komaromonline.sk
FELHÍVÁSOK
Jelentkezzen városi rendőrnek! – FELHÍVÁS
 •   

A komáromi városi rendőrség felvételt hirdet négy megüresedett rendőri poszt betöltésére. A részletek a jelentkezéssel és a felvételi feltételekkel kapcsolatosan az alábbiakban olvashatják: 

fotó/illusztráció

Végzettség és egyéb követelmények:

 • sikeresen, érettségi vizsgával lezárt középiskolai tanulmányok
 • – betöltött 21. életév
 • – szlovák állampolgárság, büntetlen előélet, megbízhatóság
 • – egészségügyi, fizikális és mentális alkalmasság
 • – rugalmasság, jó kommunikációs készség
 • – számítógépes ismeretek
 • – rendőrtiszt munkájához illő morális és személyiségi előfeltételek

A kiválasztáshoz szükséges dokumentumok:

 • – megfelelően kitöltött kérelem a munkaviszony létesítésére
 • – megfelelően kitöltött személyi kérdőív
 • – a legmagasabb végzettségről szóló dokumentumok hitelesített másolata
 • – strukturált önéletrajz személyes telefonszámmal és e-mail címmel
 • – erkölcsi bizonyítvány kivonata (legfeljebb 3 hónapos)
 • – a kérelmező hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához a személyes adatokról szóló 122/2013 sz. törvény és annak legfrissebb módosításai alapján 

A pályázati folyamat résztvevőjének kötelező

 • – részt vennie egy személyes megbeszélésen a vizsgabizottság előtt (érvényes személyazonossági igazolvány felmutatásával),
 • – amennyiben a jelentkező megfelel az előírt kritériumoknak, részt kell vennie pszicho-diagnosztikai teszteken

Kiegészítő információk:

– A szakmai képzettséget a városi rendőrség tagja az erre szolgáló szakmai képzés abszolválásával szerez (képzés időtartama kb. 3 hónap), melyet sikeres, az alkalmasságot mérni hivatott szakvizsga zár a Szlovák Köztársaság állami rendőrségének szakmai bizottsága előtt (a községi rendőrségről szóló 564/1991 sz. törvény és annak legfrissebb módosításai értelmében). A szolgálat gyakorlásához “C” típusú lőfegyverengedély szükséges, a fegyvertartási engedély kiadását kérni lehet (a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 190/2003 sz. törvény és annak későbbi kiegészítései és módosításai alapján) az állami rendőrség helyi kirendeltségén.

– A szakmai alkalmasság igazolásának megszerzése után a városi rendőrség állományába történő felvétel előfeltételeként szolgáló egészségügyi alkalmasság orvos általi igazolásának költségeit az alkalmazó téríti.

-A pszicho-diagnosztikai vizsgálatok, a lőfegyver és lőszer tartására szolgáló alkalmassági ellenőrzés és a lőfegyver viselési engedély kiadásához szükséges orvosi vizsgálat költségét a jelentkező maga téríti

– A szakmai alkalmasságot igazoló vizsga sikeres teljesítésének kötelezettsége alól mentességet élveznek azon jelöltek, akik biztonsági szolgálat szakon szereztek középiskolai vagy egyetemi végzettséget és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a benyújtott dokumentumok alapján kiadja „A községi rendőrségi szolgálatra alkalmasságot” igazoló dokumentumot.

Kérvényét a szükséges dokumentumokkal és anyagokkal együtt, lezárt borítékban a következő felirattal: „Prijímacie  konanie – príslušník MsP – Neotvárať!“  küldje el a Komáromi Városi Rendőrség címére (945 01 Komárno, Hradná ul. č.3692) legkésőbb 2017. december 1-ig vagy személyesen adja le a Komáromi Városi Rendőrség épületében, a fenti címen, legkésőbb 2017. december 1. 12:00 óráig.

Az a pályázó, aki megfelel a szükséges képesítéseknek és a kiválasztási eljárás követelményeinek, a kiválasztási eljárás kezdete előtt legalább hét nappal értesítésre kerül a kiválasztási eljárás helyéről, napjáról és időpontjáról.

(komarno.sk)


 •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook