komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Vers- és prózamondó verseny a komáromi Speciális Iskolában

2019/6/7

Megtartották a VII. Regionális Vers- és Prózamondó Versenyt a komáromi magyar tannyelvű Speciális Iskolában.

Az általános iskolák tanulói számtalan tanulmányi és sportversenyen mérhetik össze a tudásukat, gyűjthetnek tapasztalatokat és sikerélményeket, aminek lélektani szempontból rendkívül sok a pozitív hozadéka. Motivál, önbizalmat ad, fejleszt. Pont erre lenne a legnagyobb szükségük a speciális iskolák értelmileg akadályozott tanulóinak is. Számukra azonban nemigen hirdetnek meg központi versenyeket. A magyar nyelvű oktatást biztosító speciális iskolákról pedig végképp elmondható, hogy az oktatásügy „mostohagyerekei “.

 

 

A komáromi magyar tannyelvű Speciális Iskola elhivatott pedagógusai, Mgr. Nagy Beáta igazgatónő vezetésével azonban a rájuk bízott gyerekek érdekeit nézve, ebbe nem törődtek bele. Úgy vélik, az esélyegyenlőség nevében a mentális hátránnyal küzdő gyermekek számára is meg kell adni a lehetőséget, hogy megtapasztalhassák a versenyzés örömét, izgalmát. Hogy minél több diák részese lehessen ennek a közösségi élménynek, hét évvel ezelőtt, Mgr.Varga Nóra gyógypedagógus kezdeményezésére az iskolai vers- és prózamondó versenyt kiterjesztették nagyobb, regionális területre. „Már az első év próbálkozását is sikeresnek könyvelhettük el, és azóta évről-évre egyre több iskola jelezi a részvételét a versenyen. A diákok már előre várják, hogy sor kerüljön az iskolai fordulókra, ugyanis tudják, hogy a nyertesek egy izgalmas és szórakoztató légkörű rendezvényen vehetnek majd részt. A versek, mesék, prózai szövegek válogatása nyitottabbá teszi őket a magyar irodalom iránt, bővül a szókincsük, érezhetően jobban fejezik ki magukat órán kívül is, és mindez erősíti a kötődésüket az anyanyelvükhöz, erősödik a magyarságtudatuk és kötődésük a nemzetükhöz. Hálásak vagyunk a Bethlen Gábor Alapnak, hogy támogatásukkal évek óta lehetővé teszik számunkra a verseny megszervezését. “– fűzi hozzá a tanárnő, aki nem csupán ötletgazdája volt a kezdeményezésnek, de a kezdetektől fogva magára vállalta a szervezési feladatokat is.

 

 

A reggel kilenckor kezdődő versenyre Gútáról, Ógyalláról, Ekecsről, Érsekújvárból, Párkányból és Vágselyéről érkeztek a diákok felkészítő tanáraik kíséretében. A közel negyven kisdiák párhuzamosan négy osztályteremben lépett a meghívott zsűri (Batta György újságíró, Benes Ildikó színművész, Janković Nóra újságíró, Keszeg Ivett a K-print tulajdonosa, Marosi Andrea tanár, Monozlai Vendel mérnök-tanár, Less Károly tanár, Szabó Gabriella tanár, Siegel István plébános, Pőthe István színművész és Varga Tamás alpolgármester) színe elé. Ők azonban csak a végeredményt látták, a színük elé lépő gyerekek szavalatát, az áradó vagy éppen akadozó verssorokat, a szorongástól széttört rímeket, a felkészítő tanárok biztató tekintetébe kapaszkodó izguló szempárokat, de nem látták, nem is tudhatták, hogy egy-egy előadás mögött milyen nehéz, kitartó, bizakodással és néha csalódással teli tanulási folyamat van.

