komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Lovász Bálint zongoraművész vehette át a Szlovákiai Civil Becsületrend-díjat

  •   

2019/4/14

Április 13-án, a komáromi Kultúrpalota dísztermében immár ötödik alkalommal adták át a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás által adományozott Szlovákiai Civil Becsületrend-díjat. A kuratórium idén a Szlovákiai Egyetemi Diákönkormányzatok Szövetsége (SRVS) leköszönő elnökének a szlovákiai főiskolások érdekképviseletéért, jogérvényesítéséért és az oktatási rendszer jobbá tételért végzett példaértékű, bátor munkájáért a somorjai Lovász Bálint zongoraművésznek ítélte oda a kitüntetést.

A rendezvény hagyományosan a komáromi Concordia Vegyeskar fellépésével kezdődött, melyet Stubendek István karnagy vezényelt. Majd nyitóbeszédében Keszegh Béla Komárom polgármestere kifejezte abbéli örömét, hogy a komoly társadalmi elismeréssel járó díjra ezúttal a fiatal generáció egyik tagja vált méltóvá. Beszédében hangsúlyozta: „Egy egészségesen fejlődő társadalomban szükség van a civil kezdeményezésekre, hogy tevékenységük, szerepvállalásuk révén tükröt tartsanak a politikusok elé. A valós társadalmi változás eléréséhez szükség van olyan tettrekész, példamutató fiatalokra, mint a mai nap díjazottja, Lovász Bálint, akinek kívánom, hogy maradjon meg benne továbbra is a tűz, a kitartás.“ Keszegh Béla a felszólalását a nemzeti imánk, a Himnusz soraival zárta.

 

fotó/Róbert Benes

Ezt követően Klemen Terézia, a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás alapító elnöke köszöntötte a jelenlévőket, valamint a díjátadó ünnepség díszvendégeit Prékop Máriát – az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főosztályának vezetőjét, Veres Mártont – a Magyar Ifjúsági Konferencia elnökét és Leczkési Zoltánt – a Diákhálózat új országos elnökét.

Majd röviden ismertette a polgári társulás célkitűzéseit és eddigi munkáját. Kiemelte, hogy a díjat mindennemű politikai, vallási, etnikai megkülönböztetés nélkül megkaphatja bárki, akinek az életére, munkásságára jellemző a polgári társulás jelszava Erénnyel és példával – Virtute et exemplo. „Ezt a díjat nem lehet ágyútűzben vagy egy élet munkájával kiérdemelni és beleszületni sem lehet.“ Odaítélésénél pusztán az emberi kvalitások számítanak.

Mint azt megtudhattuk, az elismerés anyagi jutalommal nem jár, értékét kizárólag az azt odaítélők, Albert Sándor, a Selye János Egyetem volt rektora, Csiffáry Károly, főorvos, Dunajszky Géza , pedagógus, karnagy, író, Dusza János, fizikus, tudományos kutató, egyetemi tanár , az MTA külső tagja, Élesztős Pál, egyetemi professzor, Fibi Sándor, nyugalmazott pedagógus és oktatási szakember, Hulkó Gábor professzor, az MTA külső tagja, Nagy János szobrászművész, Katona Márta könyvelő, Kollár Zoltán vállalkozó és Vasik János újságíró által képviselt szellemi-erkölcsi tőke adja.

Laudációjában Vasik János kiemelte, hogy az 1992-ben született fiatalember a a pozsonyi Művészeti Egyetem hallgatójaként, a diákönkormányzatok elnökeként korát meghazudtoló kitartással, hitelességgel harcolt a szlovákiai egyetemisták jogos érdekeiért, a szlovákiai oktatás fejlesztéséért és magyar nemzetiségű diákként elérte, hogy az akkori kormányfő, Robert Fico és Martina Lubyová oktatásügyi miniszter egyenrangú tárgyalópartnerként kezelje. Lovász Bálint kitartó, következetes tevékenységének köszönhetően több tízmillió eurót invesztált a kormány az egyetemi kollégiumok fejlesztésébe, valamint a diákönkormányzatok képviselői helyet kaptak az egyetemi oktatás minőségét felügyelő önálló Akkreditációs Ügynökségben.

 

fotó/Róbert Benes

Lovász Bálint, miután ünnepélyesen átvette a két éve elhunyt Kiss György Munkácsy-díjas érem-, festő- és szobrászművész által készített emlékplakettet, rövid, spontán beszédet tartott, melyben elmondta, hogy gyakran teszik fel neki a kérdést, szlovákiai magyarként miképpen tudott ilyen eredményeket elérni, mire ő rendre édesapja szavaival szokott válaszolni: „Nem vagyunk kisebbségben, hiszen nem vagyunk kisebbek a többségnél.” Beszédét azzal zárta, hogy az álma, egy olyan Nyugat-európai Szlovákia, ahonnan a fiatalok nem elmenni akarnak, hanem ahová haza akarnak jönni.

A díjátadón fellépett Kulin Eduard hegedűtanár, aki Bach lenyűgöző és világformáló életművéből ezúttal D- moll toccata hangjaival ajándékozta meg a jelenlévőket, valamint a verebélyi Gyönygyvirág asszonykórus. A rendkívül jól szervezett, nívós rendezvény lélekemelő záróakkordjaként a Concordia Vegyeskar tagjai és a jelenlévők közösen énekelték el a Szózatot.

(komaromonline.sk, JN, fotók: Róbert Benes)


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

Copyright © 2016-2020 NEC ARTE NEC MARTE P.T. | Newsphere by AF themes.