komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Önállóságától szeretnék megfosztani a magyar Speciális Iskolát Komáromban

 

Veszélybe került a 63 éves nagy pedagógiai hagyományokkal rendelkező magyar tanítási nyelvű komáromi Speciális Iskola önállósága és jogalanyisága. Február 12-én keltezett hivatalos értesítésében a Nyitrai Járási Hivatal Oktatási Osztálya (OÚN-OŠ) racionalizálásra és az emberi erőforrások jobb kihasználására hivatkozva, arról tájékoztatta az intézmény vezetőségét, hogy terveik szerint egybeolvasztanák a Komárom városában működő szlovák tanítási nyelvű Összevont Iskolával. Ami egyet jelent azzal, hogy a magyar tannyelvű Speciális Iskolát megszüntetnék és augusztus 31-től „kiiktatnák “az oktatási rendszerből.

A Nyitrai Járási Hivatal Oktatási Osztályának döntése, melyet Ing. Stefánia Babková osztályvezető hagyott jóvá, több szempontból is érthetetlen. A Vár úton található Összevont Alapiskola (óvoda és speciális pedagógiai tanácsadó központ tartozik még alá) egy emeletes épületében jelenleg 36 gyermek tanul. Ezzel szemben a régióban az egyik legtöbb tanulót nyilvántartó magyar tannyelvű intézményt 100 diák látogatja. A Komárom Város Önkormányzatától bérelt tágas a kassai utcai óvodaépületben 13 osztályban 18 pedagógus foglalkozik a diagnózis alapján három fő csoportba sorolható: könnyű-, közepes értelmi sérült és értelmi sérült autista gyermekekkel.

Nehezen elképzelhető egy ilyen nagylétszámú iskolát átköltöztetni a Vár úti épületbe. Ráadásul, ha sikerülne is, ott az autista gyermekek részére, akik jelenleg egy a város által felújított osztályteremben tanulnak, kicsit elszeparáltan, távolabb a gyerekzsivajtól, ott nem tudnák biztosítani azt a nyugalmat, csendet, amire szükségük van.

Nyitra Megye döntésével azonban nem ért egyet sem az Összevont Iskola Tanácsa, sem a Speciális Iskoláé. Nagy Beáta, aki tizenkét éve áll az intézmény élén, beszámolt róla, hogy a Speciális Iskola Tanácsa február 23- i ülésén a jelen lévő hat tagból csak Nyitra Megye képviselője szavazott az összevonás mellett. Öten, köztük van Bajkai János, a Városi Hivatal illetékes főosztályvezetője pedig elutasították. Ellenben az Iskola Tanács elfogadta a megye azon javaslatát, hogy az átszervezés részeként legyen megszüntetve a Speciális Iskola Bátorkeszin működő kihelyezett tagozata, melynek jelenleg 7 tanulója van. Az érintett diákokat szeptembertől a helyi Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola veszi át, ahol pedagógiai asszisztensek bevonásával az integrált oktatás (17 enyhe fokú értelileg akadályozott tanulójuk van) már eddig is magas szintű volt. A nagy létszám miatt azonban feltételezhetően egy külön osztályt nyitnak a számukra.

„Hiába vonnák össze az intézmény, gazdaságilag nem járna semmi előnnyel. Továbbra is ugyanannyi pedagógusra lenne szükség. Azzal kapcsolatban viszont nincsenek illúzióim, hogy a jogalanyiságunk megszűnése ne vonná maga után a magyar nyelvű oktatás szisztematikus leépítését. Az iskola vezetőségének jogában állna a tanulókat, létszámkorlátokra hivatkozva szlovák osztályokba besorolni vagy elutasítani. Ebben az esetben pedig a szülők a város alapiskoláiban kérhetnék a gyermekük integrált oktatását. “

Remélhetőleg sikerül megmenteni a Speciális Iskolát, amely eredményei alapján az ország legjobbjai közt van számontartva, és a hátrányos helyzetű gyermekek számára a jövőben is biztosított lesz az anyanyelvi oktatás.

(komaromonline.sk, JN)

 

Hozzászólások

hozzászólás