komaromonline.sk
HÍREK
Kitüntették a 2017-es év legjobb pedagógusait
  •   

Szerdán, 2018. április 4-én sor került a Tiszti pavilon dísztermében a komáromi óvodák, alapiskolák és a művészeti alapiskola pedagógusainak és igazgatóinak ünnepélyes találkozójára. Ennek keretén belül, a Pedagógusnap alkalmából Stubendek László polgármester, Keszegh Béla alpolgármester és Szénássy Tímea az Iskolaügyi és Kultúrális Bizottság elnöke kitüntették a 2017-es év legkiválóbb pedagógusait.

Keszegh Béla, Szénássy Tímea, Stubendek László

A díjazottak:

Mgr. Katarína Vrečič  (Eötvös Utcai Alapiskola)

Kiemelkedő eredményeket ért el diákjaival többféle tantárgyversenyen tehetséggondozói – felkészítő munkájában.
2015/2016
Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny – aranysávos minősítés
– Bendegúz NyelvÉsz megyei fordulóján 1. és 3. Hely
2016/2017
Szép Magyar Beszéd országos forduló – 6. helyezés
Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny – elődöntő ezüstsávos minősítés
Bendegúz NyelvÉsz megyei fordulóján 1.,6. és 7. hely
Ismerd meg a szlovák nyelvet kerületi 4. helyezés
Társszerzője az ÍRJ HELYESEN! szlovák nyelvi munkafüzetnek. A Selye János Egyetem hallgatóinak mentoraként egyengeti évek óta a pedagógiai gyakorlatok alkalmával a hallgatók felkészülését a tanításra.

 

Mgr. Tibor Tóth  (Eötvös Utcai Alapiskola)

Tehetséggondozó, sokrétű tevékenységét a következő eredmények bizonyítják:
Katedra Vámbéry Ármin földrajzverseny Országos 3. hely
XXXVIII.Duna Menti Tavasz – aranysáv
XXXIX. Duna Menti Tavasz – gyémántsáv
XL. Duna Menti Tavasz – zsűri különdíja
Katedra Vámbéry Ármin földrajzverseny – Országos 3.hely
XLI. Duna Menti Tavasz – ezüstsáv
2016/2017
XLII. Duna Menti Tavasz – aranysáv
2014-től a Vámbéry Ármin földrajzverseny szervezőbizottságának tagja.
Korava civil szervezet tagjaként az évente megrendezésre kerülő kézműves táborok és ifjúsági táborok szervezője

 

Mgr.Katarína Vargová  (J.A.Komensky Alapiskola – ZŠ Komenského)

A tevékenysége az iskolán nagyon gazdag. Felkésíti a tanítványait szavaló és biológiai versenyekre, ahol kitűnően szerepelnek. Különböző tevékenységeket folytat – versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat – mint pld a Hovorme o jedle, Den Zeme, Den zvierat, különböző fesztiválokon , fellépéseken vesznek részt. Szorosan együttműködik az óvodákkal.
Aktívan vesz részt a cseh, szlovák és magyar nemzetkőzi találkozóján mint szervező és számos más eseményen, amelyekben rendkívül agilis.

 

Ing. František Sudora  (J.A.Komensky Alapiskola – ZŠ Komenského)

35 éve kötelezte el magát a Komenský Általános Iskolának, ahol nagyon népszerű és közkedvelt tanár lett. Minden évben képviseli az iskolát Cisté hory környezetvédelmi tevékenységén. A röplabda csapata versenyek egyik jelentős résztvevője, tavaly a harmadik helyet szerezték meg megyei szinten. Folyamatosan új utakat és módszereket keres munkájában, hogy ösztönözze a diákjait és évente részt vesz sportversenyeken a magyarországi és a cseh iskolákkal együttműködve.

 

PaedDr. Skuta Silvia  (Jókai Mór Alapiskola)

Tanítási óráin előszeretettel alkalmaz innovatív módszereket, valamint drámapedagógiai elemekkel egyaránt színesíti az oktatói-nevelői munkáját. A tehetséggondozásban kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet, diákjai magas szintű matematikai, anyanyelvi, valamint államnyelvi tudással és képességekkel rendelkeznek, illetve rendszeres résztvevői és sikeres megoldói ezen versenyeknek. Diákjai felé mindig nagy szeretettel fordul, közvetlenségével, megnyerő egyéniségével minden kis tanítványával megszeretteti az iskolát és a tanulást. Aktív résztvevője és kivitelezője az iskola által felvállalt programoknak, valamint az egész napos iskolaotthonos foglalkozásnak.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége iskolai alapszervezetének elnöke, s rendszeresen bekapcsolódik e szervezet munkájába és továbbképzéseibe.

