komaromonline.sk

egy portál Komáromról és polgárairól

A komáromi Csillag óvodában az Úr ajándéka a gyermek

Naponta járok az utcában, így szinte a szemem előtt nőt ki az egykori dudvás, gazos sportpálya helyén a Komáromi Református Egyház múlt évben megnyílt Csillag óvodája és bölcsődéje.

Az Európai Unió szigorú szabályozásai és elvárásai alapján épített és berendezett oktatási-nevelési intézmény a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának köszönhetően épülhetett fel. A megnyitás első évfordulójának méltó megünneplésébe ugyan közbeszóltak a koronavírus-járvány megelőzését szolgáló szigorítások, az óvoda krónikájába mégis piros betűkkel kerül be a nap, mint az új igazgatónő Jankó PaedDr. Both Zsuzsanna hivatalos eskütételének napja, akit kint találok az „vonalzó mentén” nyírott negyvenöt áras pázsitos udvaron a napernyővel védett homokozó árnyékában egy maroknyi gyerkőccel körülvéve.

 

 

„Az összes kültéri játékunk amellett, hogy a legmagasabb szintű biztonsági előírások figyelembevételével készült a gyerekek készségeit is kiválóan fejleszti. Ha tehetnék a kis lurkók, egész nap itt szaladgálnának és a játékokon másznának. De mindennek meg van a maga ideje, ahogy most az ebédnek. “– gyűjti maga köré a gyerekeket, majd egy gyors „népszámlálás “után már indulunk is befelé.

Miután a cipőcskéket papucsra cserélik, jöhet az alapos kézmosás. Felügyelet alatt, mert egy ujjacska sem maradhat ki. Az igazgatónő mosolyogva figyeli a kis „siserehadat”, miközben elmagyarázza, hogy az épület belső terei úgy vannak kialakítva és egyes részeken üvegfalakkal elválasztva, hogy a gyerekek mindig szemelőt, felügyelet alatt vannak.

 

 

Hamarosan gazdára találnak az aprócska székek, és ahogy fogy a leves a tányérokból úgy válnak egyre álomporosabbá az előbb még vidáman csillogó szemecskék. Az igazgatónő átadja a felügyeletüket a kolléganőjének, mi pedig az igazgatói iroda felé vesszük az irányt. Illetve vennénk, mert Zsuzsannának eszébe jut, hogy még előtte szólnia kell a bölcsődés részlegen dolgozó kolléganőjének, hogy holnap délelőttre két kicsit is bejelentettek. „A bölcsőde a komáromi református gyülekezethez tartozó, a városban lévő idősek otthonát is üzemeltető Timotheus n.o. alá tartozik. Ide egy és három év közötti gyermekek járnak. Különlegessége, hogy egy-egy napra is igénybe lehet venni a bölcsődei szolgáltatást. Iskolai szünetek alatt is nyitva tart és a dadusok tárt karokkal várják a kicsiket. Egyelőre ide még lehet jelentkezni, van szabad helyünk. A havi illeték 330,-euró plusz az étkezési díj, de amennyiben a kedves anyuka visszaáll a munkába, a gyermekgondozási segély (rodičovský príspevok) 370 eurós összege teljes mértékben fedezi a bölcsi költségeit, így az édesanya fizetése teljes egészében a családi költségvetésben marad. A bölcsődéből pedig egyenes út vezet az óvodánkba, nem kell jelentkezni, várakozni. Biztos az átlépés. “– magyarázza Both Zsuzsanna, aki korábban hat évig volt Víz Utcai MTNY Óvoda pedagógusa, majd az anyasági szabadsága letelte után a komáromi Szabadidőközpontban dolgozott, ahol 1 és 12 év közötti gyermekek foglalkoztatása mellett, Down-szindrómás, valamint autista gyermekek és felnőttek fejlesztésében nyújtott segítséget.

Az átlépés egyszerűsége pedig sokat jelent, mert ahogy megtudom, a beíratás adatai idén is bizonyítják, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az oktatási intézmény iránt. A nyári szünet után, szeptembertől maximális létszámmal, hatvanhárom kisóvodással kezdenek. Emellett heten vannak várólistán. Őket csak abban az esetben tudják felvenni, ha esetleg valaki év közben kilép.

 

 

Sokan feltételezik, hogy mivel az intézmény működtetője a Komáromi Református Egyházközösség, kizárólag a gyülekezet tagjainak gyermekei vehetik igénybe a szolgáltatásait, miközben egyre több katolikus, evangélikus és ateista világnézetet valló szülő szavaz bizalmat Csillag Óvodának. – „Mi örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek a szülei elfogadják óvodánk világnézetét és nevelési irányvonalát. Ennek szilárd alapja a keresztény értékrend és az egészséges nemzettudatra nevelés, ekképpen is segítve a magyar iskolák és magyarságunk megmaradását. Óvodánk főként abban különbözik az állami fenntartású oktatási-nevelési intézményektől, hogy nálunk a pedagógiai programban kötelezően előírt tevékenységek mellett helyet kap a közös imádság is. Emellett osztályonként heti egy alkalommal Fazekas Zsuzsanna tiszteletes asszony tart húsz perces hittanórát, melynek keretén belül tanulságos bibliai történetekkel ismerteti meg a kicsiket. A közben elhangzó gitár- és furulyajáték által pedig igazi élménnyé válnak ezek az együtt töltöttben percek.” – ismerteti az alapelveiket az igazgatónő, majd kifejti, hogy a gyermekek nevelése és oktatása, és ezen belül személyiségük kibontakoztatása csak akkor járhat sikerrel, akkor lehet igazán hatékony, ha az intézmény dolgozói és a szülők közt kölcsönös a bizalom, az együttműködés.