 

A zsűri tagjai

„A a sajátos nevelési igényű tanulók felkészítése egy ilyen komoly megmérettetésre, a mentális fogyatékosságuk szintjének függvényében, két-három hónap. Az első napokban, hetekben igyekszünk mindenki számára megtalálni a személyiségéhez és képességeihez legjobban illő verset, prózát. Ha sikerül megtalálni, akkor jön a szöveg értelmezése, hiszen nem várhatjuk el tőlük, hogy megszeressék, sajátjuknak érezzék, amíg nem értik, amíg a költő-író üzenetét, látásmódját nem integráljuk az ő különleges, egyedi kis világukba. Csak ezután jöhet a felkészülés, a tanulás. Nap mint nap gyakorlunk. Türelemmel és szeretettel. Sokak számára lehet, hogy ez terhes, fárasztó lenne, hiszen itt nincsenek nagy sikerek. Nálunk más mértékegysége van a sikernek. Egy tökéletesen kimondott verssor, egy szépen kiejtett összetett szó és a diákjaink arcán eláradó öröm. Huszonhárom évvel ezelőtt magyar-etika szakos tanárként kezdtem a pedagógusi pályámat, de egy idő után úgy éreztem, hogy igazából én az elesettek, rászorultak tanítására, nevelésére vagyok elhivatott. Jó döntés volt.” – meséli a zsűri értékelésére várva Farkas Mónika, a párkányi Speciális Iskola pedagógusa.

 

 

Az igazgatónő a díjátadó megnyitóján tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a hónapokon át tartó kemény küzdelmet a szavakkal, költői képekkel és rímekkel, valamint azt, hogy a saját félelmeiket, szorongásaikat legyőzve oda mertek állni a nagyrészt idegenekből álló zsűri elé, mindenkinél jutalmazzák, minden diák kap oklevelet és mellé egy kis ajándékot. Itt, ebben az oktatási intézményben, ami valójában egy szeretetteljes közösségként működik, a versenyek a „fair play“ és az egyenlőség jegyében zajlanak, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a díjak átadásakor Nagy Beáta igazgatónő egy-egy kedves „anyai“ mondattal mutatta be a jelenlévőknek a díjakat átvevő gyerekeket. A gyerekeket, akik örömüket, hiszen az ő lelkük nyitott könyvként működik, képtelenek voltak leplezni, és ugrándozva, tapsikolva vettek át jutalmukat.

Az ő látványos, felhőtlen örömük igazi ajándék volt az összes felkészítő pedagógusnak és jelen lévőnek.

Díjazottak:
1. Kategória: 1-2-3. évfolyam
Aranysáv: Balázs Jenő (Párkány), Rováč Tamás (Komárom), Chmelíček René Emanuel (Ekecs)
Ezüstsáv: Bajcsi Sándor (Ekecs), Biskupič Gustáv (Komárom)

2. Kategória: 4-5-6. évfolyam
Aranysáv: Lakatos Mónika (Ógyalla – Naszvad), Lakatos Viktória (Ógyalla – Naszvad), Bohos László (Ógyalla – Marcelháza)
Ezüstsáv: Lakatos Helena (Ógyalla – Naszvad), Broškovič Anna (Komárom), Rafael László (Komárom)
Bronzsáv: Molnár Richárd (Komárom), Horváth István (Komárom), Madarász Dániel (Gúta)

3. Kategória: 7-8-9. évfolyam
Aranysáv: Banda Szilvia (Komárom), Burdi Mária (Komárom), Stojka Christofer (Gúta)
Ezüstsáv: Karvai Erika (Vágsellye), Lakatos Jovana (Ógyalla – Marcelháza), Lakatos Melisa (Komárom)
Bronzsáv: Paradi Antal (Párkány), Lakatos Mónika (Ógyalla – Naszvad), Lakatos Amanda (Komárom), Lakatos Denis (Gúta), Kele Letícia (Ekecs), Nagy Kevin (Ekecs), Chmelíček Jenifer (Ekecs)

4. Kategória: középsúlyos értelmi fogyatékossággal és autizmussal élő tanulók.
Aranysáv: Csikós Melinda (Érsekújvár), Bogdány Márk (Érsekújvár), Stojka Kristína (Komárom), Lantódy Nikolas (Ekecs), Győri Kitti (Ekecs)
Ezüstsáv: Kliman Nikolett (Érsekújvár), Decsi Ákos (Érsekújvár), Zubcsák Áron (Érsekújvár), Várady Zétény (Komárom), Rehák Tamás (Komárom)

(komaromonline.sk – FL)

 

Hozzászólások

hozzászólás