komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Kitüntették az év pedagógusait

Ma sor került a Tiszti pavilon dísztermében a komáromi óvodák, alapiskolák, szabadidőközpont és a művészeti alapiskola pedagógusainak és igazgatóinak ünnepélyes találkozójára. Ennek keretén belül, a Pedagógusnap alkalmából Stubendek László polgármester kitüntette a 2016-os év  pedagógusait. A díjat Mgr. Darina Benková, Darina Czölderová, Bc. Michač Szilvia, Mgr. Ferenczi Éva és Božena Venesová vehették át.

ped3

 

Mgr. Darina Benková, a Rozmarín utcai alapiskola pedagógusa:

A pedagógia mestere, tudását  szenvedéllyel adja át diákjainak, táplálja bennük a zene iránti szeretetet és az  angol nyelvvel  megnyitja előttük a világ kapuját. Egyike a “Rozmarínka” kórus alapítóinak, és önfeledten vezeti  a tanulókat ismeretlen, izgalmas tájakra  nem csak az iskolában, hanem különböző  versenyeken, illetve koncerteken és egyéb rendezvényeken is. Együttműködik  az UNICEF szervezettel, koordinálja az iskola tevékenységét ezen a téren. Ennek eredményeként az iskola elnyerte a ,,UNICEF gyermekbarát iskola ” címet.

Aktívan tevékenykedik  a színházi előadások szervezésében, a diákjaival együtt  évente részt vesz az angol nyelvű diákszínházak nemzetközi fesztiválján, és rendszeresen a dobogós helyeket szereznek.  Társszervezője az angol nyelvű nyári iskolai táboroknak.

A diákokhoz mint egyénekhez közelít, így minden pillanatban fejleszti  ismereteiket, készségeiket és a tehetségüket, elősegíti önbizalmuk növelését és a  felelősségteljes cselekvést.

A  2014/2015 iskolaévben részt vettek a Szlovákia zenekórusok seregszemléjén, ahol az iskola kórusa sikeresen megvédte a 2. helyezését.  Rendszeresen részt vesz a diákjaival népdal versenyeken,   ebben a tanévben  első és harmadik helyezést értek el.

Elkötelezett híve a pályazati munkának,  a diákjai bekapcsolódtak a  nemzetközi  eTwinning programba, és sikeresen együttműködtek egy   spanyol általános iskolával.

Folyamatosan figyeli az új pedagógiai irányzatokat, híve a kreativitásnak és az inovációknak, így a tanítást egyre  vonzóbbá és érdekessebbé teszi.

.

Darina Czölderová,  a Béke utcai Óvoda pedagógusa:

Óvónőként 37 éve fejleszti a rábízott gyermekek képességeit és készségeit, szem előtt tartva a gyermekek individuális sajátosságait és igényeit. Szakmai felkészültsége és kreativitása tükröződik az innovatív módszerek,élményszerű tanulás formáinak alkalmazásában. Hozzájárul  az „Óvoda,mint család“jellemző nevelési elemeinek megvalósításában.

A zene szeretete vezérelte  az óvodai gyermekkórus megalapításában „Kis tengerész“ névvel. 25 év alatt a kórus a közösségi élet aktív résztvevője volt nem csak a szülővárosában, hanem Szlovákia több városában is. Az énekkar számos kitüntetést és elismerést tudhat magáénak.

A 25.Nemzetközi Olomouc-i Fesztiválon,ahol a kórus nem csak az óvodát és régióját,hanem Szlovákiát is képviselte, az előkelő 3.helyezést- bronzérmet szerezte meg. A karvezetőt, Czölder Darinkát munkájának elismeréseként az Iskolaügyi Minisztérium számos más intézménnyel karöltve emlékplakettel jutalmazta.

A karvezető számos szervezettel való együttműködésének jeleként köszönőlevelet vehetett át karvezetői és pedagógiai munkásságáért, a „Gyermekek a gyermekeknek“ c. városi rendezvény megvalósításáért aVMK-ban.

A pedagógus a képzőművészeti versenyekbe is bekapcsolódik tanítványaival, részt vállal a tehetséggondozásban,számos képzőművészeti elismerést is magukénak tudhat. Aktívan részt vállal az iskolai nevelési program alkotásában, az óvoda célkitűzéseinek,az „Egészséges iskola“ projekt megvalósításában, hagyományosan megszervezi az óvodai aszfaltrajzversenyt.