 

 

Tamás Jóba, PaedDr.  (Jókai Mór Alapiskola)

Tanítványaival megszerettete a történelmet, fejleszti a gondolkodásukat, vitakészségüket, a komáromi Nec arte nec marte regionális verseny rendszeres résztvevői és dobogós helyezettjei. Az angol nyelvi óráin előtérbe helyezi a kooperatív módszer használatát, ennek köszönhetően a tanulói minden évben eredményes szereplői a járási angol nyelvi olimpiásznak. Szívesen foglalkozik az ifjú sakkozókkal, tanítványai eredményes résztvevői a hazai és nemzetközi versenyeknek egyaránt. Az iskolánk diákparlamentjének megalapítója.

 

Mgr. Alžbeta Kolláriková  (Határőr Utcai Alapiskola – ZŠ ul. Pohraničná)

Pedagógiai munkájában magas szintű kreativitással rendelkezik, pozitív motivációval. Számos innovatív módszerrel, az IKT technológiával dolgozik, így fejlesztve a tanulók készségeit, ismereteit és képességeit.
Részt vesz olyan fejlesztési projektek előkészítésében és végrehajtásában, mint a Škola podporujúca zdravie, Zdravý predškolák.
2013 óta aktívan és nagyon sikeresen vezeti a Skovránok énekkórust. Irányítása alatt a diákok számos díjat nyertek a megyei és kerületi énekversenyeken, sok iskolai, városi, kerületi és regionális versenyen képviseli az iskolát és várost egyaránt.

 

Ing. Mgr. Júlia Bundová  (Határőr Utca Alapiskola – ZŠ ul. Pohraničná)

Az iskolában a számítástechnika és a számítástechnika koordinátoraként dolgozik, felkészíti a diákokat a Műszaki Olimpiai Játékok és a Fizika Olimpiára. A vezetése alatt álló diákok sikeresnek bizonyultak különböző versenyeken. Iskolai exkurzió és kirándulások szervezésével foglalkozik, ismerteti a gyerekekkel Szlovákia szépségeit és műemlékeit.
Az iskolában aktívan használ különböző innovatív módszereket – sikeresen előkészíti a tanítványait a Robolab a FLL / First Lego League / robotok lego programozásában.

 

Mgr. Zsuzsanna Madarász   (Munka Utcai Alapiskola)

Madarász Zsuzsanna a Munka Utcai Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa.
Tanulói eredményesen szerepelnek az alsó tagozat számára meghirdetett versenyeken a következő eredményekkel:
Tavalyi tanév:
Bendegúz Nyelvész – négy tanuló részvétele a regionális fordulóban
Pitagoriász matematikaverseny – egy továbbjutó az iskolai fordulóból
Hol volt, hol nem volt….mesemondó verseny járási forduló 1. helyezés
Aktuális tanév:
Szép Magyar Beszéd – járási forduló 4. helyezés
Zrínyi Ilona matematikaverseny – eredményes megoldó

 

Mgr. Zsuzsanna Búzás  (Munka Utcai Alapiskola)

Búzás Zsuzsanna 22 éve az iskola pedagógusa. Tanítás óráin nagy hangsúlyt fektet a differenciált oktatásra, figyelembe veszi a tanulók képességeit és lehetőségeit. A tanítási órákon kívül foglalkozik a tehetséges tanulókkal, tanulmányi és művészeti versenyekre készíti fel őket szlovák és magyar nyelvből egyaránt. A tavalyi iskolai évben tanítványai a köv. eredményeket érték el: Poznaj slovenskú reč kerületi forduló 9. helyezés, Dobré slovo járási forduló 3. és 4. helyezés, és tanulói szerepeltek a Rozprávkové vretienko versenyben is. Évek óta a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgybizottság vezetője. A Jazyk a hra nevű verseny megálmodója és szervezője, mely versennyel évről évre motiválja a tanulókat a szlovák nyelv tanulására.

 

PhDr. Lívia Markovicsová  (Rozmarín Utcai Alapiskola – ZŠ ul. Rozmarínovej)

Az iskola Diákparlament koordinátora, My svetu, svet nám és Antisalámisti körök vezetője, szervezője olyan akcióknak mint pld. Gyerekek tanítják a gyerekeket, Garden party, Valentin napi mosoly. Hviezdoslavov Kubín szavalóverseny zsűritagja, valamint az iskolán zajló Noc s Andersenom projekt koordinátora, és az évente megszervező Odyssea Mind versenyen a diákjaival eddig mindig az első helyezetet érte el. Rendszeresen vesz részt a nyári táborok megszervezésében, és jelentős sikereket ért el az eTwinning nemzetközi projektekben.

