komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Nem lesz magyar zászló a városházán

radnicaZasylovalFeszty Zsolt városi képviselő az utolsó testületi ülésen  azzal a javaslattal állt elő, hogy a városházán és a városi hivatal alá tartozó intézményeken legyen kifüggesztve a magyar történelmi zászló.

Szerinte a javaslat egy teljesen saját kezdeményezés, előtte senkivel nem egyezkedett, senkivel nem szervezkedett. Felszólalásában elmondta, hogy “…gyakran elfeledkezünk arról, hogy micsoda helyen élhetünk és milyen városban lehetünk mi képviselők.” Továbbá megjegyezte, hogy tavaly szégyellette magát a Komáromi napok alkalmából kitűzött “napszítta, kifakult, rongyos, mosott rongyot idéző szlovák zászlók miatt. Sajnálatos, hogy ilyen szimbólumot, függetlenül attól, melyik nemzethez tartozik, nem tisztelünk”.

Javaslatában kérte, hogy a testület vegye magára a felelősséget és szavazással döntse el, hogy a város fennhatósága alá tartozó hivatali épületeken a városi, az európai és az állami zászlók mellé kerüljön kihelyezésre a koronás-címeres magyar történelmi zászló. Javaslatát azzal indokolta, hogy szerinte ezzel adósai vagyunk és tartozunk az őseinknek, akik itt éltek.

Feszty képviselő javaslata megdöbbentette Stubendek László polgármestert is, aki a javaslat benyújtása után szünetet rendelt el és összehívta a városi tanács rendkívüli ülését.

Az ezután kezdődő vitában Gajdáč Ondrej városi képviselő elmondta, hogy neki eddig soha nem volt semmi problémája az itt élő magyarokkal. Elfogadja a városunk történelmének eddigi eseményeit, de a történelmi magyar zászló kitüzését nem tudja elfogadni. Ugyanis a zászlók, a hivatalokon való kihelyezését törvény szabályozza és ezeknek a kitűzött  zászlóknak a jelent kell szimbolizálniuk és nem a múltat – indokolta döntését. 

Andruskó Imre képviselő felszólalásában elmondta, hogy a történelem 23 magyar “zászlósort” ismer, amelyből most nem lehet tudni, melyikre gondolt pontosan Feszty képviselő. Andruskó szerint, “ha büszkén akarjuk hirdetni Komárom város történelmét, akkor az elmúlt 750 év, azaz a 13-21. századig használt zászlókat kiállíthatnánk a Tiszti pavilonban…”. Továbbá elmondta, hogy, mint iskolaigazgatónak a törvény csak a szlovák, EU és esetleg a városi ill. a megye zászlaját engedi használni, így más zászlót nincs joga “kitenni”. Továbbá kifogásolta, hogy ekkora horderejű javaslat nem volt előterjesztve az illetékes bizottságokban. 

Less Károly képviselő hozzászólásában többek között kijelentette, hogy “jogos Feszty Zsolt kérése, hogy a címeres magyar zászló legyen kihelyezve a város építményeire és a zászló kitűzésével tartozunk őseinknek, akik itt folyatták könnyeiket, vérüket, itt verejtékeztek. Lehet azon polemizálni, hogy van három fajta zászló… de ha hatalmamban állna, akkor az úniós zászlót nagyon szívesen kidobnám az ablakon, mint azt egy Jobbikos képviselő tette, mivel az únió nem jelent mást, mint rabszolgaságot”. 

A polgármester felszólította a testületet, hogy próbáljanak meg szélsőségektől mentesen fogalmazni. Feszty Zsolt a vitában elhangzottakat tudomásul vette és kérte úgy a magyar, mint szlovák anyanyelvű képviselőtársait, hogy támogassák javaslatát.

Egy rövid szünet után Stubendek László tájékoztatta a testületet, hogy a városi tanács nem támogatta a javaslatot. Feszty felolvasta a javaslat végleges, pontosított verzióját, amely szerint a magyar történelmi zászló a “történelmi városháza” épületére lenne kihelyezve.

A jelenlévő 23 városi képviselőből csak 6-an szavaztak igennel, így Feszty javaslata nem lett elfogadva. “Eddig csak sejtettem hol élek, de most már tudom is” – reagált elkeseredetten Feszty Zsolt.

(komarom.online)

Hozzászólások

hozzászólás

1 thought on “Nem lesz magyar zászló a városházán

Comments are closed.