Pedagógiai munkássága alatt számtalan nyitott óra,szakmai nap megvalósítója volt a szülők,pedagógusok,vagy nyilvánosság részére.

ped1

 

Bc. Michač Szilvia, a Tulipán óvoda igazgatónője:

Michač Szilvia, óvoda igazgatónőjeként  nagy lelkesedéssel  folyamatosan  fejleszti   készségeit és képességeit, a tevékenysége rendkívül  sokoldalú.: Táncház szervezése, Óvodamajális, Futás a jövőért, Különböző  fesztiválok szervezése, és ugyanígy évente bekapcsolódnak olyan nagyszabású rendezvénysorozatba, mint a  – Víz Napja, a Föld napja, Népmesék napja…

A Tulipán óvoda egyik alaphitvallása a népi hagyományok támogatása, fejlesztése. Az igazgatónő alapítója az iskola hagyományőrző együttesének, amellyel rendszeresen részt vesz  néptáncfesztiválokon.

Az óvodában évről évre megszervezésre kerül: Karnevál, Beszélgetések az idősekkel, színészekkel, a Magyar Óvodák Napja, Sport délutánok, Gyereknap,  és egyéb programok a gyermekek és szüleik részére.

A munkájával példát nyújt  munkatársainak,  kreatív gondolkodása, szülő és gyermekbarát   tevékenysége nagyban segíti az óvoda pozitív megítélését városunkban. Kitűnően együttműködik pedagógus társaival, és mindenben támogatja kollégái szakmai fejlődését.

 

Mgr. Ferenczi Éva, Eötvös utcai alapiskola pedagógusa:

Ferenczi Éva több mint három évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkező pedagógusi munkáját jellemzi az állandó megújulás, az innovatív szemlélet, amelyben a főszereplő mindig a gyermek. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra, személyiségfejlesztésre, a nevelésben a toleranciára, az egymás iránti tiszteletre. Mindig arra törekszik, hogy a tanulók az alkotási vágyukat, tehetségüket, képességeiket kibontakoztathassák, egyéni érdeklődésük alapján továbbfejleszthessék, tanuljanak meg nyitott szemmel járni a világban, vegyék észre a körülöttük lévő szépet és jót.

Ferenczi Éva nagyvonzású pedagógus: osztályában, szakköreiben, az általa szervezett és lelkesen irányított képzőművészeti csoportokban igazi munkatársaivá tudja tenni tanítványait.

Elkötelezettje a képzőművészetnek. 1989-től tanít képzőművészeti nevelést. Azóta sok-sok versenyen, pályázaton vett részt iskolánk tanulóival hazai (regionális, járási, országos) és nemzetközi szinten egyaránt.

Tanulmányi versenyekre készíti fel tanítványait. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége nevelői szekciójának alapító tagja volt, tehetségkutató versenyeket, szakmai továbbképzéseket, előadásokat szervezett.

A Módszertani Pedagógiai Központ kínálta szakmai továbbképzések aktív résztvevője.

Gyakorlatvezető pedagógusként a Selye János Egyetem hallgatóinak felkészülését segíti a tanításra, bemutatva a legkorszerűbb oktatási módszereket.

Munkájáról legszebben a Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztivál keretében meghirdetett pályázat zsűrielnöke, Hehn Anna festőművész nyilatkozott Balatonfüreden: „Számomra Ő a nagybetűs pedagógus, egységes, tiszta, tökéletes.”

Ferenczi Éva szakmailag hiteles, véleménnyel rendelkező, mások gondolatait megismerő, együttgondolkodó, tiszteletben tartó, helyzeteket megoldó,szorgalmas, elhivatott tagja munkaközösségünknek. Olyan ember, aki a feladatra koncentrál, nem ismer lehetetlen helyzetet, és mindenre kitartó munkával igyekszik megoldást keresni.

.

Božena Venesová, Művészeti alapiskola pedagógusa:

Božena Venesová, zenetanár,  több mint 50 éve a Komáromi Művészeti Alapiskola harmonikatanára. Munkássága alatt több generáció harmonikást nevelt fel. Jelenleg rész- munkaidőben, nyugdíj mellett, dolgozik a komáromi és az ógyallai művészeti alapiskolákon.

Diákjaival rendkívül jó kapcsolata van. A szülők aktívan támogatják munkáját. Kitartása, a zene ill.zenetanítás iránti szeretete és rendkívüli energiája például szolgálhat az ifjú pedagógusok számára is. Harmonikásai számos városi, regionális  kulturális és társadalmi rendezvényen kiválóan   szerepelnek.

Hosszű munkássága alatt diákjai számos járási, regionális, országos és nemzetközi verseny előkelő helyezéseit  érték el és a zeneművészeti szakköizépiskolákban  illetve pedagógiai egyetemeken is jól megállták  helyüket.

Megalapította a két művészeti alapiskola közös harmonikazenekarát, amellyel mindkét város kulturális rendezvényein  szerepel.

Božena Venesová 2015-ben munkásságának 50.évfordulóját, 2016 januárjában pedig születésének kerek  évfordulóját  ünnepelte.

ped2

(komarom.online, fotók: FB, méltatások: Komáromi Városi Hivatal)

 

Hozzászólások

hozzászólás