komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

Átadták a Szlovák Köztársaság arany emlékérmét a Selye János Gimnáziumnak

2019/10/12

A komáromi Selye János Gimnázium több évszázados történelme során sok nehéz, bizonytalansággal teli, és sok különleges, jeles nap került be a krónikákba. A legújabb bejegyzés 2019.október. 11- i dátummal került bele, amikor az iskola alapításának 370. évfordulója alkalmából Bukovszky László kisebbségi kormánybiztostól a nagymúltú oktatási intézmény igazgatója, Andruskó Imre átvehette a Szlovák Köztársaság arany emlékérmét.

Megnyitó beszédében Andruskó Imre kifejtette, hogy a mai megemlékezés az első állomása annak az ünnepségsorozatnak, melyet az iskola az évforduló kapcsán tervez. Csengel Mónika a VMK- kultúrmenedzsere és Szabó Csilla drámapedagógus szervezésében már készül az ünnepsorozat következő nagyszabású rendezvénye, amire a Kultúrpalota dísztermében kerül majd sor. Ezt követően pedig az iskola 1649-es alapításának apropóján az intézmény két testvériskolájával ( budapesti Szent István Gimnázium és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium ) közösen szeretnének tartani egy ünnepi megemlékezést.

 

Bukovszky László és Andruskó Imre  (fotó/Szalai Erika)

A gimnázium diákjainak nívós irodalmi-zenés műsora után, melyet Farkas Adrianna tanárnő állított össze, a nap díszvendége lépett a pulpitusra. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos beszédében kiemelte, hogy „…miként ma, úgy az élvonalbeli intézmény jezsuita-, bencés- és állami jogelődjeiben is kiemelkedő tanárok oktattak, akik többezer diáknak adták át a tudást. Generációk és generációk szakmai elismertségének és sikerének tudható be, hogy az intézmény hírneve mára már rég túlnőtte Szlovákia határait. A Selye János Gimnázium a szlovákiai magyar oktatási rendszer elitiskolája, és ez köszönhető azoknak a szülőknek, akik hittel és bizalommal küldik ide a gyermekeiket, és azoknak a pedagógusoknak, akik alázattal, elhivatottsággal készítik fel a diákokat az élet minden órájára és percére. Az iskola végzősei közül rendkívül sok neves személyiség került ki. Tudósok, művészek, írók, politikusok, ami a legfőbb bizonyítéka a magas szintű oktatásnak. Ebből az alkalomból azt kívánom, hogy az iskola padjait a jövőben is olyan tehetséges diákok koptassák, akik tovább fogják öregbíteni az iskola nemzetközi szintű hírnevét. “

Felszólalása további részében Bukovszky László, elhivatott történészként röviden összefoglalta a gimnázium nagyívű, tekintélyes múltját, mely során magas színvonalával és a diákok kiemelkedő létszámával mindig, újra és újra, bizonyítani tudta létjogosultságát, és a hontalanság éveinek kivételével, amikor betiltották a magyar iskolák működését, folyamatosan fenntudott maradni. „Száz évvel ezelőtt presztízst jelentett bencés diáknak lenni, ma ugyanazt jelenti „Selyésnek” lenni, hiszen az iskola a magyar oktatási rendszernek az egyik ékköve.”
Végezetül, a Szlovák Köztársaság arany emlékérmének ünnepélyes átadása előtt még idézte az igazgató, Andruskó Imre szavait: A gimnáziumi oktatás négy pilléren nyugszik: magas szintű szellemi tudás, a diákság egészséges magyar öntudatra nevelése, toleráns és elfogadó emberré nevelés és zsidó-keresztény kultúrkör hagyományainak ápolása.
Andruskó Imrére a nap folyamán még egy kitüntetés várt, Milan Galabától, a járási tanügyi hivatal vezetőjétől átvehette a tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján a Nyitra megye legjobb gimnáziumának járó, a sportversenyek eredményei alapján pedig a második helyezettnek odaítélt díjat.

Ismételten. Szent-Györgyi Albert szerint az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.

A komáromi Selye János Gimnáziumra ez pontosan igaz. Háromszázhetven éve.

(komaromonline.sk – JN, fotók: Szalai Erika)

Hozzászólások

hozzászólás