komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Nyílt napok a komáromi Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2018. november 20-21-én (kedden és szerdán) nyílt napokat rendezett az alapiskolák 9. osztályos tanulói számára a gimnázium épületében. A kb. másfél órás program első részében bemutattuk a végzős diákoknak, szüleiknek és a pedagógusoknak intézményünk múltját és jelenét, tájékoztattuk őket a gimnáziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán kívüli tevékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi továbbtanulás lehető¬ségeiről. A második részben a diákok óralátogatásokon vettek részt, a szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés során választ kaptak konkrét kérdéseikre.

Fenntartónk, a Nyitra megyei önkormányzat a 2019/20-as tanévben négy 25-ös létszámú első nagygimnáziumi osztály indítását engedélyezte, emellett egy nyolcosztályos évfolyamot is szeretnénk, 22 diákkal. Az idei tanévben 23 osztályunk van, 569 tanulónk jár ide, akik 11 járásból, 4 megyéből jönnek hozzánk tanulni. Gimnáziumunk kiváló eredményekkel dicsekedhet, a megye abszolút élmezőnyébe tartozik: a tavalyi tanévben a tanulmányi versenyeken az 1. helyen végzett, a 95 középiskolából a sporteredmények alapján a 2. helyen végeztünk, a magyar középiskolák között az elsők vagyunk!

 

 

A két nap alatt vendégeinket Andruskó Imre, igazgató, dr. Édes Erzsébet és Fonód Tibor igazgatóhelyettesek, Fehér Erzsébet, titkárnő, a diákönkormányzat részéről Šenkár Viktória, Koncser Viktória és Kaktusz című diákújságunk főszerkesztője, Tóth Erika köszöntötte.

A Selye János Gimnáziumot 42 alapiskolából 149 kilencedikes diák és 90 kísérő látogatta meg e két nap alatt (a részletes statisztikát lásd a mellékletben).

 

2016-tól egy korszerű, minden igényt kielégítő sportpálya várja a diákokat. A beruházásnak köszönhetően 1600 négyzetméternyi műfüves területet alakítottunk ki, körülötte rugalmas tartán futópályával. Kézilabda, kosárlabda és foci mellett a földbe süllyeszthető hálótartó oszlopoknak köszönhetően tenisz- és röplabdapályát is ki lehet alakítani. Az elkövetkező években a Nyitra Megyei Önkormányzat döntése alapján 1,8 millió euró értékben felújítjuk, korszerűsítjük az iskola épületét.

A jó iskola és a helyesen megválasztott képzési forma döntően befolyásolhatja a diákok fejlődését és későbbi életútját.

(PaedDr. Králik Zsuzsanna, fotók: Holczhei Árpád)

Hozzászólások

hozzászólás