„Nézetem szerint a szülők, a gyermekek és a pedagógusok egymásra utalt munka-társak, hiszen a gyermekek keresztyén életre nevelése és a keresztyén értékek szerinti világlátás megalapozása családon belül kezdődik el. Az óvoda a sajátos jellegéből adódóan csupán folytatja, illetve kiegészíti mindezt. Arra neveljük a gyermekeket, hogy egymással – és a felnőttekkel szemben is – legyenek figyelmesek, megbocsájtóak, együttműködőek, valamint legyenek egymás iránt keresztyén szeretettel. Természetesen mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk személyiségük, a velük született adottságaik, képességeik fejlesztésére és a korukból adódó alapvető testi szükségleteik és komfortérzetük biztosítására. A benti mozgásfejlesztő foglalkozások mellett udvari spontán és tervezett, irányított mozgásos játékok során is igyekszünk bebiztosítani számukra a megfelelő mozgásmennyiséget, és fejleszteni a motorikájukat és a koordinációs képességeiket. “ – részletezi Both Zsuzsanna, igazgatónő.

Az igazgatónő tervei szerint a továbbiakban a nevelési tervben komoly szerepet kapnának az egyházi és tradicionális ünnepekhez, a naptári évhez fűződő népszokásokhoz, illetve a jeles napokhoz kapcsolódó pedagógiai projektek, melyeknek célja egyrészt az ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok megszerettetése és a szülőföld iránti kötődés megerősítése, játékos, kreatív módszerekkel.

A szüreti mulatság, a keresztelő, a lakodalmas játék, a vásáros játék, a betlehemezés, együttes átélése a közös élmény erejével hat a kicsikre, erősítve a közösséghez tartozás érzését. A farsangra, az anyák napjára, a ballagásra, valamint a legnagyobb keresztyén ünnepekre, – a karácsonyra és a húsvétra – a családokkal közösen szeretnének majd készülődni. Az ünnep fénypontját várva, az óvoda termeinek ünnepi díszítését szolgáló dekorációk közös elkészítése és a mézeskalácssütés várhatóan nemcsak az együttes ráhangolódást, az érzelmi-lelki átélést segíti majd elő, hanem Isten szeretetének és jelenlétének tanúbizonyságáról is szól. „Karácsonykor szeretnénk megvalósítani egy ajándékdoboz gyűjtést Betlehemi Csillag néven, hogy szeretetteljesebbé, fényesebbé tegyük a nehéz sorban élő többgyermekes és beteget ápoló családok számára a karácsony kegyelmét, hiszen Betlehem ott van, ahol szeretet van. Mindemellett szeptembertől rengeteg élmény és meglepetés vár a ránk bízott kis lurkókra. Hirtelen nem is tudnám felsorolni mindet, de az már biztos, hogy lesz hangszersimogató, állatokkal való ismerkedés, fellépés az idősek otthonában, látogatás a tűzoltó -és mentőállomásomon, almaszedés, múzeum és színházlátogatás és tovább folytatódik néptánc oktatás is. Szeptember 18-án pedig a nyílt napot tartunk. “- sorolja a programokat az igazgatónő.

 

 

A kisgyerekek életében az óvoda, ahol a szociális-, értelmi-, verbális-, és testi képességek fejlesztése még a játékos jellegű, a világ megismerése pedig játékokon és meséken keresztül történik, valójában az iskola előszobája. Ezért a nagycsoportosokat igyekeznek felkészíteni, szükség esetén egyéni szinten felzárkóztatni és fejleszteni, hogy minél inkább megkönnyítsék számunkra a majdani iskolakezdést. Az óvodapedagógusok munkáját szakképzett logopédus is segíti.

Ideje visszatérnie a kicsikhez, – mondja kedvesen Zsuzsanna – és ellenőrizni, hogy mindenki mellé odabújt-e az álommanó. Mielőtt elfordítja mögöttem a kapu kulcsát, még hozzáteszi, hogy nagy öröm számára, hogy egy olyan tizennégy tagú kollektívába került, ahol kivétel nélkül mindenki vele egyformán úgy gondolja, hogy a gyerekek mindennél fontosabbak. Ők a Biblia szerint is Isten ajándékai.

(komaromonline.sk, JN, fotók/csillag óvoda)

Hozzászólások

hozzászólás