komaromonline.sk
 • HÍREK
  Nárcisz Nap a gimnáziumban

  „A jólelkűség megszépíti az életet, feloldja az ellentmondásokat, világossá teszi a zavarost; a nehezet könnyűvé, a szomorúságot örömtelivé változtatja.“( Lev Tolsztoj ) Időről időre szemben találjuk magunkat jótékony célokra gyűjtő alapítványokkal, rászoruló betegekkel, akik adományok nélkül nem gyógyulhatnának meg. Manapság a segítségkérés eme formája különösen gyakori. Mint minden évben, idén is részt vettünk a Rákellenes […]

 • HÍREK
  Kitüntették a Selye János Gimnázium két tanárát

  Idén Nyitrán a pedagógusnap alkalmából Fekete Judit a Selye János Gimnázium német szakos tanára kitűnő nevelő-oktató munkájáért tankerületi kitüntetésben részesült  és Hevesi Petruf Alena a Selye János Gimnázium spanyol és angol szakos tanára pedig kerületi kitüntetésben részesült a pályán nyújtott kiemelkedő teljesítménye miatt. Fekete Judit kimagasló érdemeket szerzett a tehetséggondozás, valamint az ifjúság nevelése terén kifejtett szakmai tevékenységével. […]

 • HÍREK
  Eötvös Utcai Alapiskola tanulói ismét az országos döntőben

  Az Eötvös Utcai Alapiskola diákjai évente nagy számban kapcsolódnak be a Csemadok Országos Választmánya által meghirdetett Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenybe,  bizonyítva ezzel is a szépirodalom alkotásai iránti érdeklődésüket.  Az elbeszélések, a novellák a versek ha megszólalnak, a hallgatóságot megérintik s „élővé” válnak. Ebben az iskolaévben a Csemadok Országos Választmánya már 26. alkalommal […]

 • HÍREK
  Munka Utcai Alapiskola Budapesten tartott irodalomórát

  A Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola osztályaiban nem telik el olyan irodalomóra, melyen tanulóink szeme ne csillanna fel Petőfi, Jókai vagy Ady neve hallatán. Tanulóink tudásvágyát megőrizve, látóterüket és tudásukat bővítve próbáljuk buzdítani őket, hogy nagyjaink után ne csak az iskolapadban érdeklődjenek. Úgy gondoljuk, nem csak az érdeklődésüket kell felébresztenünk, valamint tudásukat kell gyarapítanunk. […]

 • HÍREK
  Tanulj szlovákul – intenzíven, életszerűen, játékosan

  Szlovákiában a szlovák nyelvtudás szükségességét senki sem kérdőjelezi meg. Egyetértés van azzal kapcsolatban is, hogy az iskolai nyelvtanítás frissítésre szorul. Hogy mégis mit lehet tenni ez ügyben olyankor, amikor a középiskolába minimális nyelvtudással lépve már biztos, hogy négy év múlva egy szlovák érettségin kell megfelelni? A komáromi Ipari Szakközépiskola, valamint a Szakképző és Felnőttképzési Intézet […]

 • HÍREK
  Kitüntették az Év pedagógusait 2017

  Hétfőn sor került a Tiszti pavilon dísztermében a komáromi óvodák, alapiskolák, szabadidőközpont és a művészeti alapiskola pedagógusainak és igazgatóinak ünnepélyes találkozójára. Ennek keretén belül, a Pedagógusnap alkalmából Stubendek László polgármester kitüntette a 2017-os év  pedagógusait. Adameková  Marta  – (Kapitány utcai óvoda) : A Kapitány utcai óvoda része már 35 éve, sikereket elsősorban tánc improvizációival, képzőművészeti technikákkal ért el […]

 • HÍREK
  Beíratás az Eötvös Utcai Alapiskolába – VIDEO

  A szülőkkel való együttműködést erősítjük hagyományos rendezvényeinkkel, a tantárgyversenyeken elért kiváló eredményeinkkel. A mindennapi oktatásban hangsúlyozottan helyet kapnak iskolánk legmodernebb digitális eszközökkel felszerelt szaktantermei. Pedagógusközösségünk szakmai felkészültségét bizonyítja a korszerű tanulási módszerek és technikák alkalmazása. Mindez annak érdekében történik, hogy az iskolában eltöltött idő tartalmas, ugyanakkor érdekes és élményszerű legyen. Fél évszázados múlttal rendelkező oktatási intézményünk munkájában meghatározó jelentőségű […]

 • HÍREK
  Beíratás a Jókai Mór Alapiskolába

  A több évtizedes múltra visszatekintő komáromi Jókai Mór Alapiskola városunkban egyedüliként alkalmazza az egész napos iskolaotthonos foglalkozást. A program az első- és második évfolyamban valósul meg, melynek keretén belül a kisdiákok nem viszik haza az iskolatáskát, hanem délután a napközis nevelőnők segítségével készülnek fel a másnapi tanítási órákra. Ennek köszönhetően több időt és gyakorlási lehetőséget […]

 • HÍREK
  A Tulipán óvodások ropták a moldvai csángó táncokat

  A táncház nemcsak felnőtteknek szólhat, hanem a fiatalokat és a gyerekeket is képes bevezetni a közösségi tánc és zene ősi, de mindmáig élő, mindig időszerű gyakorlatába. Éppen ezért március 29-én délelőtt MOLDVAI CSÁNGÓ TÁNCHÁZAT tartottunk gyermekeinknek a Víz utcai Tulipán óvodánkban. Zenélt a HÁROMPATAK zenekar, táncot tanított: Balázs Lilla. Minden évben megszervezzük a szülők és […]

 • HÍREK
  A Munka Utcai Alapiskolában egymást érik a sikerek

  Február végén iskolánk diákjai, mint minden évben, részt vettek a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen. A versenybe a magyarországi tanulókon kívül a határon túliak is bekapcsolódtak. Az alapiskolások a második osztálytól egészen kilencedikes korukig versenyezhettek. A Munka Utcai Alapiskola 68 tanulója töltötte az említett péntek délutánt a versenyfeladatok megoldásával. Érdemes volt! Iskolánk a Nyugat-szlovákiai kerületből bekapcsolódó 27 alapiskola közül az első helyen végzett. Az eredményhirdetésre […]

komaromonline.sk

Like Us On Facebook