komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Kitüntették a 2018-as év legjobb pedagógusait

2019/3/29

Pénteken, 2019. március 29-én sor került a Tiszti pavilon dísztermében a komáromi óvodák, alapiskolák és a művészeti alapiskola pedagógusainak és igazgatóinak ünnepélyes találkozójára. Ennek keretén belül, a Pedagógusnap alkalmából Keszegh Béla polgármester, Gajdáč Ondrej alpolgármester és Szénássy Tímea az Iskolaügyi és Kultúrális Bizottság elnöke kitüntették a 2018-es év legkiválóbb pedagógusait.

 

 

Magyar Tímea (Eötvös utcai MTNY óvoda):
25 éves munkásságából 13 évig volt igazgatója a Benei Óvodának, egészen 2018 augusztusáig amikor is lemondott igazgatói posztjáról és átlépéssel szeptember 1.-étől az Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda pedagógusává lett. Speciális pedagógiai munkájának elsődleges célja a részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása. A szakszervezet bizalmi képviselője és a revíziós bizottsági tag.

 

Ema Jančová (Eötvös utcai SZTNY óvoda)
43 éve dolgozik óvópedagógusként. Irigylésre méltó a lelkesedése és a szakma iránti elkötelezettsége, amelyet élete küldetésének tart. Folyamatosan dolgozik a szakmai fejlődésén, hogy tudását és tapasztalatait tovább tudja adni az óvoda metodikus társulásának képviselőjeként kollégáinak és a szülőknek szakmai módszertani tanácsadás keretében. Egész életen át tartó erőfeszítései több generáció egészséges gondolkodásában és cselekvésében tükröződik.

 

Pinke Elvíra (Ferencesek utcai MTNY óvoda)
2012-től az óvoda pedagógusa. . Pedagógiai munkáját a legnagyobb szakmai tudással végzi, nagy hangsúlyt fektet a helyi kulturális értékek és a néphagyományok megismertetésére, ápolására. Szorosan együttműködik a komáromi alapiskolákkal a gyerekek zökkenőmentes átállása érdekében, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetséggel a továbbképzési tanfolyamok szervezésében. Munkájának egyik legfontosabb pillére a pozitív és családias légkör kialakítása a gyerekek és a szülők közt egyaránt.

 

Zlatica Libaiová ( Kapitány utcai óvoda igazgatója)

 

Mária Belobradová (Hajó utcai SZTNY óvoda)
1991 óta tölti be az óvoda igazgatónői posztját. Vezetői tevékenységei hozzájárulnak az iskola pozitív hírnevének terjesztéséhez és növelik a szülők érdeklődését az óvoda iránt. A szülőkkel és szponzorokkal való hatékony együttműködés, valamint számos sikeres projekt kidolgozása hozzájárult az óvoda belső és külső térségének jelentős növekedéséhez. Mindig hajlandó segíteni és tanácsot adni.

 

Major Erzsébet (Őrsújfalui MTNY óvoda):
40 éve óvodapedagógus. Vidáman, optimistán, életkedvvel, becsülettel végzi munkáját. Gyakorlatvezető pedagógus a Selye Egyetem hallgatóinál, a tudását megosztja a fiatal kezdő pedagógus növendékekkel. Részt vett a szlovák nyelv oktatási módszerének kidolgozásában a magyar óvodákban, Lego Dacta projekt alkalmazásában az óvodáskorú gyermekek fejlesztésében.

 

Danica Szilasiová (Szabadság utcai SZTNY óvoda):
35 éve dolgozik óvónőként. Számos óvodai projekt szerzője és társszerzője. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséges gyermekek aktív fejlesztésére. Az óvodai kórus társalapítója. Az óvodát széles körben reprezentálja mediálisan is. Minden évben tudásalapú versenyeket és kutatási tevékenységeket szervez az egész iskolára vonatkozóan, idén az 5.alkalommal az Ekojátékokat.

 

Kulcsár Anikó (Víz utcai MTNY Tulipán óvoda):
10 éve tanít a Tulipán óvodában. Együttműködik többek között a komáromi Öregdiákok Baráti Körével a Családnapok megszervezésénél, a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetséggel a Magyar Sarok ünnepség keretén belül, a komáromi alapiskolákkal. Pedagódiai munkásságát nagyfokú szakmai alázat és elhivatottság jellemzi.

