komaromonline.sk
HÍREK
Helyzetjelentés az I. és II. lakótelepről
  •   

Tárnok Magda10548986_10201704299287953_3059632134824937236_o

Szeptember 8-án, immár harmadik alkalommal látogattak el zsinórban az I. és II. lakótelep lakói a testületi ülésre az összeférhetetlen lakosokkal kapcsolatos problémák miatt. Legutóbb július elején vettek részt az ülésen, amikor jómagam is jelen voltam.

Előző nap, 7-én délután kaptam meg Facebookon (!) a városi hivatal régen megígért nyilatkozatát, melyet csak az esti órákban állt módomban közzétenni. Nagyon meglepődtem a hivatal kommunikációjának e formáján, ugyanis a lakókkal együtt azt gondoltuk, hogy a nyilatkozat felkerül a város hivatalos oldalára is, de ez érdekes módon a mai napig nem történt meg. Azt meg kell említeni, hogy a lakosok a nyár folyamán többször is kérték a megígért beszámolót, de hiába. Felmerül bennem a kérdés, miért épp 12 órával a testületi ülés előtt küldette el Stubendek László polgármester a nyilatkozatot – ismétlem: Facebookon – talán megijedtek a számonkéréstől esetleg a lakosok jelenlététől? Egyébként az üggyel kapcsolatban létezik egy petíciós bizottság, melynek nem vagyok tagja, nekik is elküldhették volna, idejében.

Az említett lakótelep lakosai úgy érzik, telik-múlik az idő, zajlanak a testületi ülések, de ügyükben vajmi kevés eredmény születik és csak beszélgetnek a témáról. Harmadik alkalommal szólította fel ismét a polgármester úr az illetékes személyeket, nézzenek utána a büntetéseknek, harmadik alkalommal nem kaptak a lakosok és képviselők választ arra a kérdésre, vajon hogyan érvényesíti kompetenciáit a város és milyen büntetések lettek kiszabva a „rendetlen“ blokkok tulajdonosa ellen? A lakók azt gondolják, hogy semmilyenek és a város ezt nem meri kimondani. Továbbá jogos az a lakossági kérdés is, hogyan lehetséges az, hogy a polgármester úr kiad valamit feladatul hónapokkal ezelőtt és az nincs elvégezve? Amint Hortai Éva képviselőasszony az ülésen megjegyezte, “újra csak a nulla ponton vagyunk” és a következő ülésen nem szeretne ismét ebből a pontból kiindulni.

14199190_1212936745436833_7732580558924821365_n

foto: Király Viktória, E.B.Lukács utca

A csütörtöki, 23. képviselőtestületen a következő konkrétumok hangzottak el a témában:
1. megszületett egy írásos dokumentum, melyben közjegyző hitelesítésével az érintett lakótömbök tulajdonosai megbízzák Zachoran Pált (az egyik, Kettes lakótelepen található blokk tulajdonosát – kérdés: hogyan kapcsolódik ő az „egyesi” problémához?), hogy a várossal való tárgyalások során ebben az ügyben képviselje az említett tulajdonosokat. Az egyik képviselő feltette a kérdést: mi a megbízás konkrét tárgya? Az ingatlanok város általi megvásárlása? Erről a képviselőtestület még nem is szavazott…
2. A város vezetősége elé került egy lista, a kérdéses lakótömbökben lakó emberek névsorával, melyet a vezetőség le kíván ellenőriztetni, ki közülük a komáromi lakos és ki nem. Az ülésen megjelent polgárok szerint nemcsak az a fontos, ki a komáromi, hanem az is, ki közülük a bejelentett és ki a feketén ott lakó (aki után nincs befizetve az adó!) – tehát kérdés, mennyire felel meg a lista a valóságnak – és ki a rendetlen, hangoskodó, szemetelő, összeférhetetlen lakó. Amint Keszegh Béla alpolgármester az ülésen említette, bebizonyosodott, hogy volt olyan gondnok (házmester) is, aki félrevezette a tulajdonost. A lakók hozzáteszik, hogy több házmester is van, aki a tulajdonos tudta nélkül elszállásolt olyan személyeket is, akik be sem voltak jelentve illetve összeférhetetlenek voltak, a többit pedig gondoljuk hozzá. Ha erre a tulajdonosok odafigyelnének, számos probléma oldódna meg.
3. Pénteken, szeptember 9-én, 13.00 órakor sorrenden kívüli gyűlést tartott a városvezetőség a témában. A lakosok kérik a polgármester urat, tájékoztassa őket a gyűlés kimeneteléről.
Annak ellenére, hogy a kérdéses blokkok körül többször takarítanak a lakók, mint azelőtt, a nyáron nem sokat javult a helyzet a két lakótelepen, újabb fecskendőket találhatunk eldobálva, a patkányok szaporodnak, a svábok már a környező házak ablakán is bemásznak, ha valaki ablakot nyit.
A közegészségügyi hivatal a legutóbbi ellenőrzések során mindent rendben talált, a lakókhoz olyan információ jutott el, hogy a svábbogarak nem jelentenek életveszélyt (viszont az ágyi poloska csípései elfertőződhetnek, főleg a gyermekeknél)!  Javaslatuk szerint két-három havonta tanácsos elvégezni a prevenciót a bogarak ellen, azonban ez akadozik. Elvégzik ugyan néhány lakásban, de amíg más lakásokban nem, addig nem lehet rendesen kiirtani a bogarakat, hisz különleges eljárást igényel a dolog, a bútorok és minden egyéb tárgy fertőtlenítésével stb.

A téma lezárásaként a polgármester úr meginvitálta az érintett lakótelepek lakóit a szeptember 29-i testületi ülésre, ahol további konkrétumokat és eredményeket terjesztenek majd eléjük és a testület elé. Kíváncsian várjuk!


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook