komaromonline.sk
FELHÍVÁSOK
A polgárok is véleményezhetik Komárom város új Területrendezési tervét
  •   

Értesítés Komárom (Komárno) város új Területrendezési terve javaslatának megtárgyalásáról.

Komárom (Komárno) város, mint az 50/1976 Zb sz. építési törvény §16, §18 alapján felelős helyi területrendezési szerv, az építési törvény §22 –val összhangban értesíti az érintett intézményeket – szomszédos községeket, városokat, érintett szerveket, hivatalokat és szervezeteket, és a nyilvánosságot, hogy

Komárom (Komárno) város Területrendezési terve javaslatának megtárgyalása
2018.03.08. – 2018. 04. 06. között történik.

Az új Területrendezési terv javaslata megtekinthető a fent említett időszakban munkanapokon 8:00 és 15:00 között a Komáromi Városi Hivatal Fejlesztési főosztályán, (Tiszti pavilon), valamint a város honlapján itt:

A szlovákiai hatályos építési törvény § 22 alapján a nyilvánosság (polgárok) a javaslattal kapcsolatos észrevételeit, véleményét a Komáromi (Komárno) Városi Hivatal felé teheti meg, a megadott törvényes időszakban – a kihirdetéstől számított 30 napon belül – 2018.04.06-ig.

Az érintett intézmények (szomszédos községek, városok, érintett hivatalok és szakmai szervezetek) a Koncepcióval kapcsolatos véleményüket szintén a Komáromi (Komárno) Városi Hivatal felé tehetik meg, mégpedig a levélben kapott értesítő átvételétől számított 30 napon belül. A határidő nem hosszabítható meg, az utána beérkező vélemények nem lesznek figyelembe véve.

Véleményüket írásban adhatják le a Komáromi Városi Hivatal iktatójába (Klapka tér 1) vagy postán a következő címre: Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja, Oddelenie územného plánu a výstavby, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.
Felelős személy: Ing.arch. Besse Katalin, Tel.: 0042135 2851 375, 00421 903 493 233,
e-mail-cím: katalin.besse@komarno.sk

(kvh)


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook