komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

110 éves Komárom büszkesége, a Kultúrpalota

MEGOSZTÁS:

Alapy Gyula a Múzeum Egyesületben 1905-ben veti fel, hogy a három kultúrintézményt: a Múzeum Egyesület gyűjteményeit, a vármegyei könyvtárat és a Közmívelődési Egyesületet egyesíteni kell és ezekből megalakítani a nagy kultúregyletet, hogy Komáromot kultúrházhoz juttassák.

Maga Komárom a legszebb telkét, a felszabadult kisgimnáziumot adta át a kultúrház céljaira. „Hiába azonban a nagy akarat, ha a viszonyok nem kedvezőek egy szép elgondolás megvalósítására. Komárom közélete az 1906-1910. években nagy politikai harcok színterévé vált. Ezek a harcok elmérgesedtek és a város közönségét két táborba sorakoztatták” – olvashatjuk a kézikönyvben.

1911. március 5-én megalakul a Jókai Egyesület, sikerrel végződik az egyesülés előkészítése és az alapszabály elkészülte lehetőséget teremt, hogy a régi terv megvalósuljon. November 21-én döntött a feloszlatásról és a Jókai Egyesületbe való beolvadásról a Közmívelődési Egyesület és a Múzeum Egyesület is. 1912-ben pedig a vármegyei törvényhatóság engedi át a Jókai Egyesületnek a megyei könyvtárat. A Jókai Egyesület élére Beöthy Zsolt állott, a főtitkári tisztet Alapy Gyula töltötte be. A Jókai Egyesület megalakulása után első legfontosabb feladatának tekinti székházának, a kultúrház építésének előkészítését. Ekkor már rendelkezésre állt a Hültl Dezső dr. műegyetemi tanár térvázlata és sikerült biztosítani az építéshez szükséges anyagi fedezetet is.

1913. tavaszán kezdődött a munka és az építési bizottság a kultúrház megnyitásának időpontjául 1913. november 29-ét jelölte meg. Az ünnepélyes átadáson ünnepi beszédet a Jókai Egyesület akkori elnöke, Beöthy Zsolt mondott.

(komaromonline.sk)

Hozzászólások

Show Buttons
Hide Buttons