 

Rózsár Mária (Eötvös utcai MTNY alapiskola):
1984 óta az Eötvös utcai alapiskola elhivatott alsó tagozatos pedagógusa, akinek munkáját a pontosság, az igényesség, a következetesség valamint a gyermek- és a szakma iránti szeretet jellemzi. Szakmai munkálkodása a jövőről is szól, hiszen pályakezdő fiatal pedagógushallgatók vezetője.

 

Németh Lajos (Jókai Mór MTNY alapiskola):
Az iskola testneveléstanára. Odaadó, alázatos, elkötelezett munkája követendő példa az utókor előtt. Számtalan diákot készít fel járási, kerületi és országos sportvetélkedőkre, amelyeken a tanulók kimagasló eredményeket érnek el. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal végzett tevékenysége szintén figyelemreméltó. Empátiával, gondos odafigyeléssel és szilárd értékrenddel fordul diákjai felé.

 

Győri Mónika (Munka utcai MTNY alapiskola):
Az iskola matematika-biológia szakos felső tagozatos tanára. 20 éves pedagógusi tapasztalattal bír, kollégái körében elismert, megbecsült státusza van. Pozitív hozzállása a gyerekeket is motiválja. A Biológiai olimpia járási bizottságának tagja. Az elmúlt években tanítványai a Biológia olimpia valamennyi kategóriájában versenyeztek és kiváló eredményeket értek el.

 

Lucia Králiková (Határőr utcai SZTNY alapiskola):

 

Ľubica Mrázová ( J.A. Komenský SZTNY alapiskola)
2012 óta tanít az alapiskolában. Motivált szakmai hozzáállásával a legjobbat hozza ki diákjaiból. Az idén a „Divadelníček” szavaló csoporttal járási első helyet értek el a Hviezdoslavov-i Kubínban. Együttműködik a könyvkiadókkal, a városi könyvtárral és a komáromi nyomdákkal is. Részt vállal az általuk meghirdetett projektekben, ezzel fejleszti a gyerekek olvasási potenciálját.

 

Silvia Szabóová (Rozmaring utcai SZTNY alapiskola):
Az iskola alsó tagozatos tanítónője és igazgatóhelyettese. A konstruktív és progresszív oktatási módszerek szakértője. Folyamatosan képzi magát, erről innovatív tevékenységei és projektjei is tanúskodnak, amelyek jól illeszkednek az iskola arculatához. Ez évben megszervezte, a „Tankönyvek nélkül tanulunk” című regionális konferenciát tanítóknak, hogy hozzájáruljon a szakma fejlődéséhez. Együttműködik a pedagógiai és pszichológiai szakterületen elismert előadókkal is, így segítve kollégái szakmai fejlődését.

 

Szakál Attila (MARIANUM MTNY egyházi alapiskola):
1994-től a MARIANUM egyházi alapiskola alsó tagozatos tanítója. Az alapítástól kezdve oszlopos, meghatározó tagja az intézmény tantestületének. Következetes, magas színvonalú oktatói munka jellemzi. Az írás és olvasás Tolnai – módszer szerinti oktatásának lelkes ismerője és követője. 2017-ben Patrona Nostra kitüntetésben részesült.

 

Veronika Vargová (Művészeti alapiskola – Základná umelecká škola):
Táncpedagógus. Táncos karrierjét a besztercebányai Állami Operaházban kezdte. 2012 óta tanít táncművészetet a komáromi Művészeti alapiskolában. A tanítványai példaképként tekintenek rá. Számos járási, területi, regionális, országos és nemzetközi táncversenyen elért rangos eredmény fűződik tanítványai nevéhez. Motivációs képességeinek köszönhetően könnyedén fedezteti fel diákjaival a táncművészet szépségeit.

 

Bajkai Eszter (Szabadidőközpont – Centrum voľného času):
17 éve dolgozik nevelőként és pedagógusként a központban. Hagyományőrző foglalkozásaival sokat tesz azért, hogy a fiatal generációt hazaszeretetre, és az őseink által ránk hagyott örökség megbecsülésére nevelje. Áldozatos munkája példával jár a fiatalabb kollégák előtt is.

Tiszta szívből gratulálunk minden díjazottnak!

(komaromonline.sk)

Hozzászólások

hozzászólás