komaromonline.sk
VÁROS
Nincs szükség körfogalomra az Izsai letérőnél?
  •   

2019/6/5

Határozatban szólította fel Komáromi Járás Városainak és Falvainak Társulása az R8-as gyorsforgalmi út Nyitra-Komárom közti szakaszának mielőbbi realizálására a közlekedési minisztériumot és a Nemzeti Autópálya Társaságot. Egyben felszólította a Nyitra Megyei Hivatalt, hogy a megye területfejlesztési tervébe foglalja bele az R8-as gyorsforgalmi út kibővítésének szándékát a Nyitra-Komárom közti szakaszon.

A Komáromi Járás Városainak és Falvainak Társulása Keszegh Béla elnök, Komárom polgármesterének vezetésével hétfőn tartotta közgyűlését a komáromi városházán, amelyen részt vett Milan Belica, Nyitra megye elnöke és Klein Ottokár, Érsekújvár polgármester is. A meghívottak között voltak a régió parlamenti képviselői is, de sajnos más elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni a gyűlésen.

 

Milan Belica és Keszegh Béla

A közgyűlés által elfogadott határozatban foglaltak szerint – amire a vitában több polgármester és a két vendég is többször utalt – az R8-as út kulcsfontosságú lenne Nyitra megye közlekedési helyzetének javítása szempontjából és nagymértékben csökkentené a másod- és harmadosztályú utak terhelését. Másrészt jelentősen hozzájárulna a térség versenyképességének növeléséhez, gazdasági fejlődéséhez.

A I/64-es elsőrendű főút gyakorlatilag kettészeli Ógyallát és Érsekújvárt, komoly gondokat okozva a közlekedésben, főleg a reggeli csúcs idején, amikor is nagyon sokan éppen Nyitrára indulnak munkahelyükre. Klein Ottokár Érsekújvár polgármestere emlékeztetett rá, hogy július elsejétől teljes szélességben lezárják az Udvardra vezető hidat, így tovább súlyosbodik a közlekedési helyzet a városban. Szerinte a parlamenti képviselők nem mindig hallgatják meg az érsekújvári lakosok, de a környék településeinek problémáit sem. Mint mondta, mindent megtesz azért, hogy végre Pozsonyban is tudatosítsák: a 40 ezer lakosú Érsekújvárnak nagy szüksége van az elkerülő útra. Mint ahogyan Komáromnak, Ógyallának és valamennyi településnek, amely az I/64-es főút mentén fekszik. Ráadásul ezen a vonalon a vasúti közlekedés is elmaradott, ott is hiányoznak a fejlesztések. Ezért is fontos, hogy az itt élők összefogjanak és hallassák a hangjukat. Az új Duna-híd megépülése – mindaddig, míg nem készül el az elkerülő út – csak tovább rontja Komárom közlekedési helyzetét, hiszen várható a teherforgalom megnövekedése. Ha pedig hozzáadjuk, hogy a Vág-híd is nagyon rossz műszaki állapotban van, ami miatt súly- és sebességkorlátozást kellett bevezetni, és a híd terhelésének csökkentésére már a felső aszfaltréteget is lemarták, valóban katasztrófa-közeli a helyzet.

 

Klein Ottokar, Érsekújvár polgármestere

A közgyűlésen Domin István, Izsa polgármesterén kívül több polgármester is felvetette az izsai kereszteződés problémáját is. Reggeli csúcsban Izsa irányából hosszan feltorlódik a kocsisor, nem lehet kifordulni a főútra. Megoldást egy körfogalom jelentene, ám ennek megépítése nem szerepel a Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC) beruházási tervében. A Komáromi Járás Városainak és Falvainak Társulása korábbi ülésén határozatot fogadott el, amelyben kéri a körforgalom mihamarabbi kiépítését. Ezt a határozatot a közlekedési miniszter is megkapta, aki úgy válaszolt, hogy meglátása szerint nem megalapozott a körforgalom kiépítése, az I/63-as és I/64-es utak kereszteződésénél, a megoldást az elkerülő út jelenti majd. Az elkerülő út kiépítése azonban egyelőre még bizonytalan, Komárom város ugyan elfogadta az ehhez szükséges területrendezési tervet, de az engedélyezés akadozik. A szakemberek véleménye szerint az elkerülő út kiépítése legoptimálisabb esetben is csak 8-10 év múlva valósulhat meg, így az izsai letérőnél ez addig biztosan nem jelent megoldást. A Vág-híd felújítása tovább fokozhatja a közlekedési fennakadásokat, ezért is sürgetik az illetékeseket a mihamarabbi cselekvésért.


Bastrnák Tibor parlamenti képviselő viszont ezt írta Facebook bejegyzésében: „Úgy, ahogy ígértem a Hídverő társulás polgármestereinek, közbenjártam Érsek Árpád miniszter úrnál, hogy az „izsai” kereszteződés bekerüljön a felújítandó kereszteződések listájára a minisztériumban. Most Komárom és a régió polgármesterein a sor, úgy ahogy a Hídverők is ígérték, hogy előkészítik ehhez a tervdokumentációt és az építkezési engedélyt. Remélem ez is hamarosan megvalósul!

A tervdokumentáció elkészítése viszont nem olcsó mulatság, 54 ezer euró, ebből Komáromnak – lakosság számarányát figyelembe véve – 35 ezer eurót kellene állnia. Erről a lehetőségről egyelőre semmilyen hivatalos formában nem tájékoztatták Komárom városát, ráadásul a közlekedési miniszter pedig nem tartja megalapozottnak a megépítést. Így elég furcsa 35 ezer eurót kérni a várostól egy olyan projektre, aminek elkészítése nem a város feladata lenne. Klein Ottokár polgármester erre úgy reagált a találkozón, hogy ne a parlamenti képviselő mondja meg a településeknek, hogy mit vár el tőlük, hanem a községek mondják meg neki, hogy mit várnak el tőle. Ráadásul, mint ahogyan Milan Belica is rámutatott, az önkormányzat nem beruházhat idegen, azaz állami vagyonba és egyben érthetetlenül fogadta a képviselő felhívását. Klein Ottokár szerint sincs rendben, hogy az önkormányzatok fizessék azt a projektet, amelyet az államnak kell kidolgoznia.

 

Milan Belica

Azt is hozzá kell tenni, hogy a körforgalom nem szerepel Nyitra megye területrendezési tervében sem, mint ahogyan az R8-as kiépítése sem Nyitra és Komárom között. Tehát a megyei önkormányzatnak is lenne mit tennie az ügy előmozdítása terén.

 

Nyitra megyei képviselők

Sajnos az érsekújvári és a komáromi régió a közlekedés szempontjából továbbra is mellékvágányon marad, egymásnak ellentmondó nyilatkozatokkal. Több esetben az érintettek megkerülik Komáromot. Hiányos a tájékoztatás a Vág-híd felújításával kapcsolatosan, pedig balesetveszélyes az állapot. Az új Duna-híd legutóbbi ellenőrző napjára egyenesen nem hívták meg a város képviseletét. A városok és falvak társulása ezért is vállalta fel a közös érdekképviseletet, mert ezek a közlekedési csomópontok elhanyagolása és mellőzése az egész régió számára negatív hatással lesz majd.

(komaromonline.sk – bogi)


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook