolák közé tartozunk. Nagy figyelmet fordítunk a szakmai és a nyelvtudás elmélyítése mellet az informatikai készségek fejlesztésére is. Az említett aktivitások szervezése és a tanulók felkészítése természetesen plusz munka a tanáraink és szakoktatóink számára, de elmondhatom, hogy iskolánkban jelenleg egy olyan jó működő és elhivatott tanári kollektíva van, akik ezt örömmel vállalják be. Büszke vagyok a kollégáimra, akik ugyanúgy értenek a gyerekekhez, mint a szakmájukhoz. Az iskolánkban nagyon jó a légkör, a diák-tanár viszony, ami motiválja a fiatalokat. Hisszük, hogy a jó tanár és a mester adja meg az igazi alapot az iskolában tanultakhoz.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy maga az iskola épülete és a környezet is esztétikus, tiszta legyen. Próbáljuk az iskolát szépíteni, újítani, amelyre az anyagi támogatást a Nyitra Megyei Önkormányzatától, projektekből szerezzük. Jelenleg az iskola B pavilonjának a külső felújítása zajlik, új kozmetikai szalont rendeztünk be, osztályokat tettünk rendbe, Tesco projektből konyhakertet alakítottunk ki gyógynövényekkel, a várostól szintén nyertünk anyagi támogatást a sportpálya melletti terület füvesítésére.

Hogy folyik az iskolában a tanítás?

A szakmát tanuló diákjaink hetenként cserélkeznek az elméleti oktatáson és a szakmai gyakorlaton. Az iskola biztosítja a szakgyakorlatot, helyben van két gyakorló műhelyünk, ahol a cukrászok, szakácsok gyakorolhatnak, van kozmetikai szalonunk, fodrászszalonunk – ezek a szalonok a nyilvánosság számára is nyitva tartanak, amit sokan ki is használnak. A pincér tanulóink már első osztálytól kezdve a „terepen” végzik gyakorlatukat és eljárnak teríteni és felszolgálni a környék rendezvényeire is, nagyon szorosan együttműködünk az itteni magánvállalkozókkal. A cukrászok és szakácsok elsőben itt gyakorolnak az iskolában, de másodiktól kezdve kint vannak szakgyakorlaton, amit a vállalkozók szívesen ki is használnak. Az iskolának szerződéses viszonya van az éttermekkel, pékségekkel. Sajnos a koronavírus ezt a részét is megnehezítette az oktatásnak. A napokban tértek vissza a diákok az iskolába. Mindent megteszünk azért, hogy elmaradt gyakorlatot mielőbb pótolhassák.
A kereskedelmi akadémia diákjai harmadikban és negyedikben 2-hetes összefüggő gyakorlaton vesznek részt különböző cégeknél, bankban, könyvelői irodákban, hivatalban stb. Kozmetikus és sminkes diákjain az összefüggő gyakorlatot az iskola kozmetikai szalonjában végzik.

Van olyan projektjük, ami egyedülálló a járásban?

Igen. A pénzügyi ismeretekre fókuszáló programunk, melynek keretén belül a diákjaink és tanáraink járnak az alapiskolákba és szórakoztató, vidám, interaktív módon mélyítik az alapiskolás diákok pénzügyi tudatosságát. Közkedveltek az alapiskolások körében egészséges étkezést propagáló alkotó műhelyeink is. A komáromi alapiskolákkal sikerült hosszútávú közös együttműködést kialakítanunk. Próbáljuk felvenni a kapcsolatot a városon kívüli iskolákkal is. Továbbá nagyon szívesen bekapcsolódunk a városban zajló eseményekbe is mint pl. Komáromi Napok, karácsonyi vásár, együttműködünk például a helyi könyvtárral is. Természetesen a koronajárvány negatívan hatott ezekre a tevékenységekre is.

Mivel tudják még a diákokat motiválni a jobb teljesítmény érdekében?