 

Mgr. Marta Kecskésová  (Rozmarin Utcai Alapiskola – ZŠ ul. Rozmarínovej)

A tehetséggondozásban kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet, a az elmúlt években a tanítványai a következő eredményeket érték el a Saliansky Matko regionális szavaló versenyen:
1. és 3. hely a kerületi döntőben, 2016/2017 tanévben két diákja 1. helyen a körzeti körben végzett és a tiszteletbeli elismerést nyerte el a regionális körben, az aktuális tanévben egy tanuló 1. hely a körzeti körben. Az elmúlt években ő kezdeményezte a Čítanie pre deti akciót, az idén a Noc s Andersenom projekt koordinátora.

 

Mgr. Petra Pavlovičová  (Komáromi Művészeti Alapiskola)

2009 óta a Komáromi Művészeti Alapiskola táncpedagógusa. Diákjai rendszeresen szerepelnek az iskolai, városi és regionális rendezvényeken, valamint járási-,országos és nemzetközi táncversenyeken.
Az elmúlt időszak eredményei:
-„Com-Dance“ Komárom-járási táncverseny: két 1. helyezés
– „Show Time Léva“ –Szlovákiai bajnokság : három 2. helyezés
– „Tanečný kolotoč“-kerületei táncverseny-Nyitra:egy 2.helyezés és egy 3. helyezés
-„Divat – éés modern tánc-európabajnokság“ – Budapest::két 2. helyezés és egy 3. helyezés

 

Mgr. Sýkorová Eva PhD.  (Komáromi Művészeti Alapiskola)

1998-tól a Komáromi Művészeti Alapiskola fúvós tanszakának pedagógusa, Jelenleg furulya és fuvola-játékot, valamint zeneelméletet oktat.
Diákjai rendszeres szereplői a Komáromi MAI házi és nyilvános hangversenyeinek, nevelőkoncertjeinek és kiállításmegnyitóknak.
Növendékei hazai és nemzetközi versenyeken vesznek részt , ahol szép eredményeket érnek el.
Az elmúlt időszak eredményei:
-Művészeti iskolák országos versenye (Ruppeldt-napok)-Pozsony: egy 2. helyezés
-Országos furulyaverseny nemzetközi részvétellel-Érsekújvár: egy Arany sáv és két Ezüst sávos besorolás.

 

Mgr. Katalin Trenčik  (Eötvös u. 48 óvoda)

Az eotvos utcai óvoda igazgatóonője, amely vezetése alatt magas színvonalú oktatási eredményeket ér el. Munkája során az óvoda nagyon jó eredményeket produkál, kreatív megközelítést nyújt a szülők és a gyermekek felé, elősegíti az óvodát az előmenetelben. Támogatja tanárait a kreativitásban, hogy még jobbá tegyék munkájukat.Az irányítása alatt álló oktatási intézmény különböző tevékenységeket folytat a fenttartójával szorosan együttműködve, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat, különböző fesztiválokon, emléknapokon való fellépéseken vesznek részt – mint pld a Komáromi napok, Víz napja, Föld napja, Mi városunk.

 

Katarína Tichá (Eötvös u. 64 óvoda)

39 éve tevékenykedik az óvoda óvónőjeként. Az idén ünnepli 60. születésnapját. Munkájának több évtizede alatt színvonalas szakmai hozzáértéssel készítette fel gyermekek sokaságát a sikeres iskolakezdésre. Pedagógiai tevékenységét mindig lelkiismeretesen, felelősségteljesen és precízen végezte. Kreativitásáról a képzőművészeti versenyeken elnyert számos díj tesz tanúbizonyságot. Áldozatkész, alkotó munkájáért hála és elismerés illeti.

 

Urbanová Eva (Eötvös u. 64 óvoda)

az idén ünnepli jubileumi 60. születésnapját. A hat évtizedből 39 esztendőt megszakítás nélkül óvodában töltött el óvónőként. A közösség elismerését lojalitásával, megbízhatóságával, elkötelezettségével és kollegialitásával vívta ki. Sokéves munkája során sokat tett azért, hogy munkakörnyezete esztétikus legyen, és fontos volt neki, hogy kis tanítványai mozgáskészsége állandóan fejlődjön. Hosszú éveken keresztül szervezte az iskolába készülő nemzedék úszásoktatását.
Egy egész életen át végzett lelkiismeretes munkájáért elismerés és köszönet illeti.

A díjat az óvoda igazgatónője Judita Ortutová vette át.

 

Zuzana Tóthová  (K.Kacz u. 33 óvoda)

42. éve tevékenykedik mint óvónő a Kacz utca 33-as óvodában, nagyon kreatív és tevékeny, szervezője és résztvevője a következő akcióknak – Čičov, Lél, és Magastelek Állatkert Győr Agostyán ekofalu látogatásaiban,melyekben összpontosít arra hogy a gyerekeknek átadja a tapasztalatait.
Évente készíti fel a kis tanítványait kulturális rendezvényekre, és részt vesz velük az óvodán kívül is szervezett sporteseményeken, olyan projektekben, az Egészséges Iskola koordinátora, és 10 éve Módszertani Egyesület vezetője..

