komaromonline.sk
HÍREK
Ballagás a Selye János Gimnáziumban – FOTÓgaléria
  •   

„Ah, vége, vége! Vagy ki tudja? Diák marad az ember, amíg él.” (Reviczky Gyula)

A Magyar Örökség díjas Selye János Gimnázium 2017. május 19-én búcsúzott 120 végzős diákjától. A ballagó negyedikes diákok először végigjárták az alma mater tantermeit, majd levonultak az udvarra. A rövid kulturális műsorban Nagy Zsolt, IV.D osztályos tanuló szavalatát, majd Lakatos Lili (IV.A) és Fehér Dalma (IV.C) énekét hallhattuk, melyet 2. évfolyamos diákunk, Nagy Csomor István kísért, hegedűn.

A zsúfolásig megtelt iskolaudvart diákok, pedagógusok, hozzátartozók töltötték ki. A díszvendégek soraiban Dr. Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, Ipóth Szilárd, a nemrég elhunyt Ipóth Barnabás nyugalmazott gimnáziumigazgató fia, az Ipóth-díj adományozója, Szabó Árpád, a Király Püspök Alapítvány kuratóriumi tagja, Olláry Viktor, a Nemzetközi Rotary Klubok Szövetségének nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke, a Rotary-díj átadója, és Langschadl István, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákja és Tanárai Baráti Körének elnöke foglalt helyet. Vendégként üdvözölhettük Palinay Gyula úr családtagjait, Szabó Ernőnét, Gyulassy Györgyit és Gyulassy Miklóst. Palinay Gyula 1930-ban érettségizett a gimnázium falai közt, az örökösök pedig hagyományteremtő szándékkal díjat adtak át.

A 3. évfolyamosok nevében Balla Dávid búcsúztatta a ballagókat, a végzősök nevében pedig Dóczé Sándor Efraim, IV.D osztályos diák köszönt el az intézménytől. Ezt követte Andruskó Imre, igazgató úr ünnepi köszöntője, melyben köszönetet mondott a négy osztályfőnöknek: Deák Irénnek, Farkas Adriannának, Gyurenka Istvánnak és Szabó Gábornak, majd méltatta a diákok elmúlt években elért sikereit.

Számok tekintetében ebben a tanévben 4 megye 8 járásának 45 településéről érkezett diák látogatja az iskolát. Köszöntőjében kiemelte, hogy a felvidéki magyarság megmaradásának biztosítása csakis akkor lehetséges, ha a karrierépítés mellett a diákok a gyermekvállalást is ugyanolyan fontosnak tartják. Példaként Mária Teréziát emelte ki, aki gazdag életútja során 16 gyermeket szült. „A nemrég kapott Magyar Örökség díj arra kötelez, hogy iskolánk, magyarságunk, szülőföldünk és Európa értékeit is óvjuk” – zárta sorait. A ballagókat Juhász György, a Selye János Egyetem rektora is köszöntötte, aki iskolánknak, mint gyakorló iskolának, tanárainknak is köszönetet mondott az együttműködésért.

A ballagási ceremónia legünnepélyesebb pillanatai a díjak átadása, jutalmazva azokat a végzősöket, akik kitűnő tanulmányi előmenetelük mellett hazai, illetve nemzetközi tantárgyversenyeken értek el kimagasló eredményeket.

Igazgatói dicséretben részesültek a 2016/2017-es tanévben: Andruskó Krisztina, Csenger Géza, Elek Máté, Fodor Kata, Lakatos Lili, Porubský Zsolt (IV.A osztályból), Bozsaky Gábor (IV.B osztályból), Adouki Flóra Anna (IV.C osztályból), Elek Fanni Mária és Glofák Viktória (IV.D osztályból). A dicséretben részesülő diákok oklevelet vehettek át az igazgató úrtól, valamint könyvjutalmat Langschadl István, az Öregdiákok Baráti Körének elnökétől. A Király Püspök Alapítvány célja a tehetséges diákok támogatása továbbtanulásukban. Az Alapítvány díjában részesült: Horváth Gergely (IV.A), Szalay Friderika (IV.B), Fehér Dalma (IV.C) és Gáspár Péter (IV.D). A díjakat Szabó Árpád mérnök úr, a kuratórium tagja adta át.

Az iskolánk mellett működő Klapka György Sportklub évente jutalmazza a legjobb negyedikes sportolókat. A díj odaítélésekor a legfontosabb követelmény a sokoldalúság, az iskola méltó képviselete, valamint a kimagasló sporteredmények. Klapka-díjban részesült: Nagy Réka sportolónő, a IV.C osztályból és Fiala Tamás, sokoldalú sportember a IV.A osztályból. A díjakat Gyurenka István tanár úr, a Sportklub titkára és Bastrnák Kristóf, a Sportklub elnökének, Bastrnák Tibornak fia adta át.

Ezt követte az Ipóth-díjak átadása. A díjat Ipóth Barnabás hozta létre, támogatva ezzel a kimagasló tehetségeket, ösztönözve ezzel őket a további sikerekre. A szellemi örökséget dr. Ipóth Szilárd viszi tovább, aki a díjakat átadta a IV. A osztályos Csenger Gézának, Elek Máténak és Lakatos Lilinek.

A Palinay Gyula-díjat, az 1930-ban érettségizett diák örökösei adták át, támogatva a kimagasló tehetségeket. A díjat először, elsőként Török Máté, IV.C osztályos tanuló kapta, tanulmányi ösztöndíjként. Idén Rotary-díjjal jutalmaztuk egy, a kultúra, az anyanyelv ápolása terén kimagasló eredményeket elért Dóczé Sándor Efraimot, a IV.D osztályból.

A 2016/2017-es tanévben immár 10. alkalommal jutalmaztuk amatőr diákszínjátszóink egyikét. A Kaszás Attila-díjat minden évben a Gimisz színjátszó csoport szalagavatói darabjában nyújtott kimagasló színészi teljesítmény alapján ítéli oda a kuratórium.

Kaszás Attila-díjat kapott a Szép nyári nap című darabban nyújtott kimagasló színészi teljesítményéért Szebellai Dániel, IV.D osztályos tanuló, akit Csengel Mónika, a Gimisz színpad vezetője, a darab rendezője méltatott.

Csémy Marianna tanárnő kezdeményezésére a díjazott, szintén hagyományt teremtve tiszteletét rótta le Kaszás Attila-szobra előtt.

Bízunk benne, hogy a díjazottak tudásukat, tehetségüket az elkövetkező években is kamatoztatják majd!  Mielőtt a ballagók elindultak a Megye utca irányába a Klapka térig, s a Szózatot elénekelve visszasétáltak az alma materbe, biztatóul a következő gondolatok hangzottak el:

„Az Út itt számotokra véget ért! Az Út, ami szimbólum a mesevilágban, és a vallásokban, ahol a megvilágosodáshoz vezető folyamatot jelenti. Az ember ezt sokáig nem érti meg. Csak lépdel, és másra gondol. Pedig az Utaknak célja van, kedves Ballagók! Ezt sokszor azonban csak az utolsó pillanatban, a cél előtt értjük, értitek meg! Legyen ez az Út számotokra minél több szeretettel, megértéssel kirakva! Kívánom, hogy a tudás, a hit és a remény legyen a legfőbb segítőtök a felnőtt életetekben! Jó Utat! Isten Veletek!”

(Dr. Farkas Adrianna, a IV.D osztályfőnöke)


  •   

Hozzászólások

hozzászólás

komaromonline.sk

Like Us On Facebook