Az említett Erasmus+ projekteken, tanulmányi versenyeken és tanulmányi kirándulásokon kívül lehetőséget adtunk a diákoknak ingyen megszerezni az úgynevezett Európai Számítógép-használói Jogosítvány igazolványt – ECDL, ami egy az Európai Unióban nemzetközileg elismert „informatikai jogosítvány”. A következő évtől be szeretnénk vezetni a duális oktatást, ami a gyakorlati oktatás minőségének növelése mellet a diáknak az iskola elvégzése után akár munka lehetőséget is biztosít.
Továbbá együttműködünk a Junior Achievement nonprofit szervezettel is, amely elsősorban a kereskedelmi akadémia szak diákjai számára hasznos. Az általuk ajánlott programok a diákok közgazdasági tudásának és vállalkozási készségének gyakorlati fejlesztésében nyújt segítséget. Például az alkalmazott gazdaságtan tantárgy keretén belül a kereskedelmi akadémia diákjai saját céget alapítanak mindennel együtt, ami egy céggel jár és „dolgoznak“ benne, piackutatást végeznek, beszerzik az árut, forgalmazzák, a gyakorlatban próbálják ki a tennivalókat, egészen a cég megszüntetéséig, ahol például el kell osztaniuk a hasznot. A diákok ezt is nagyon élvezik.

Sok tervüket húzta keresztül a világjárvány?

Többet is. Elsősorban Erasmus+ projektjeink sínylették meg a világjárványt. 2020. októberében zárult volna ünnepélyes konferencián az egyik ilyen projektünk, természetesen a külföldi partnereink részvételével. Sajnos a járvány miatt ezt csak virtuálisan tudtuk megvalósítani. A jelenlegi projektünk, amelynek témája a pénzügyi tudatosság, és amelyben Litvániával, Portugáliával, Görögországgal és Romániával közösen működünk együtt eddig szintén virtuálisan zajlik. Természetesen hiányoztak a tanulmányi, szakmai és sport versenyek, tanulmányi kirándulások, jótékonysági akciók, beszélgetések, amelyek a diákélet szerves részei.

Könnyen találnak munkát a végzőseik az iskola befejezése után?

Iskolánk olyan szakembereket képez, akik a mindennapi életben is megállják a helyüket, nem nagyon tudunk olyan diákról, aki hosszabb távon munkanélküli lenne, vagy ne tudna elhelyezkedni a szakmájában. A kozmetikusképzés nemrégen nyílt újra. Itt is az a tapasztalatunk, hogy ha ügyes valaki, akkor tudd érvényesülni. A fodrászoknak sincs gondjuk, mivel, ha máshogy nem, akár mobilfodrászokként működnek. Mindegyik szakmánk nagyon keresett. Sokan elmennek külföldre is, vannak, akik hajókon helyezkednek el. A Kereskedelmi Akadémiával pedig szintén rengeteg területen el lehet helyezkedni, hisz abszolvenseink szolid alapokat kapnak idegen nyelvből (angol, német), jó közgazdasági és informatikai tudással rendelkeznek. Többen mennek egyetemekre, főiskolákra, vállalkozni kezdenek, illetve az adminisztratív szférában helyezkednek el.

Mi motiválja a tanárokat, hogy ne menjenek máshova érvényesülni?

Egy elhivatott pedagógust nem lehet pénzzel elcsábítani. Tantestületünk tagjai, (22 tanár és 7 szakoktató) szeretik a hivatásukat, szeretik a gyerekeket és jól érzik magukat az iskolában. Tudatosítják, hogy csak úgy érünk el eredményeket, ha összefogva mindent beleadunk, itt az iskolában is és kint az életben is. Fontos nekik és mindent megtesznek azért, hogy az iskola tovább fejlődjön. Csak a kollégákra lehet építeni és ennél fontosabb nincs is.

Elérhetőségek:
Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
Budovateľská 32,
945 01 Komárno
035/77400 50
skola@sosoaskn.sk
www.zssoskn.edu.sk
www.sosoaskn.edupage.org

(komaromonline.sk, MT)

Hozzászólások

hozzászólás