komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

A négyosztályos gimnázium felvételi feltételei a 2016/2017-es tanévre

A 2016/2017-es tanévben 4 első osztályt nyitunk, a felvehető tanulók száma: 120.

 1. Felvételi vizsga nélkül nyer felvételt az a jelentkező, aki a kilencedikesek országos tudásszintfelmérésében („Monitor”) mindhárom tantárgyból legalább 90 %-os eredményt ért el. A felvételi vizsga nélkül felvett tanulók az eredménylista első helyeire kerülnek.
 2. A tanulók pontozása a felvételi vizsgán:
 3. a)  a felvételi vizsgán az egyes tantárgyakból elérhető maximális pontszámok:
magyar nyelv és irodalom 20 pont
szlovák nyelv és szlovák irodalom 15 pont
matematika 30 pont
 1. b) az alapiskolák kilencedikeseinek országos tudásszintfelmérésében a tanuló által elért eredmény beszámítása:
magyar nyelv és irodalom max. 10 pont (100 %),    min. 0 pont (0%)
szlovák nyelv és szlovák irodalom max. 5 pont (100 %),      min. 0 pont (0%)
matematika max. 20 pont (100 %),    min. 0 pont (0%)

A tudásszintfelmérés alapján kapott pontok kiszámítása:

Magyar nyelv:    Pontszám = P x 0,1, ahol „P“ a százalékban kifejezett eredményesség.

Szlovák nyelv:   Pontszám = P x 0,05, ahol „P“ a százalékban kifejezett eredményesség.

Matematika:    Pontszám = P x 0,2, ahol „P“ a százalékban kifejezett eredményesség.

 1. c) a 8. évfolyam év végi és a 9. évfolyam félévi bizonyítványai átlagainak pontozása bizonyítványonként: max. 10 pont (1,00 átlag), min. 0 pont (2,00 átlag, vagy rosszabb).

A bizonyítványok alapján kapott pontszám meghatározása:

Pontszám = 10 x (2,00 – R), ahol „R“ a tanuló átlaga ( esetleges negatív eredményt R > 2,00 esetén nem veszünk figyelembe).

 1. d) megváltozott munkaképességű tanuló: 10 pont
 2. e) a 8. és 9. évfolyamok tanulói részére rendezett tanulmányi  olimpiák eredményes megoldóinak és egyéb versenyek résztvevőinek beszámított pontszámai:
helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11-12. 13-15. 16-19. 20-24. 25.
pontszám 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

A pontozott helyezések jegyzéke a különféle versenyeken: 

·         1–25. helyezés a 8. és 9. évfolyamok tanulói részére rendezett tanulmányi olimpiák járási, kerületi, országos fordulóiban (csak az eredményes megoldók),

·         1–25. helyezés a Pitagorasz matematikaverseny járási, országos fordulójában (csak az eredményes megoldók),

 • 1–5. helyezés az Iskolaügyi Minisztérium által a művészeti alapiskolák részére meghirdetett művészeti versenyek országos fordulójában,
 • 1–3. helyezés a „Szép magyar beszéd“ verseny járási, kerületi, országos fordulójában,
 • 1–3. helyezés a „Poznaj slovenskú reč – Ismerd meg a szlovák nyelvet“ verseny járási, kerületi, országos fordulójában,
 • 1–3. helyezés a „Dobré slovo – Jó szó” verseny kerületi fordulójában,
 • 1–5. helyezés az Iskolaügyi Minisztérium által meghirdetett járási, kerületi, országos egyéni sportversenyen,
 • 1–5. helyezés az Iskolaügyi Minisztérium által meghirdetett kerületi, országos csapat-sportversenyen,
 • aranysávos minősítés a Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny járási, kerületi döntőjében (15 pont),
 • 1–3. helyezés a Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny országos döntőjében,
 • 1–5. helyezés a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny országos döntőjében,
 • 1–5. helyezés a Bendegúz anyanyelvi verseny országos döntőjében,
 • 1–10. helyezés a Zrínyi Ilona vagy a Kenguru matematikaversenyek országos döntőjében,
 • 1–10. helyezés a Katedra versenyek országos döntőjében.

 

Megjegyzés:

A tanulmányi olimpiákon és a Pitagorasz-versenyen elért helyezésekért csak az eredményes megoldók kapnak pontot. A fentebb felsoroltakon kívül más versenyek eredményeit nem vesszük figyelembe. A versenyeken elért eredményeket eredeti oklevéllel vagy az alapiskola igazgatója által hitelesített fénymásolattal kell igazolni, amennyiben a tanuló még nem kapta kézhez az oklevelet, úgy a kerületi székhely körzeti hivatalának honlapjáról (vagy egyéb hiteles forrásból) letöltött eredménylistával – szintén az alapiskola igazgatójának hitelesítésével. Csapat-sportverseny esetén az alapiskola igazgatója név szerint igazolja az adott diák részvételét a csapatban, illetve az adott versenyen.

A versenyeken elért eredményekért minden tanuló esetén maximálisan 65 pontot számítunk be.

 1. Az eredménylistán két vagy több diák közt az a) – e) pontok alapján kialakult egyenlő összpontszám esetén a döntő a felvételi vizsgán
 2. matematikából,
  2. magyar nyelvből és irodalomból,
  3. szlovák nyelvből és szlovák irodalomból

elért pontszámok értéke (ebben a sorrendben).

 1. A felvételi vizsgákat a 2015/2016-os tanévben mindhárom tantárgyból egy napon bonyolítjuk le az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, szlovák nyelv és szlovák irodalom.

A felvételi 1. időpontja: 2016. május 09. (hétfő)

 1. időpontja: 2016. május 12. (csütörtök)
 1. A beíratkozás az 1. évfolyamba az alábbi időpontokban lesz:
2016. 05. 09. 08.00–15.30 azon jelentkezők számára, akik az  I. pont szerint (felvételi nélkül) nyertek felvételt
2016. 05. 18. 08.00–17.00 a többi eredményes felvételiző számára

Komárom, 2016. március 1.

Andruskó Imre
igazgató, s.k.

Hozzászólások

hozzászólás