 

Zlatica Libaiová  (Kapitány u. óvoda)

A Kapitány utcai óvoda igazgatóonője, amely vezetése alatt magas színvonalú oktatási eredményeket ér el. Munkája során az óvoda nagyon jó eredményeket produkál, kreatív megközelítést nyújt a szülők és a gyermekek felé, elősegíti az óvodát az előmenetelben. Támogatja tanárait a kreativitásban, hogy még jobbá tegyék munkájukat.Az irányítása alatt álló oktatási intézmény különböző tevékenységeket folytat a fenttartójával szorosan együttműködve, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat, különböző fesztiválokon, Komáromi napokon, különböző fellépéseken vesznek részt.

 

Eva Mádelová (Kapitány u. óvoda)

A pedagógiai készségeit állandóan fejleszti, projekteknek szentelte az életét – dominánsok a Zdravá skola, Filia, Cinti, Zdravé zúbky nebolia, Naučme deti piť čistú vodu, Dlane plné detí.
Különös elismerést érdemelnek a magas színvonalú művészeti versenyeken való részvételei is – Vesmír očami detí, Žitnoostrovské pastelky A sport területén hozzájárul a gyerekek fizikai készségek – akrobatikus gyakorlatok, népi táncok, jóga és relaxációs gyakorlatok – fejlesztéséhez.
Az oktatási segédanyagok előkészítésében társszerzőként a második helyen végzett az országos versenyben.
Képviseli az óvodát rendszeres kulturális, sport- és művészeti versenyeken gyermek zenekórussal – Nyugdíjasok klubjában, Karácsonyi programokban, olimpiászokon.

 

Danka Záhumenská  (Béke u. óvoda)

A Mieru utcai óvoda igazgatónője, amely vezetése alatt magas színvonalú oktatási eredményeket ér el. Munkája során az óvoda nagyon jó eredményeket produkál, kreatív megközelítést nyújt a szülők és a gyermekek felé, elősegíti az óvodát az előmenetelben. Támogatja tanárait a kreativitásban, hogy még jobbá tegyék munkájukat. Az irányítása alatt álló oktatási intézmény különböző tevékenységeket folytat a fenttartójával szorosan együttműködve, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat, különböző fesztiválokon, fellépéseken vesznek részt.

 

Gabriela Chovančáková (Béke u. óvoda)

Munkájának több évtizede alatt színvonalas szakmai hozzáértéssel készítette fel gyermekek sokaságát a sikeres iskolakezdésre. 25 éve tanítja az 5-6 éves kisgyerekeknek a német nyelvet, hosszú távon rendszeresen dolgozott művészileg tehetséges gyerekekkel, és művészeti versenyeken vett rész a tanítványaival, ahol számos díjat nyert. Az Óvoda Módszertani Egyesület vezetője. A kreativitását az óvoda pozitív ábrázolására is felhasználja – a gyermekekkel kapcsolatos kulturális előadásokon vesz részt, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat, különböző fesztiválokon, fellépéseken vesz részt.

 

Bc. Barta Ildikó  (Ferencesek u. óvoda)

A ferencesek utcai óvoda igazgatónője, amely vezetése alatt magas színvonalú oktatási eredményeket ér el. Munkája során az óvoda nagyon jó eredményeket produkál, kreatív megközelítést nyújt a szülők és a gyermekek felé, elősegíti az óvodát az előmenetelben. Támogatja tanárait a kreativitásban, hogy még jobbá tegyék munkájukat.Az irányítása alatt álló oktatási intézmény különböző tevékenységeket folytat a fenttartójával szorosan együttműködve, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat, különböző fesztiválokon, Komáromi napokon, fellépéseken vesznek részt.

 

Vörös Bathó Éva  (Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda)

Szakmai rátermettségét, hivatástudatát bizonyítja megbízhatóság, magas fokú kreativitás , rugalmasság, valamint az intézmény oktatási- nevelési programjában megfogalmazott irányelvek, eljárások érvényre juttatása. 2017-ben a komáromi Selye Egyetem hallgatóinak szakmai továbbképzését vezette. – 2017 áprilisában, Kodály nyomában hangszersorozat keretein belül megrendezett Kis emberek dalai c. rendezvényre felkésztette az óvodásaink kis kórusát, májusában a komáromi Öregdiákok Köre által szervezett Családnapon, aktívan részt vállalt, a közelmúltban a városban rendezett Petőfi szoborátadó ünnepségre és a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett Magyar Sarok csomagok ünnepélyes átadására értékeket közvetítő kultúrműsort készített óvodásainkkal.

 

Tiszta szívből gratulálunk minden díjazottnak!

 

(komaromonline.sk, szöveg: Komáromi Városi Hivatal)


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook