komaromonline.sk
FELHÍVÁSOK
Eladó a Lehár-épület!
  •   

Most már biztos, hogy eladó Komárom egyik impozáns épülete, a Lehár-épület, amely korábban Grand kávéház illetve Aranyhordó nevet viselte.

Ugyanis a városi hivatal nyilvánosságra hozta weboldalán a nyilvános kereskedelmi verseny kihirdetésére szóló felhívást.

Az épület eladásáról – amely még tavaly az egyetem és a város közti ingatlancsere-megegyezés alapján került a város tulajdonába – a februári testületi ülésen döntöttek a képviselők. A városi hivatal két változatot dolgozott ki az épület hasznosítására. Az egyik a bérbeadás, a másik a hivatalosan felbecsült áron való eladás volt. A Szabó Béla által vezetett pénzügyi bizottság a felbecsült árat (559.000,-€) alacsonynak találta, ezért 800.000,- €-t javasolt. Andruskó Imre képviselő ezt az árat magasnak találta, ezért sokkal alacsonyabb, azaz 600.000,- € kikiáltási árat javasolt.

A bérbeadást pártoló képviselők azzal érveltek, hogy az épülettel kapcsolatosan hosszabb távon kellene gondolkodni és nem szabad elherdálni a város vagyonát. A másik csoport, akik az eladás mellett voksoltak, a Klapka téren álló volt „poliklinika“ épületét hozták fel példának, amelynek állaga már úgy leromlott, hogy a város nem tudja sem bérbe adni, sem pedig eladni.

Végül a képviselők többsége a februári ülésen az eladás mellett voksolt és így Komárom eme műemléke – a Lehár-épület – most már új tulajdonosát várja 600.000,- € kikiáltási áron.

 

FELHÍVÁS:

 

Komárom város

945 01 Komárom, Klapka tér 1 székhellyel

közhírré teszi, hogy a Kereskedelmi Törvénykönyv és hatályos módosításainak § 281-e alapján a Komáromi Városi Képviselő-testület 2018.03.22-i határozata értelmében nyilvános kereskedelmi versenyt

hirdet

elektronikus árveréses kiértékelés formájában történő ingatlan eladásra Komárom város területén – épület az 1166-os épület-jegyzékszámú „C” regiszterű 2035 szám alatti parcella, s a hozzá kapcsolódó terület 770 m2 kiterjedésben a „C” regiszterű parcella 2035 szám alatt, mely a Komáromi Kataszteri Hivatal a 6434-es tulajdonlapján van nyilvántartva, s Komárom város kizárólagos tulajdonában áll.

Kikiáltási ár, határidő és ajánlattételi cím:

a) Az ingatlan minimális vételára (kikiáltási ár): 600.000,- euró

b) 2018.06.15. déli 12.00 óráig, vagy a Komáromi Városi Hivatal címére postai küldemény formájában elküldve 2018.06.15-ig

c) forma és szám: írott forma egy példányban

d) megjelölés / ajánlat megnevezése: lezárt boríték a résztvevő nevével és postai címével a következő megjelöléssel: “Nyilvános kereskedelmi verseny – ingatlanértékesítés – k. t. Komárom – “Lehár” épület – NEM FELNYITNI”

e) kézbesítés módja és a címe:
– postai úton: Komáromi Városi Hivatal, Klapka György tér 1, 945 01 Komárom
– vagy személyesen a Komáromi Városi Hivatal iktatójában

A postai út igénybevétele esetén a levélküldemény kézbesítésének időpontjául a postai küldemény címzett általi átvételének időpontja minősül. A megadott határidő után beérkezett ajánlat nem vesz részt a versenyben.

Az ajánlat részletes leírása, az ajánlat benyújtásának módja, az ajánlat kötelező tartalma, a nyilvános pályázati feltételek és az eljárás módja az alábbi linken olvasható.

Általános információ a következő telefonszámon: 035/2851323

(kvh)


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook