komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

NÉVADÓVAL ÜNNEPEL A SELYE JÁNOS EGYETEM NŐIKARA

Ünnepélyes névadó koncertre készül az SJE Nőikara 2018. május 17-én, 17.00 órakor a Tiszti Pavilon disztermében.

A hangverseny a kórus fennállásának 5. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre, amely kapcsán a kórus felveszi a “CANTUS IUVENTUS” nevet. A koncert védnökei Ing. Stubendek László, Komárom város polgármestere és Dr. habil PaedDr. Horváth Kinga, PhD. az SJE Tanárképző Karának dékána.

A hangversenyen közreműködnek az Óvó- és Tanítóképző Tanszék hallgatói és oktatói, karnagy Mgr. Orsovics Yvette, PhD., fuvola Mgr. Tóth – Bakos Anita, PhD. zongorán játszik doc. Dr. Csehi Ágota, PhD. a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának docense. A hangverseny vendégkórusa a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának Apáczai Kamarakórusa, karnagy Varszeginé Dr. Gáncs Erzsébet.

A komáromi Selye János Egyetem Nőikara a 2013/14-es tanévben alakult, s jelenleg közel 70 tagot számlál. A kórustagok célja, hogy megismerkedjenek a kórusirodalom gyöngyszemeivel, az értékes zeneirodalommal, s olyan darabokkal, amelyek a későbbiekben gyakorlati munkájukat is elősegíti. Fontos számukra a saját és más népek kultúrájának megismerése, annak ápolása, valamint megfelelő példát nyújtani a következő generáció számára.

A kórus főként iskolai és városi rendezvényeken vesz részt. Eddigi pályafutásuk alatt részt vettek a MediCantare leánykar által szervezett II. Tavaszi kórustalálkozón Budapesten és a XVI. Kodály Napok Országos Felnőttkari Kórusversenyen, ahol aranykoszorús minősítésben részesültek, valamint elnyerték a Kodály Bicíniumok előadásáért járó különdíjat is. A XVII. Kodály Napokon ismét Aranykoszorús minősítést szereztek. A kórus alapító karnagya Orsovics Yvette, korrepetítora Bakos Márta és Fekete Éva, a komáromi Művészeti Alapiskola pedagógusai.

(sje)