komaromonline.sk
VÁROS
Letette esküjét Keszegh Béla Komárom új polgármestere
  •   

2018/12/6

Komárom új önkormányzati képviselő-testülete megtartotta alakuló ülését

A Tiszti Pavilon dísztermében december 6-án helyhatósági választásokon függetlenként indult Keszegh Béla polgármester az eskü letétele után elfoglalta hivatalát, majd a vezetésével megtartotta alakuló gyűlését városunk új önkormányzati képviselő-testülete.

Csütörtökön 13.00-kor, ünnepélyes keretek közt kezdetét vette az új komáromi önkormányzati képviselő-testület kétnyelvű alakuló ülése, melyet a városi hivatal szervezési osztályvezetője, a választási bizottság tagja Dobi Róbert nyitott meg.

 

Középen Stubendek László, leköszönő polgármester (fotó/Fotojakó)

Első lépésben felkérték Molnár Zsuzsannát a jegyzőkönyv vezetésére, valamint annak hitelesítésére Ing. Bujna Zoltánt és Batta Györgyöt. Ezt követően a hatályos választási törvény értelmében ismertették a jelen lévőkkel a választási eredményeket. Komáromban az összesen 24 694 lakos választási részvételre jogosult  lakosból 8197-en járultak a szavazó úrnákhoz. A városi képviselő testületbe 25 képviselő kapott mandátumot. Ebből tizennyolc független képviselő, heten pedig valamelyik párt képviseletében indultak.

 

Stubendek László leköszönő- és Keszegh Béla Komárom új polgármestere (fotó/Fotojakó)

A polgármesteri tisztségért hatan szálltak versenybe. Városunk változásra váró választópolgárai nagy többséggel Mgr. Keszegh Bélára adták voksukat (4819 szavazat), aki az elmúlt tizenkét évben a városi képviselő testület tagjaként és az utolsó négy évben alpolgármesterként is már sokszor bebizonyított rátermettségét, hozzáértését.

 

fotó/Fotojakó

Ezt követően a pozíciójából leköszönő Stubendek László ünnepélyesen átadta utódjának, Keszegh Bélának a polgármesteri jelképeket. Az újonnan megválasztott polgármester az eskü letétele után, két alpolgármestert nevezett ki. Így mostantól a munkáját első helyetteseként, ahogyan azt már a választások előtt is sejteni lehetett, JUDr. Varga Tamás segíti, valamint részmunkaidőben, iskola igazgatói posztjának további betöltése mellett Mgr. Ondrej Gajdáč.

 

A polgármester alpolgármestereivel. Balról: Ondrej Gajdáč, Keszegh Béla és Varga Tamás (fotó/Fotojakó)

Székfoglaló beszédében Keszegh Béla elsősorban megköszönte a belé fektetett bizalmat, majd hangsúlyozta, hogy szeretne véget  vetni a testületen belüli öncélú kakaskodásnak, vádaskodásnak, és helyette együttes erővel Komáromot a régió vezető városai közé szeretnék emelni. „Merjünk nagyokat álmodni, és megvalósítani azokat! Az elkövetkező években legyen folyamatos a vállalkozók, az oktatási- nevelési intézmények támogatása, az idegenforgalom fejlesztése, a nagy hagyományokkal rendelkező komáromi sportegyesületek segítése. A hagyományokra és a múltra alapozva építsünk egy modern várost, ahol jó családot alapítani. Együtt, mert lehet, hogy más nyelvet beszélünk, de az életünk közös!“

 

Az első testületi ülés (fotó/Fotojakó)

A képviselői esküt Mgr. Szénássy Tímea olvasta fel, majd a testület minden tagja anyanyelvén erősítette meg a fogadalmát. Az ünnepélyes eskütétel után a testület tagjai több napirendi pontban is érdemi döntést hoztak. Egyöntetű szavazással fogadták el a városi tanács tagjait: Varga Tamás (független), Bende Štefan (független), Stubendek László (független), Vetter János (független), Keszegh Margit (független), Gajdáč Ondrej (független), Andruskó Imre (MOST-HÍD), Less Károly (MKP).

 

A Függetlenek Komáromért csoportosulás képviselői és Ondrej Gajdáč (fotó/Fotojakó)

Következő pontban a szakbizottságok létrehozásáról és azok elnökeiről tanácskoztak:
A Pénzügyi bizottság élére Patrik Rumant (független) választották, a Városfejlesztési- és Környezetvédelmi bizottság elnökévé Bujna Zoltánt (független), az Iskola- és Kulturális Bizottság elnökévé Szénássy Tímeát (független), Sport- és Ifjúsági Bizottság elnökévé Kovács Dávidot (független), a Szociális, Lakásügyi és Egészségügyi Bizottság elnökévé Batta Györgyöt (MOST-HÍD), a Közrendi és Közlekedési Bizottság elnöke Ryšavý Baltazárt (független) és az Idegenforgalmi és a Nemzetközi Együttműködési Bizottság élére pedig Bauer Ildikót (MKP) választották.
A bizottsági tagokról, amelyek száma az eddigiektől eltérően a tíz helyett 9 fősek lesznek, a következő ülésükön fognak dönteni a képviselők.

A hét bizottságon és az eddig is létező Panaszkezelési és Közérdekvédelmi bizottságon kívül Keszegh Béla polgármester javaslatára kialakítanak egy újat, mégpedig A digitalizáció és a transzparenciáért felelős bizottságot. A polgári esketéseket a jövőben Bujna Zoltán, Keszegh Margit, Less Károly és Szénássy Tímea vezethetik majd. Végezetül – egy tartózkodással, és egy ellenszavazattal- elfogadták a leköszönő polgármester kimerítetlen szabadságának kifizetését.

Az ünnepélyes záróakkord előtt pedig Andruskó Imre kívánt Aquinói Szent Tamás szavaival sikeres munkát városunk frissen beiktatott polgármesterének, és csapatának.

(komaromonline.sk – JN)


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook