komaromonline.sk
HÍREK
Nyílt Napok a Selye János Gimnáziumban
  •   

A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2018. november 20-21-én (kedd, szerda) nyílt napokat rendez az alapiskolák 9. osztályos tanulói számára a gimnázium épületében. A kb. másfél órás program első részében bemu¬tatjuk végzős diák-jaiknak, szüleiknek és a pedagógusoknak intézményünk múltját és jelenét, tájékoztatjuk őket a gimnáziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán kí¬vüli tevékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi tovább¬tanulás lehető¬ségeiről. A máso-dik részben a diákok óralátogatásokon vesznek részt, a szülők és pedagógu¬sok kötetlen be-szélgetés során választ kaphatnak konkrét kérdéseikre.

A nyílt napokra szeretettel várjuk az alapiskolák pedagógusait, a szülőket és a tanulókat.

(Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója)

 

 


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook